Går TT och SVT:s Rapport mobillobbyns ärenden?

Går TT och SVT:s Rapport mobillobbyns ärenden?

I går publicerade TT, SvD, SVT:s Rapport och andra medier ett angrepp i artikelform på Elöverkänsligas Förbund.  Hur kunde denna icke-nyhet plötsligt få plats i det trånga mediautrymmet inför valet?

 I förra veckan hade Metro France en längre intervju med den kände cancerläkaren Professor Belpomme i Frankrike. Belpomme menar att den ökande strålningen på grund av mobiltelefonin är en tickande hälsobomb samt att riskerna med den ökande strålningen i vår miljö är mycket stora. Risken för Alzheimers är sannolikt större än risken för cancer. Han träffar varje vecka mellan 10 och 20 nya patienter som är sjuka av strålningen, allt fler föräldrar kommer med sina barn. Belpomme har utarbetat en diagnosmetod med vilken han kan fastställa att patienterna inte tål EMF. Testet visar att de som inte tål EMF utsöndrar en ökad halt av stressproteiner.

Elöverkänsliga är en tydlig måltavla för mobiltelefonindustrins lobbyingaktiviteter eftersom dessa skadade människor är levande bevis för att strålningen är skadlig.

Anders Ahlbom som intervjuas i TT-artikeln har fastställt gällande gränsvärden (ICNIRP) och bör enligt KI:s etiska råd under ledning av professor Stefan Einhorn ange sin koppling till ICNIRP närhelst han uttalar sig i frågan. Ahlbom är dessutom inte läkare, har inte forskat på elöverkänslighet, träffar aldrig elöverkänsliga patienter liksom Belpomme. Han är statistiker.

Rapport-artikeln är enligt min mening ett tydligt exempel på en artikel som har sitt ursprung i mobillobbyn.

TT hade bråttom att få ut icke-nyheten. Fyra timmar efter att min artikel Så får mobilbranschen forskare och journalister att tiga om riskerna publicerats på Newsmill kablades det dolda angreppet ut till ledande medier som beredvilligt publicerade den.