Mobilstrålning påverkar hjärtat

Mobilstrålning påverkar hjärtat

Den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndigheten SSM  om mobilstrålningen hälsorisker (som jag skrev om i det förra inlägget) presenterades den 19 januari och det var ”The same procedure as every year”. Anledningen till det förklarar jag i boken Mobiltelefonins hälsorisker.

Liksom i tidigare rapporter konstaterar det vetenskapliga rådet att det är osannolikt att radiovågor från mobilbasstationer, trådlösa datornätverk, radio och TV innebär några hälsorisker för allmänheten.” står det i SSM:s pressmeddelande den 19 januari.

Jag får påminnna om att BP skrev i en rapport enbart någon månad innan oljekatastrofen i Mexikanska golfen att det var ”osannolikt” att den olycka som kort därefter skulle komma att inträffa kunde inträffa.

Historien lär oss alltså att när några uttalar sig om att en risk med en verksamhet som inbringar miljarder eller biljoner skulle vara osannolik, trots att mänskliga erfarenheter och forskningen visar att den är sannolik,  är det bäst att vara sunt skeptisk. Man kan även hänvisa till Naturvårdsverkets chef år 1971, Valfrid Pålsson, som efter en expertutredning konstaterade att ”uppgifterna om skador av Hormoslyr är felaktiga”. Myndighetens uppfattning var att Hormolsyr var helt ofarligt ocha tt det inte fanns någon forskning som tydde på att det skulle vara det. I dag vet vi att Hormoslyr är farligt och cancerframkallande. Ämnet är därför förbjudet sedan många år.

En bland alla de vetenskapskvinnor och vetenskapsmän som visat det som påstås vara osannolikt är den kanadensiska docenten Magda Havas. Hon har i en studie , som publicerats i vetenskaplig tidskrift, visat att mobilstrålning påverkar hjärtfrekvensen. Du kan höra henne berätta om studien på denna video.

Det här är ett belägg bland många för att mobilstrålning påverkar människor på ett negativt och skadligt sätt. Det bekräftar också den forskning som visatt att hjärtpåverkan är ett symtom som det är ökad risk för i närhet av mobilbasstationer: se min forskningssammanställning och även denna översikt av Khurana et al. samt den senaste studien från Dr Eger.

Även barn får hjärtpåverkan (tryck över bröstet, förhöjd puls, påverkan på blodtryck, orgelbunden hjärtrytm)  av mobilstrålning. Foster påverkas redan när de ligger i mammans mage, vilket forskare visade för något år sedan. Barn som går i skolor med trådlöst datanätverk vittnar om samma symtom.

Men det går som en dans för SSM:s experter att förklara inför en okritisk journalistkår att det som finns (effketer som bevisligen visats om och om igen) inte finns. Det är just den förmågan som verkar ha varit avgörande för om en expert ska få bli expert åt SSM.

Och detta kallas ”Vetenskap” och understryks om och om igen i SSM:s PR-utspel med anledning av  rapporten från de jäviga ICNIRP-experterna.

Den vise finske filosofen Georg Henrik von Wright förklarade  i boken Vetenskapen och förnuftet, som jag varmt rekommenderar, att det finns vetenskap och så finns det förnuft. Du lever förnuftigt om du vet vad som är bra eller illa för dig och kan skada dig på lång sikt:

”En människa lever irrationellt, oförnuftigt, om hon tillfredsställer önskningar som skadar hennes välbefinnande på längre sikt. Den lever förnuftigt vars önskningar i stort sett motsvarar vad den behöver. Att veta vad mann behöver, är att veta vad som är bra elle rilla för en. Detta vetande är en särskild form av förnuftighet som har litet gemensamt med olika former av teknisk och vetenskaplig rationalitet.”

Det kanske tvärtom är ”vetenskapen” och Strålsäkerhetsmyndigheten som blivit osannolik, eller rent av en risk.