Bättre gränsvärde för radioaktiv strålning än för mobiltelefoni

Bättre gränsvärde för radioaktiv strålning än för mobiltelefoni

Kärnkraftsverkens utsläpp av radioaktiva ämnen i Japan oroar. Aftonbladet skrev i går att man funnit förhöjda nivåer av radioaktivitet i grönsaker och dricksvatten. Allmänheten avråds därför från att äta grönsakerna och spädbarn ska inte dricka vattnet. Inte på grund av akuta hälsorisker, men på grund av att konsumtion under längre tid skulle kunna öka exempelvis risken för cancer.

De flesta känner inte till det, men faktum är att vi har bättre gränsvärden för joniserande radioaktiv strålning än för mobilstrålning. De senare skyddar enbart  mot omedelbara effekter av mycket kort tids exponering till skillnad från gränsvärdet för radioaktiv strålningen som tar hänsyn till långtidsrisker.

Att gränsvärdet för mobilstrålning var uselt, (det har sitt ursprung i en föreställning från 50-talet) slog byråchefen vid Strålskyddsinstitutet SSI, Jack Valentin, fast redan på 80-talet och han förutspådde att gränsvärdet för mobilstrålning och elektromagnetiska fält skulle skärpas samt att Sverige skulle gå i bräschen för det. Och hur gick det? Ericsson och andra telekomföretag började sälja allt mer mobiltelefoner. Mobiltelefonin blev den svenska ekonomins guldkalv. Mobilindustrin har anpassat sina produkter efter det skyhöga föråldrade gränsvärdet. Gränsvärdet är av oerhörd ekonomisk och strategisk vikt för industrin och därför måste det försvaras.

På 25 år har därför samma gamla usla gränsvärde i PR-budskap förvandlats till ett gränsvärde satt med ”stor säkerhetsmarginal” enligt Valentins kollegor på SSM.

På 60- och 70-talet visste man redan i Östeuropa att det fanns annat än de omedelbara uppvärmningseffekter som SSM-tjänstemännen nu hävdar är de enda som forskare under alla år ”kunnat påvisa”. Det innebär att man låtsas som om exempelvis allt detta inte ”kunnat påvisas”

Mot bakgrund av den kunskap som tidigt fanns om långtidsexponeringseffekter- här kan du läsa utdrag från en forskarkonferens för 40 år sedan där effekter av långtidsexponering redovisas –  infördes redan för 40 år sedan i gamla Sovjet 100 gånger lägre gränsvärde än det som gäller i Sverige i dag.

Comments

 1. Doc Button says:

  När det gäller joniserande strålning så gör SSM uttalanden som inte baseras på vetenskaplig grund. T ex finns ingen forskning på människor och risker med radioaktivt förorenad föda (av naturliga skäl). Det är därför omöjligt för SSM att kvantifiera riskerna. När det gäller dn joniserande strålning går det hur bra som helst för SSM att spekulera uppenbarligen.

 2. Se hur det här spelet om gränsvärden spelas i WHO och i ICNIRP:
  http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html

  Fortfarande, En Strålande Dag / A Radiant Day är en bra dokumentarfilm:
  http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.6230873

  Rekommenderar!