Mobiltelefoner och DECT-telefoner kan orsaka cancer

Dementimaskinen har gått igång i svenska media: Den anförs av Maria Feychting, Anders Ahlboms kollega på KI, samt Ulrika Björkstén chef vid Vetenskapsradion.  SR P1 Morgon, TT, SVT Rapport. Undantag är Aftonbladet, DN (som felaktigt påstår att Interphone inte visade ökad risk) och SvD

Trots att IARC tydligt sade i inledningen till presskonferensen att Interphonestudien som presenterades förra året visade ökad risk för hjärntumör, påstår Rapport, DN och SR fortfarande att studien visade ingen ökad risk. I TT fortsätter Feychting att hävda att det fanns personer som använt mobilen i 12 timmar och att resultatet därför inte kunde stämma trots att Feychting torde vara väl medveten om att även om man tog bort dessa få personer visar studien ändå ökad risk.

I stället för att intervjua de svenska experter och forskare som deltog i utvärderingen på IARC, Lennart Hardell eller Igor Belyaev, vilket hade varit normalt, i synnerhet som svensk forskning (Hardells) särskilt lyftes fram under presskonferensen, vänder sig pressen till dessa personer som de senaste åren fått dominera medias tolkning av vad vi vet och som nu precis som mobilindustrin försöker tona ner värdet av IARC:s bedömning.  Det som ligger i vågskålen är enorma belopp: skadeståndsprocesser, minskad omsättning och fallande aktiekurser.

Björkstén påstår att  Hardell skulle vara ”avfärdad av vetenskapliga etablissemanget”. Ulrika – Hur definierar du det ”vetenskapliga etablissemanget” ? Är det Feychting, Ahlbom och de övriga undertecknarna av brevet till IARC som tycker att Ahlboms lilla business med mobilindustrin inte är något att bry sig om? I internationella sammanhang är Hardells forskning tvärtom ansedd som bäst i klassen.

Jag sänder den här sången till Björkstén, Feychting, Ahlbom, Mjönes och hela svenska journalistkåren.  En malign hjärntumör är inte att leka med.

Comments

  1. Erik Molin says:

    Hardell skriver själv om IARC-mötet idag:

    http://lennarthardell.wordpress.com/