Det stora sveket mot barnen

Det stora sveket mot barnen

Barn är känsligare för skadliga effekter av mobiltelefoner och mobilstrålning. Det beror på att deras hjärnor är under utveckling (hjärnan utvecklas upp till 20 års ålder), samt att de har mindre huvuden och tunnare skallben vilket leder till att de absorberar mer strålning. Detta får du veta om du bor exempelvis i Frankrike, USA, Storbritannien, Finland eller de flesta andra länder. De franska Interphone-forskarna Martine Hours och Elisabeth Cardis exempelvis redovisar detta nyligen när de presenterar den nya studien som ska studera om barn som använt mobil har fått hjärntumör i ökad utsträckning, kallad Mobi-kids. Här kan du läsa vad de berättar för den franska tidningen Elle.

Detta självklara faktum, en fysisk och biologisk självklarhet, att barn är känsligare och att de utsätts för mer strålning, förnekas av den svenska ansvariga myndigheten SSM. I stället invaggar Lars Mjönes och Jimmy Estenberg från SSM allmänheten i en falsk trygghet. med assistans av KI-professorerna Anders Ahlbom och Maria Feychting (som deltar i mobilexperiementet på barnen). Föräldrar låter barnen använda mobiler och trådlösa telefoner eftersom de litar på myndighetens grymt bedrägliga budskap, som de om och om igen trummar ut i radio, TV och tongivande press: att inga hälsoeffekter visats och att barnen inte är känsligare.

Men skulle föräldrarna låta sina barn  använda mobilen om de visste att man nu genomför stora internationella epidemiologiska studier (Cefalo samt Mobi-kids) för att se om de barn som använt mobilen fått ökad förekomst av hjärntumörer? Och skulle de låta barnen använda mobilen om de visste att de flesta studier nu visar en ökad hjärntumörrisk redan för dagens vuxna normalanvändare och att risken redan visats vara högre för de yngsta användarna och dessutom av svenska internationellt välrenommerade forskare? Om de visste att studier redan när mobiltelefoner lanserades visat att mobilens strålning är cancerogen? Skulle de låta barnen använda mobilen om de visste att mobilstrålning skadar hjärnceller och kan ha en pyttipanna av andra effekter? I själva verket deltar de i ett gigantiskt oetiskt experiment, utan att de vet om det och utan att ha gett sitt medgivande. Att bedriva experiment på människor utan deras medgivande är betraktat som kriminellt sedan decennier och bör så vara fortsatt.

Om mobiltelefoner orsakar en ökad förekomst av  hjärntumörer kommer vi att upptäcka detta först bland barnen, säger Martine Hours till den franska tidningen…..