Drar vi lärdom av det vi lärt oss?

Drar vi lärdom av det vi lärt oss?

Förr trodde man att rökning enbart var kopplat till lungcancer. Med tiden har människan lärt sig att skadan av rökning kan vara mycket mer än så.

En ny studie har konstaterat att rökning (2 paket om dagen) även är kopplat till en kraftig överrisk för Alzheimers. Orsaken är bland annat att rökning skadar hjärtat och det som är dåligt för hjärtat är dåligt för hjärnan berättar en av forskarna för Business Week.

Dessutom vet man att rökning ger upphov till oxidativ stress, något som är kopplat till Alzheimers.

Vad vet vi om elektromagnetiska fält, mobilstrålning och Alzheimers om låt oss säga 20 år? Tja litar du på myndigheterna och våra experter finns det ingen koppling alls. För sju år sedan fanns det enligt myndigheten SSM ingen hälsorrisk alls, sedan  uppstod det en liten ”antydan” till ökad risk  för en ”godartad” tumör på hörselnerven. Den enda  lilla risken för den lilla tumören på hörselnerven kompletterades för ett år sedan med en ”antydan” till en liten ökad risk för  tumörformen gliom. Men därutöver finns inga ”kända” risker med mobiltelefoner, master, trådlösa telefoner och trådlösa datanätverk försäkrar myndigheten SSM. När det gäller kraftledningear och lågfrekventa EMF är den enda lilla risken ett barnleukemifall vartannat år….

Forskningstudie på studie har emellertid sedan länge konstaterat en pyttipanna av hälsorisker av EMF och mobilstrålning samt att de som arbetar och bor i miljöer med höga elektromagnetiska fält löper ökad risk för Alzheimers. Mobilstrålning har gång på gång de senaste åren visats orsaka oxidativ stress, skada våra celler samt skada hjärnceller. Mobilstrålning är inte heller bra för hjärtat. Alzheimers kan bli en tickande hälsobomb mot bakgrund av den omfattande exponeringen för mobilstrålning och EMF i dag  (se Mobiltelefonins hälsorisker sid 127)

Historiskt har vi också lärt oss att myndigheterna oftast är de sista att medge faran med ett ämne i vår miljö samt att de ”systematiskt gett allmänheten felaktig information eller förtigit fakta” (Björn Gillberg, Mord med statligt tillstånd, 1988)

Drar vi lärdom av det vi lärt oss?