SSM:s expert Anders Ahlbom sparkas av Internationella Cancerforskningsinstitutet på grund av jäv

För drygt envecka sedan sparkades Anders Ahlbom från en tilltänkt expertstol av IARC. Ahlbom skulle leda en expertutvärdering av cancerrisker av mobiltelefoner som skulle utmynna i en bedömning av om mobiltelefoner ökar riskenn för cancer. Anledningen till att Ahlbom inte fick inta expertstolen var att vi kunde avslöja att Ahlbom under 2010 bildat ett konsultbolag som enligt verksamhetsbeskrivningen skulle ebjuda tjänster som lobbying och PR till telekommunikationsinudstrin. Bolaget Gunnar Ahlbom AB, med adress i Bryssel, hade han bildat tillsammans med brodern Gunnar Ahlbom som under många år varit anställd vid Telia Sonera i Bryssel. Ahlbom har lett alla utredningar om risker med mobiltelefoni som gjorts i Sverige på 2000-talet och han har även lett och deltagit i utredningar åt EU-kommissionen och WHO.

Läs hela vårt pressmeddelande här. Läs nyhetsbrevet Microwave news rapportering om affären här och fortsatta händelser här.

Strålsäkerhetsmyndigheten som agerat i symbios med både teleomindustrin och Ahlbom och köpt hans goda råd under hela 2000-talet började omedelbart att krishantera affären: På hemsidan lades  ett meddelande ut om att myndigheten ”utreder” om Ahlbom har en intressekonflikt. ”Utredningen” kommer att pågå under några veckor och medan den pågår vill inte myndigheten uttala sig. Ansvariga gick lämpligen ”på semester”. När utredningen kommer om några veckor slår den med all sannolikhet fast att Ahlboms inhopp i företagsvärdlen enbart var en liten parentes som Myndigheten inte behöver bry sig särskilt mycket om, i synnerhet som Myndigheten inte brytt sig om alla övriga experters flagranta intressekonflikter och samröre med el- och mobilindustrin och ICNIRP under alla år.

Efter att Le Monde och den franska nyhetsbyrån AFP samt norska TV 2 rapporterat om att Ahlbom sparkats, gjorde Ekot ett inslag onsdagen den 25 maj. Efter det föreslog SR att jag skulle delta med kommentarer i morgonprogrammet dagen därpå, men inslaget ställdes in då Anders Ahlbom vägrade ställa upp och SSM inte kunde hitta någon att sända till studion då alla var ”på semester”. Se Microwave News 25 maj.

Vetenskapsradion gör sitt bästa för att släta över affären. Här kan Ahlbom delta utan förhinder och hävdar att firman ”inte var ett telekombolag” utan skulle syssla ”med andra saker” . Hans deltagande i firman som styrelsemedlem och firmatecknare var ”enbart en formalitet” så han kunde inte föreställa sig att det skulle vara något problem som han borde redovisat till IARC. Journalisten Ulrika Björksten vid SR gör sitt bästa för att hjälpa Ahlbom att släta över affären och säger i inslaget att KI ju faktiskt uppmuntrar anställda att ha kontakter med näringslivet. – Jag kan tycka att de (IARC) är lite kittsliga, sade Anders Ahlbom till Ny Teknik.

Henrik Ennart vid Svenska Dagbladet gör så ett par granskande artiklar. I en uttrycker presschefen vid IARC förvåning över Ahlboms inställning: – Alla du frågar på gatan skulle anse att detta är en intressekonlikt. I den andra intervjuas den israeliska forskaren Sadetzki och artikeln redogör för den missvisande bild svensk press gav av Interphone-resultaten för ett år sedan. Ansvaret för det vilar tungt på Anders Ahlbom och hans parhäst Maria Feychting.

Ahlboms vänner vid KI och ute i världen, blev genast upprörda över hur Ahlbom behandlats av IARC. Utan att ha granskat Ahlboms firma eller dess verksamhet, skriver de blixtsnabbt ett brev till IARC:s chef där de uttrycker sin upprördhet över hur han behandlats. Eftersom Ahlbom är professor och en ”ledande” expert kan det väl inte spela någon roll om han mörkat att han bildat en liten lobbyingfirma för att hjälpa telekombolagen vid sidan om? Vi är ju också professorer och ledande experter och nu tycker vi att IARC har varit stygg mot en av oss och det tycker vi inte om!

I kväll kommer IARC att hålla presskonferens om expertutvärderingens resutat. Anders Ahlbom ersattes av en forskare, Siemantycki,  känd för att liksom Ahlbom avfärda riskerna och även vara motständare till Försiktighetsprincipen. På första parkett, som observatörer, har mobillobbyns representanter suttit under hela veckan, vilket speglar den vikt som mobilindustrin lägger vid mötet och dess resultat. En grupp internationella organisationer, IEMFA, har riktat skarp kritik mot mörkläggningen av Interphoneresultaten och har krävt att mötet skulle skjutas på framtiden. Kritik har också riktats från en grupp läkare och vetenskapsmän.

Fortsättning på denna såpa följer….