Sant och falskt om mobilstrålning blev platt fall

I ett långt inslag från P1:s Kropp och själ avhandlas riskerna med mobiltelefonin. Programmet har rubriken Sant och falskt om mobilstrålning, vilket ger lyssnarna sken av att nu skulle frågan granskas  kritiskt. Det som är falskt skulle avslöjas och det som är sant i stället lyftas fram: ”Dagens Kropp & Själ tar reda på vad man hittills vet om effekter av flitigt mobiltelefonerande” sägs det.

Men det blev precis tvärtom och lyssnarna blev än en gång lurade om vad vi vet om riskerna. Förutom några enstaka kritska frågor om kritiska röster och att man ju faktiskt blir varm om örat från en mobiltelefon till skillnad från en vanlig telefon (vilket experten Anders Ahlbom inte tror på, han tror att man blir varm av en vanlig telefon också) så låter programledaren experterna oemotsagt omvandla  följande falska påståenden till sanna.

– Det är ju egentiligen ingen annan som räknar med några andra effekter (än uppvärmningseffekter) (Anders Ahlbom). Falskt! För sant se exempelvis Venedigresolutionen eller Mobiltelefonins hälsorisker

– Den forskning som hittills bedrivits har ju framförallt handlat om hjärntumörer (Anders Ahlbom). För det som är sant, se http://www.monanilsson.se/page07.htm

– Interphone visar samma saker som all annan forskning har visat tidigare nämligen att det inte finns något att vara orolig för (Anders Ahlbom). För sant se Mobilstrålning ökar visst risken för hjärntumör samt Anders Ahlboms egen forskning som år 2004 visade en tydligt förhöjd risk för hörselnervstumör (De sammanlagda Interphone resultaten från alla länder är fortfarande hemlighållna hos IARC och Anders Ahlbom)

– I Interphonestudien finns det ju totalt sett, den samlade bedömningen är det inte finns något där, några signaler om att det finns några risker som man inte upptäckt tidigare (Anders Ahlbom) För sant – se förra länken. Ahlbom har alltså själv upptäckt det han förnekar har upptäckts.

– Interphone ger inga skäl att tro att det finns en risk och man ska komma ihåg att utgångspunkten är inte en biologisk hypotes om hälsorisker utan utggångspunkten är en oro för att man har missat något viktigt (Anders Ahlbom). För sant se Så får mobilindustrin forskare och journalister att tiga om riskerna

– Det faktum att man efter lång tid fortfarande inte hittat något utöver det man redan visste när man började (uppvärmningseffekter) man har inte hittat något annat under ganska lång tid så är det klart att en del forskare och en del forskningsfinansiärer tröttnar rimligen och tycker att man borde satsa på ett annat spår i stället (Anders Ahlbom). För sant se www.monanilsson.se samt boken Mobiltelefonins hälsorisker

– Ju närmare man befinner sig en mobilbasstation ju mindre blir exponeringen både för den som använder mobilen och för de som bor och vistas nära (Lars Mjönes). Falskt! Strålningen ökar ju närmare du befinner dig sändaren, förutsatt att inga dämpande eller hindrande material eller byggnader finns mellan dig och sändaren.

– Mobilstrålning har inte tillräckligt hög energi för att kunna skada DNA (Lars Mjönes). Falskt! Upprepade studier har visat att mobilstrålning kan skada cellers DNA.

– Det är att m an håller en plastbit intill  huuvdet som gör att det känns varmt (Lars Mjönes). Falskt! Håll en vanlig fast telefon mot örat och känn. Jämför med en sändande mobiltelefon!

– Gällande tumörer nära könsorganen – där ser man ingenting. (Lars Mjönes) Falskt! Hardellgruppen har sett en ökad risk för testikelcancer. Se Mobiltelefonins hälsorisker

– Det har kommit några sådana studier, men det är inget som vi tror på att det skulle påverka fertiliteten (Lars Mjönes om forskning som visar skador på spermier).  För sant se forskning, www.monanilsson.se

Mjönes förklarade att mobilmaster var helt ofarliga och att det inte fanns någon förhöjd risk för cancer, att vi hade utsatts för samma strålning sedan 50-talt utan att man hade sett några effekter. Falskt! För sant se min forskningssammanställning.

Det positiva med programmet är dels att den för den kritiske lyssnaren avslöjade hur lite vi kan lita på experterna. Eller varför skulle du lita på en expert som ”tror” att du även blir varm om örat av en vanlig telefon liksom av en mobiltelefon? Eller som i ett enda nafs förklarar att det man sett i hundratals studier inte setts?