Så får mobilbranschen forskare och journalister att tiga om riskerna

Så får mobilbranschen forskare och
journalister att tiga om riskerna

Den internationella WHO-studien Interphone som redovisades i maj i år visade ökad risk för hjärntumör för den som använt mobilen i mer än 30 minuter om dagen i över tio år. Genomgående visades också att risken ökade ju mer mobilen använts och ju längre tid som förflutit sedan den började användas. ”Det är oroväckande att resultaten indikerar att dagens normalanvändare löper ökad risk för hjärntumör”, kommenterade studiens projektledare, professor Elisabeth Cardis . Den israeliska regeringen gick därpå med anledning av studiens resultat ut och varnade för användning av trådlösa telefoner, eftersom de också avger mobilstrålning. En italiensk domstol har i en prejudicerande dom konstaterat att en arbetstagares tumör orsakats av omfattande mobiltelefonanvändning. Flera franska domstolar har det gångna året bedömt att mobilmaster innebär en risk för hälsan för de närboende.

Läs hela artikeln på Newsmill

Läs även min artikel om Interphone samt om vad forskningen egentligen visar om cancerriskerna av mobilmaster