Mobiltelefonins gränsvärde bara bra för industrin

Mobiltelefonins gränsvärde bara bra för industrin

Norska Aftenposten hade fredagen den 22 oktober en granskande artikel om gränsvärdet för mobiltelefonin. Gränsvärdet skyddar uttryckligen enbart mot omedelbara effekter av mycket kort tids exponering, då strålningen är så hög att effekterna ses i laboratorieförsök efter 30 minuters exponering.

Gränsvärdena är fastställda av den tyska stiftelsen ICNIRP, vars medlemmar är invalda av tidigare medlemmar. Alla försvarar de det föråldrade paradigm frånn 50-talet om att strålningen enbart har effekter då den är så intensiv att den värmer upp oss med en grad. Gränsvärdet är av oerhört stor ekonomisk och strategisk betydelse för mobilindustrin såväl som för militärindustrin. Det måste försvaras med näbbar och klor eftersom en sänkning  innebär betydande  risker  för mobilindustrins fortsatta vinster.

Ett lägre gränsvärde som skulle skydda dig bättre, innebära mindre risker för allmänheten och konsumenterna, kan med Ericssons egna ord påverka deras verksamhet negativt. Så är det i dagens omvända samhälle. Hittills har ansvariga politiker och myndigheter bara brytt sig om industrin och inte om allmänheten och de som redan vittnar om symtom och svåra skador. Det är därför det falska budskapet att gränsvärdet är säkert och ”satt med stor säkerhetsmarginal” upprepas om och om igen.

Men gränsvärdet skyddar bara de som tjänar miljarder på att det är alldeles för högt:  mobil- och militärindustrin.