Experterna döljer risker för att skydda ekonomiska intressen

I en intervju i Aftonbladet avslöjar förre Strålsäkerhetsmyndighetstjänstemannen och kärnkraftsexperten Frigyes Reisch, en av Sveriges ledande experter på kärnkraftssäkerhet, hur det egentligen förhåller sig när myndighetsexperter tonar ner riskbilden:

– Det säger det (tonar ner riskbilden) på grund av ekonomiska intressen. Under mina år på SKI skulle jag inte ha pratat lika fritt, men nu är jag pensionär och kan säga som det är.

Vi kan inte lita på myndighetsrepresentanterna när de säger att riskerna är låga eller att det inte finns risker. Det gäller alltifrån kärnkraft, till utarmat uran, det gäller mobiltelefoni och elektromagnetiska fält. Så har det varit genom historien för tobak, för  hormoslyr eller andra kemikalier. Så var det med svininfluensavaccinet som i efterhand sannolikt orsakade mer skada än den skada det skulle skydda mot. Vaccinet har nu förbjudits i Finland. Verkligheten kommer förr eller senare ikapp myndigheternas lögner.

Jag satt för några år sedan och åt lunch med Arbetsmiljöverkets ansvarige tjänsteman för frågan om elektromagnetiska fäl Janez Marenko. Marenko sa att han privat hade en annan uppfattning  om riskerna med strålningen (han höll till stora delar med mig om att det visst finns risker) men att han som myndighetsperson måste följa myndighetens officilella linje.

Att myndigheternas officiella linje går ut på att skydda ekonomiska intressen borde det  inte längre råda någon som helst tvivel om. I fallet mobiltelefoni och elekktromagntiska fält handlar det om lika stora intressen som kärnkraften (mobiltelefonin omsätter mer än 3 biljoner US dollar). Det är därför myndigheterna och industrin gör allt för att sprida tvivel över alla risker som setts i forskningen samt förneka alla mänskliga offer som vi redan känner till.  Det är därför som man tvärt emot all kunskap påstår att barn inte är känsligare – enbart för att  barnen inte ska konsumera mindre  eller föräldrarna ska börja protestera mot WifFi i skolan eller mobilmasten i  närheten. Det är därför de påstår att en mobilmast kan jämföras med en glödlampa och att vi haft samma strålning runt omkring oss i över hundra år utan att några risker ”kunnat påvisas”. Se www.moannilsson.se

Men verkligheten kommer att komma ikapp dem. Och när det händer och allt fler offer skördats, kan myndighetspersonerna gömma sig bakom det faktum att de inte har något ansvar för att de lurat en hel befolkning om de risker de utsatts för:

– Jag kan inte hållas ansvarig för något som jag har sagt (Martin Tondel, Socialstyrelsen ansvarig för mobilstrålning, Båstad 9 november 2010)