Hjärntumörer ökar i Danmark

Hjärntumörer ökar i Danmark

För en vecka sedan skrev jag att allt fler människor i Sverige drabbas av cancer. Samma tråkiga utveckling ses i Danmark, där i runda tal 30% fler människor drabbas av cancer i dag jämfört med för enbart tio år sedan, enligt den senaste rapporten från danska Sundhedsstyrelsen.

I Sverige har vi fått höra att antalet fall av hjärntumörer inte ökar, trots den kraftigt ökande användningen av mobiltelefoner. Det är så det ser ut enligt Socialstyrelsens statistik. Men i Danmark är läget annorlunda: Antalet fall av hjärntumörer ökar såväl bland kvinnor som män (se sidan 11-12 i rapporten). Tumörer i hjärnan och centrala nervsystemet tillhör de cancerformer som ökar mest i Danmark. Den allara största ökningen ses för malignt melanom. Öknigen är dramatisk om statistiken stämmer. Den utgör ytterligare belägg för att solen inte ensamt kan förklara den kraftiga ökningen av sjukdomen. Som jag berättar i boken Mobiltelefonins hälsorisker, har forskning visat att mobilstrålning kan orsaka hudcancer och att sjukdomen är vanligare bland yrkesgrupper som utsatts för hög strålning.

Varför får nästan dubbelt så många danskar hjärntumör jämfört med svenskarna? Fram till 1993 var antalet fall i de båda länderna i samma storleksordning per 100 000 invånare. Då började antalet hjärntumördrabbade öka i Danmark och ökningen tilltog efter 2003. I Sverige började antalet fall tvärtom minska något efter 1993.

Tacksam för tips om någon kan ge mig en förklaring till denna gåta. Jag tar även tacksamt emot tips hjärntumördrabbade som misstänker samband med mobiltelefon.