Wikipedias galna värld – ett utmärkt forum för lobbyister?

Jag har blivit presenterad på Wikipedia. Det tog inte många dagar förrän någon ändrade presentationen genom att lägga till en hänvisning till en artikel från Vattenfallkonsulten och VOF-medlemmen Björn Cedervall. Cedervalls artikel publicerades i föreningen Vetenskap och Folkbildnings (VOF) tidning Folkvett år 2005. Troligen lades hänvisningen till Cedervallartikeln in av någon medlem i föreningen Vetenskap och Folkbildning, VOF. VOF för en frenetisk kamp, likt medeltida inkvisitörer, för det som de själva anser vara sanningen. De agerar även som industriaktivister eller industrilobbyister. Flertalet medlemmar är också verksamma inom IT och i fallet Cedervall inom kraftinudustrin. Det som strider mot den egna uppfattningen, bekämpas. Till det senare hör all information om att elektromagnetiska fält skulle vara skadligt och att människor skulle få symtom av strålningen, det som kallas elöverkänslighet. Den senare svårt utsatta gruppen hånas och förföljs. VOF arbetar  för att sprida  sin avsaknad av empati, bristande respekt för mänskliga rättigheter och olikheter samt  fördumning på alla samhällsnivåer.

Cedervall uppges av Wikipedia vara forskare, dessutom i så obestämd form så att den oinsatte kan tro att Björn Cedervall är flera forskare. Jag protesterade och informerade om att Cedervall inte är flera och i huvudsak är anställd på Vattenfall Power Consultants sedan 1984 och till betydligt en mindre del adjunkt på KI där han undervisar röntgensjuksköterskor. Han är således inte ”forskare” inte heller har han forskat på mobilstrålningens effekter på människor, djur eller celler, det område jag granskar och skriver om. När jag påpekade att Cedervall inte är forskare, bemöttes jag av någon av de som bestämmer i Wikipeidas kulisser att Cedervall ÄR forskare och att det är jag som inte är forskare! Att jag skulle vara forskare hade ingen påstått, men det spelade ingen roll. Nu gällde det att omvandla industrikonsulten Cedervall för all framtid till forskare på Wikipedia. Alla argument för det är bra oavsett hur dåliga de är!

De fömodade VOF-medlemmar som försvarar att Cedervallartikeln ska ligga kvar anser också, utan att ha läst min bok, att Cedervalls kritik är välunderbyggd och korrekt. De verkar inte heller anse att det är märkligt att presentationen av mitt arbete ska domineras av en föreningstidningsartikel som är den enda kritiska artikel som skrivits om Spelet om 3G. Cedervall var kritiskt till att jag skrev om Henry Lai, som konstaterade att mikrovågor orsakade DNA-skador på 90-talet, samt att jag intervjuade Franz Adlkofer om resultaten av den forskning han var projektledare för. Det  skulle jag inte gjort! Nej, de är inte kompetenta nog att uttala sig om den forskning de bedrivit. Industrikonsulten och kärnkraftssäkerhetsexperten Cedervall, som aldrig forskat på effekter av mikrovågor, är mycket bättre lämpad! Sån är Cedervalls värld, sådan är VOF:s och sådan är Wikipedias. Enligt ordförande för VOF, Hanno Esséen, är Cedervall ”en sann vetenskapsman”. Cedervall skriver att boken Spelet om 3G ”indirekt skadar dem som anger att de är elöverkänsliga” och att den ”är ett bra exempel på hur man ensidigt väljer fakta och desinformerar allmänheten”.

Boken Spelet om 3G handlar i första hand om hur myndigheterna och industrin desinformerar allmänheten. Den avslöjar lögnen om ”tusentals studier” som skulle visat att 3G-strålningen var ofarlig, när det i själva verket inte fanns en enda. Den avslöjar hur SSI anlitar Ericssons lobbyingfirma KREAB. Den avslöjar lurendrejeriet om hur 3G-telefonerna skulle användas i vården av cancersjuka barn. Den avslöjar hur mobilindustrins lobbyingorganisation förser Socialstyrelsen med argument för att avfärda forskning som visar risker med 3G-master. Den avslöjar lögnen om att 99,9% av alla forskare är eniga om att strålningen är ofarlig osv. Detta nämner förstås Cedervall inte med ett ord. I hans värld spelar sådan desinformation ingen roll, för i Cedervalls värld är det upp-och-nervända världen. Det som är sant är osant och vice versa.

Wikipedia, radera mig från er galna värld!

ps: Voffare, skeptiker och industrilobbyister i Wikipedias kulisser! CBC och professor Devra Davis hänvisar också till Lai och Adlkofer i ett reportage och i sin  nya bok! Skynda er ut i världen och kleta ner med Cedervalls smörja!