Om ”Omöjliga” och ”Osannolika” katastrofer

hjärntumor_centrnervsyst_alla_1990-2015_dk

Diagrammet visar ökad förekomst av hjärntumörer i Danmark främst mellan 2003 och 2015. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är den ökande trenden något som inte sker. Det är ”osannolikt” att mobilanvändning och mobilstrålning ökar risken för cancer och hjärntumör. (tillägg 20170328)

Den enorma miljökatastrofen i Ungern nyligen påstods tidigare vara ”omöjlig” av de ansvariga. Dammen var oförstörbar, skriver Aftonbladet.

BP påstod att att en oljeläcka i Mexikanska golfen var ”osannolik” några månader innan den inträffade. Detta påstods av oljebolaget i en rapport innan den osannolika katastrofen i Mexikanska golfen inträffade.

Samma månad hävdade Strålsäkerhetsmyndigheten  i ett pressmeddelande att det var ”högst osannolikt” att mobilmaster orsakar cancer, trots att rapporterna om överförekomst av cancer bland närboende till mobilmaster duggat allt tätare sedan början av 2000-talet och flera studier bekräftat en överrisk för cancer.

Dessutom påstod SSM att mobilstrålning ”sannolikt inte” påverkar spermier, trots att studie på studie de senaste åren om och om igen visat just det som myndigheten påstod inte var sannolikt.

Sveriges monopolexpert på hälsorisker med strålning från trådlös teknik, som lett alla hälsoriskutredningar i Sverige sedan 2003, professor Anders Ahlbom påstod till och med att det inte fanns något alls i forskningen som talade för några risker. Anders Ahlbom är experten som håller hela svenska folkets hälsa i sin hand, utan att samtidigt ta något ansvar för konsekvenserna av den felaktiga informationen han lämnar eller för att hans bedömning skulle  vara  felaktig. Enbart denna lista visar att hans budskap är falskt.

Några månader senare, i maj, påstod DN att det i dag ”verkar ytterst osannolikt” att mobilen orsakar cancer efter att en internationell studie visat att mobilen ökar risken för dödlig hjärntumör och att risken ökar med ökad användning och är högst för den som använt mobilen mest (30 minuter eller mer varje dag under längre tid). Den svenska experten Maria Feychting sade till TT att det inte finns någon ”logisk biologisk mekanism” till att mobilen skulle kunna orsaka hjärntumör. Maria Feychting hävdar liksom mobillobbyn att forskningen endast bedrivs för att tekniken kan skapa oro bland allmänheten (dvs konsumenterna) och därmed har som främsta syfte att lugna allmänheten.

Professor Devra Davis, som är cancerepidemiolog, har skrivit en ny bok. Hon anser att samhället måste agera skyndsamt för att förhindra en global folkhälsokatastrof, eftersom mobilen ökar risken för hjärntumör och även risken för andra skador, samtidigt som mobilindustrin gör allt för att dölja riskerna.

denna video vittnar hjärntumördrabbade tillsammans med änkor vars män dött av  hjärntumör. De har fått veta av deras läkare att mobilen sannolikt orsakat tumören. Vad säger Maria Feychting till dem? Att de bara oroar sig i onödan?

Lärdomen av dessa osannolika eller omöjliga katastrofer i vår tid av bakvända budskap är att när någon expert, industri- eller myndighetsföreträdare eller DN säger att en katastrof eller cancerrisk är omöjlig eller osannolik, då kan du vara ganska säker på att katastrofen kommer att inträffa och att cancerrisken är reell.