Hyllad vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet inte alltid så noggrann

Hyllad vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet inte alltid så noggrann

Svenska Dagbladet hyllar i dag Inger Atterstam för att ha avslöjat en nobelpristagare några timmar innan Nobelpriset officiellt tillkännagavs.

Är de på Svenska Dagbladet lika stolta när de läst min bok Mobiltelefonins hälsorisker som avslöjar hur Inger Atterstam gick mobilindustrins och Strålsäkerhetsinstituets ärenden genom att göra ett fult generalangrepp på forskaren Lennart Hardell, utan tillstymmelse till kritisk granskning? Atterstam tillintetgjorde Lennart Hardell efter att han presenterat nya resultat som visade att mobilen ökar risken för hjärntumörer. Materialet till angreppet baserades på sådant som SSI:s generaldirektör Lars-Erik Holm samlat ihop tillsammans med professor Hans-Olov Adami. Adami sitter intressant nog i Nobelkommittén som utser den pristagare som Atterstam kunde avslöja några timmar i förväg. Han är också känd försvarare av dioxinets och andra kemikaliers ofarlighet.

Vi får se i framtiden om Svenska Dagbladet och Inger Atterstam någonsin ber om ursäkt för förtalet, de fortsatta angreppen och den felaktiga rapporteringen om vad Lennart Hardells forskning visat och riskerna med mobiltelefonin (Atterstam påstod bland annat felaktigt att Hardell enbart visat risk för hörselnervstumör, ”inte vanliga  hjärntumörer”). Atterstam missade om och om igen att granska det hon trosvisst skrev om. Följande påstående är också tveklöst fel:

”Enigheten är i det närmaste total – åtminstone just nu – om att det inte finns några vetenskap­liga belägg för att mobiltelefonerande utgör en hälsorisk. Inte för cancer, inte för något annat”.

Ett år innan publicerades BioInitiativ-rapporten som konstaterar att det finns omfattande belägg för det som Atterstam påstod inte fanns och att experterna därmed tvärtom är oeniga. Ett halvår innan hade 20 cancerexperter gjort gemensam sak och varnat för mobiltelefonins cancerrisker i Journal du Dimanche. Den kände cancerexperten Ronald Herberman hade gett ut ett PM med cancervarning till samtliga anställda vid Pittsburgh Cancer Institute