”Omöjliga” och ”osannolika” katastrofer

”Omöjliga” och ”osannolika” katastrofer

Den enorma miljökatastrofen i Ungern påstods vara ”omöjlig” av de ansvariga, dammen var oförstörbar, skriver Aftonbladet.

BP påstod att att en oljeläcka i Mexikanska golfen var osannolik några månader innan den inträffade. Det påstods av oljebolaget i en rapport, samma månad som Strålsäkerhetsmyndigheten hävdade i ett pressmeddelande att det var ”högst osannolikt” att mobilmaster orsakar cancer, trots att rapporterna om överförekomst av cancer bland närboende till mobilmaster duggat allt tätare sedan början av 2000-talet och flera studier bekräftat en överrisk för cancer.

Dessutom påstod SSM att mobilstrålning ”sannolikt inte” påverkar spermiekvaliteten, trots att studie på studie de senaste åren om och om igen visat just det som myndigheten påstod inte var sannolikt. 

Anders Ahlbom påstod till och med att det inte fanns något alls i forskningen som talade för några risker. Han är experten som håller hela svenska folkets hälsa i sin hand, utan att ha något ansvar för konsekvenserna av den felaktiga informationen och för att hans bedömning skulle visa sig vara  felaktig. Enbart denna lista visar att budskapet är falskt. 

Några månader senare, i maj, påstod DN att det i dag ”verkar ytterst osannolikt” att mobilen orsakar cancer efter att en internationell studie visat att mobilen ökar risken för dödlig hjärntumör och att risken ökar med ökad användning. Den svenska experten Maria Feychting sade till TT att det inte finns någon ”logisk biologisk mekanism” till att mobilen skulle kunna orsaka hjärntumör, utan hon bedriver forskning för att tekniken kan skapa oro bland allmänheten (dvs konsumenterna).

Professor Devra Davis, som är cancerepidemiolog, har skrivit en ny bok. Hon anser att samhället måste agera skyndsamt för att förhindra en global folkhälsokatastrof, eftersom mobilen ökar risken för hjärntumör och även risken för andra skador, samtidigt som mobilindustrin gör allt för att dölja riskerna. På denna video vittnar hjärntumördrabbade tillsammans med änkor vars män dött av  hjärntumör. De har fått veta av deras läkare att mobilen sannolikt orsakat tumören. Vad säger Maria Feychting till dem? Att de bara oroar sig?

Lärdomen av dessa osannolika eller omöjliga katastrofer i vår tid av bakvända budskap är att när någon expert, industri- eller myndighetsföreträdare eller DN säger att en katastrof eller cancerrisk är omöjlig eller osannolik, då kan du vara ganska säker på att katastrofen kommer att inträffa och att cancerrisken är reell.