Försäkringsbolagen utesluter mobilstrålningsrisker

Försäkringsbolagen utesluter mobilstrålningsrisker

Försäkringsbolagen utesluter nu på bred front strålningsrisker med mobiltelefoner i sina försäkringar skriver Dagens Nyheter och hänvisar till en artikel i Suddeutsche Zeitung.

Jag är inte säker på att förhållandet gäller de svenska försäkringsbolagen ännu. En utredning redovisad för någon månad sedan av frösäkringsjätten Lloyds hänvisade i första hand till WHO:s bedömningar av riskerna, vars utlåtanden sedan länge påverkats av såväl ICNIRP-kartellen som mobiltelefonindustrin (se Mobiltelefonins hälsorisker del 3). Lloydsrapporten pekar emellertid på att forskning visar ökad risk för hjärntumörer efter 10 års latenstid. Rapporten drar paralleller till asbest-skandalen: nya vetenskapliga resultat samt ett par domstolsfall kan på ett dramatiskt sätt omkullkasta situationen och medföra mycket stora problem för mobiltelefon- och försäkringsbranschen.

Det österrikiska försäkringsbolaget AUVA lät förra året publicera en vetenskaplig utredning som pekade på att mobilindustrin har framtida problem att vänta eftersom strålningen påverkar hjärnans EEG, proteiner och enzymer och skadar cellers DNA.

Jag får samtidigt rekommendera denna blogg som har fler länkar till information om försäkringsbolagen och är en utmärkt informatiionskälla om risker med mobiltelefoni i stort. Mikko Ahonen som startat bloggen, är forskare vid Tampere Universitet och har tidigare arbetat för Telia Sonera.