Mobilstrålning kan göra dig sömnlös

Mobilstrålning kan göra dig sömnlös

Att mobilstrålning, elektromagnetiska fält och mikrovågor kan störa sömnen har varit känt länge. Ändå förnekar, både myndigheter, industri och de industrilojala experterna att strålningen från basstationen, det trådlösa nätverket eller den trådlösa telefonens basenhet kan vara orsaken till att allt fler har svårt att sova, även barn och ungdomar, vilket bland annat visas av den kraftiga ökningen av förskrivning av sömnmedel till barn de senaste åren. (diagrammet har sammanställts av Örjan Hallberg, tidigare miljö- och kvalitetschef inom Ericsson)

Redan på 60- och 70-talet beskrev östeuropeiska forskare att arbetare exponerade för mikrovågor hade ökad förekomst av sömnproblem och var trötta. På 90-talet konstaterade en statlig schweizisk undersökning att boende i närhet av en radiosändare hade ökade sömnproblem och förändrade nivåer av sömnhormonet melatonin, vilket förbättrades när sändaren stängdes av.

Upprepade studier har visat att strålningen påverkar hjärnans elektriska aktivitet, EEG, så att hjärnan inte får ro och kommer ner i sömnläge. Dessutom påverkas sömnhormonproduktionen vilket bidrar till sömnproblemen. En studie som visade påverkan på sömn låg till grund för delstaten Salzburgs rekommendation om att strålningen från mobilmaster inte skulle få överstiga 1 mW/m2 år 1998. Denna rekommendation sänktes tusen gånger till 1 mikroW/m2 år 2002.

I Sverige intalas drabbade, allmänhet och beslutsfattare att man aldrig lyckats visa några effekter av strålning från mobiltelefoni, trots att en av de främsta förnekarna av att strålningen har några effekter själv har visat det: Lena Hillert har visat just effekt på sömnen och att strålningen orsakade huvudvärk, vilket DN skrev om i november 2007. Här kan du läsa om den publicerade studien: effekt på huvudvärk, på sömn, även här på EMF-Portal. Flera andra studier har konstaterat samma sak: strålningen stressar hjärnan och försämrar sömnen, se Powerwatchs lista

Det värsta är att sömnproblem är det vanligaste symtomet av strålningen. Under de år jag ägnat mig åt att studera frågan, är sömnproblem det symtom som de allra flesta brukar vittna om. Flera gånger har människor berättat att de legat sömnlösa i månader för att sluta som vrak och därpå återfått sömnen när de besökt någon på landet långt från mobilmaster. Men experterna vill inte diskutera det som händer i verkligheten med människorna. De bryr sig enbart om forskningen och förnekar dessutom att de symtom som de drabbade  vittnar om visats i forskningen.

Om och om igen har Lena Hillert mött patienter som vittnat om sömnproblem som de kan koppla till exponering för strålningen. Men Lena Hillert talar om för sina patienter att de inbillar sig, att sömnproblemen är psykiskt orsakade och att forskningen aldrig någonsin lyckats visa några effekter. Därför bör de inte undvika strålningen och i stället låta sig behandlas av psykolog. Om denna skandal och Hillerts djupa kränkning av drabbade kan du läsa i Mobiltelefonins hälsorisker.

Lena Hillert förnekar även i media det hon själv sett i sina studier (fdessutom att hon är delförfattare i en studie som konstaterat att mobilstrålning försämrar cellers förmåga att reparera DNA-skador), som här i ett TV-program drygt ett år efter DN-intervjun där hon inför en opåläst TV-journalist ljuger och säger att hon ”inte har några indikationer” på några effekter.

Vad kan du göra om du har sömnproblem?

1. Kontrollera strålningen (både lågfrekvent och högfrekvent, samt transienter) med mätare

2. Undvik så mycket som möjligt att ha elektriska apparater i sovrummet, stäng av ev. trådlös telefon och trådlöst datanätverk.

3, Om du har hög strålning som kommer från grannar eller närliggande mast, skärma av strålningen eller byt till rum där strålningen är lägre