Mobilstrålning ökar hjärnans användning av glukos

Mobilstrålning ökar hjärnans användning av glukos

Under veckan som gått har vi fått höra att mobilstrålning påverkar hjärnan vilket visas av bilder tagna med en PET-kamera, något som framförallt internationell press rapporterat om.  Bilderna visar att hjärnan konsumerar mer glukos. Metoden är vanligt använd för att mäta hjärnaktiviteten, men även för att diagnosera tumörer.

Den mycket ansedda forskaren Dr Nora Volkov (på Microwave News kan du läsa mer om både studien och henne) säger att resultaten visar att hjärnan är känslig för mobilstrålning, men att man inte känner till vad den observerade ökade användningen av glukos kan innebära på sikt. Det som däremot är känt är att en ökad glukosanvändning ses runt tumörrer och att det är därför metoden är använd för tumördiagnostik.

I svenska tongivande medier har effekterna snarast beskrivits som betydeleselösa eller rent av hälsosamma liksom i den mobilindustritillvända  Ny Teknik. som även påstår att studien är den första som visat direkt påverkan av mobilstrålning. Så är ju långt ifrån fallet: studie på studie har visat att strålningen påverkar hjärnans aktivitet och våra celler, skadar fertiliteten och påverkar våra hormonsystem med mera, med mera. I Sveriges Radio uttalade sig vetenskapsjournalisten Ulrika Björkstén om att effekterna var så låga att de inte kan betyda något och att studien var utförd av okunniga forskare. Har Ulrika Björkstén missat Nora Volkovs mycket imponerade meritlista?

Så här skriver Microwave News om Volkov: she is something of a science superstar. She has a high media profile, turning up on numerous lists of the influential and powerful, including Time magazine’s ”Top 100 People Who Shape Our World” (2007) and Washingtonian magazine’s ”100 Most Powerful Women” (2009). A decade ago, Volkow was named ”Innovator of the Year” by U.S. News and World Report. In 2003, when she left a senior position at BNL to become the head of NIDA, Volkow was the subject of a glowing profile in JAMA, which credited her as having authored ”dozens of pioneering brain imaging studies.” Today, she has published more than 440 peer-reviewed articles and 75 book chapters, according to her official NIH profile. Volkow is the great-granddaughter of Leon Trotsky, the Russian revolutionary. Denna forskarsuperstar tolkar tvärtemot journalisterna Ulrika Björkstén på SR och Helen Ahlbom på Ny Teknik som så allvarliga att hon numera är mycket mer försiktig med att använda mobilen.

Inte heller nämnde svensk press att den svenske forskaren Lennart Hardell blivit ombedd att tillsammans med Henry Lai skriva en ledarkommentar i den ansedda amerikanska läkartidningen JAMA, som publicerade de nya resultaten. Detta omnämns däremot av Washington Post .

Studien visar  att den del av  hjärnan som exponerats mest för mobilstrålning ökar användingen av glukos, hjärnans energibränsle. Enligt Ronald B. Herberman, känd cancerauktioritet i USA är resultaten viktiga eftersom de ger oss en  ledtråd för att förstå hur mobilstrålningen påverkar hjärnan och visar på varför det är vikigt att vidta försiktighetsåtgärder:

– Vi vet att ökad glukos också förekommer vid infektioner och andra inflammatoriska tillstånd och leder till produktion av andra potentiellt skadliga ämnen som fria radikaler, som i sin tur kan påverka cellers och geners funktion, säger Ronald B. Herberman i ett pressmeddelande från EHT . För några år sedan blev Herberman uppmärksammad stort i USA då han som direktör för Pittsburgh Cancer Institute i ett PM rekommenderade institutets samtliga anställda att minimera mobiltelefonanvändningen.

Förutom att visa effekter på hjärnans aktivitet, visar även studien än en gång att gällande gränsvärden är föråldrade och inte skyddar mot effekter på hjärnan. Tydliga effekter visas efter enbart 50 minuters exponering vid nivåer under hälften av gällande gränsvärden.