Nonchalerade whistleblowers

Nonchalerade whistleblowers

Många kvalificerade personer med ingående kunskap om mobiltelefontekniken har under årens lopp varnat för döva öron för mobilstrålningens skadlighet. Flera av dessa kommer själva från den trådlösa teknikindustrin, ändå nonchaleras de av beslutsfattarna. De senare verkar vänta på att tillräckligt många lik ska ligga på bordet innan de vågar agera mot denna mäktiga industris önskemål. Försiktighetsprincipen är ett hinder på industrins utstakade väg och urvattnas och ignoreras tills det inte finns något kvar alls av den.

Alisadair Phillips var entusiastisk över den nya teknikens möjligheter när han byggde walkie-talkies på 60-talet. Men med tiden har han upptäckt den trådlösa teknikens skadlighet och kan inte längre blunda för de omfattande belägg som finns för en lång rad skador, skriver han i en artikel i Daily Mail. Sedan flera år varnar denne ingenjör för den trådlösa teknikens och de elektromagnetiska fältens skadeverkningar via organisationen Powerwatch.

Barrie Trower arbetade för den brittiska säkerhetstjänsten under 60- och 70-talet. De använde mikrovågor för krigföring. Han är fysiker specialiserad på mikrovågor. Trower har varnat för den trådlösa teknikens följder, bland annat i en rapport till den brittiska poliskåren om att Tetra, som även används i det svenska Rakelsystemet, är hälsovådligt och kommer att orsaka mer skada än alla terroristattacker tillsammans. Trower som sedan länge känner väl till de effekter mikrovågsvapen kan ha på människor har även varnat för att mikrovågor kan framkalla självmord, vilket även Professor Robert O. Becker gjort.

Robert C. Kane arbetade som ingenjör med utveckling av mobiltelefoner för Motorola på 80-talet. Han drabbades av hjärntumör och skrev den alarmerande boken Cellular Telephones Russian Roulette. Han skrev att beläggen för skador är så omfattande och tekniken så riskfylld att användningen av den är som att spela rysk roulette. Kane fick ett hemligt skadestånd från Motorola genom en överenskommelse  och dog senare av hjärntumören. 

George Carlo var projektledare för den amerikanska mobilindustrins forskningsprogram under 90-talet, som slutade i en konflikt mellan honom och CTIA, mobillobbyorganisationen. Carlo ville enligt honom själv redovisa de alarmerande resultat forskningen kom fram till, CTIA ville mörklägga. Carlo skrev boken Cell Phones Invisible Hazards of the Wireless Age och har under hela 2000-talet varnat för en kommande epidemi av hjärntumörer.

Civilingenjör Örjan Hallberg arbetade som kvalitets- och miljöchef sedan 80-talet inom Ericsson-koncernen när han fick upp ögonen för att det fanns ett samband mellan ökningen av malignt melanom och ökningen av radiofrekvent strålning i vår miljö. Hans artiklar och farhågor sågs inte med blida ögon av Ericssonledningen. De kunde inte ha en miljöchef högt upp i hierarkin som varnade för riskerna med tekniken. Hallberg blev ombedd att lämna sin post som miljöchef och han har sedan dess sett kurvan över malignt melanomfall och andra sjukdomar som kan orsakas av strålningen skjuta i höjden i takt med strålningsökningen. Hallberg kräver rent av stopp för mobiltelefonin med tanke på de risker tekniken utsätter befolkningen för.

Civilingenjör Per Segerbäck arbetade som chef för en grupp utvecklingsingenjörer inom Ericsson när han och många andra ingenjörer på kort tid utvecklade symtom på ”elöverkänslighet”. Kontoret hade kort dessförinnan utrutstats med många nya datorer samt fått en basstation för mobiltelefoni 40 meter från fönstret. Omfattande saneringsåtgärder vidtogs vilket ledde till att strålningen reducerades kraftigt och de flesta ingenjörer kunde återgå till arbetet. Detta var 1993. I dag är erfarenheterna noga begravda och den rapport över åtgärderna som sammanställdes försvunnen. Per Segerbäck lever som miljöflykting fortfarande svårt känslig. Myndigheterna hävdar att inga belägg finns för att reducering av strålning hjälper.

Varför lyssnar man inte på alla whistleblowers? Historien har visat att vi borde göra det.