Mobilstrålningsexperten Anders Ahlbom lämnar SSM:s vetenskapliga råd. SSM lägger ner hypotetisk ”utredning”

Efter att vi visat att den ”oberoende experten” på mobiltelefonirisker Anders Ahlbom hade  bildat ett konsultbolag tillsammans med den mångårige TeliaSonera-anställde brodern Gunnar Ahlbom i Bryssel, tvingades Anders Ahlbom bort från IARC:s utvärdering om cancerrisker av mobiltelefoni nyligen. Svenska Strälsäkerhetsmyndigheten SSM som i tio år anlitat Anders Ahlboms ”goda råd” om mobilstrålningsriskerna meddelade då genast att de skulle ”utreda” om konsultverksamheten kunde utgöra ett problem.

”Utredningen” fick emellertid ”läggas ner”  när den skulle vara färdig, vecka 23. Man hann inte presentera resultatet då Anders Ahlbom oväntat meddelade myndigheten att han avgick, utan förklaring:.

– Vi har ingen aning om varför han avgår. Du får vända dig till Anders Ahlbom själv. Han anger ingen orsak. Vi tog emot begäran och tycker det är väldigt tråkigt, förklarar Helene Asp för mig och hänvisar till pressmeddelandet från SSM som meddelar avgången.

Vad fann ni i utredningen om det misstänkta  jävet?

– I och med att den här avgången kom så lade vi ner den.

Hur långt kom ni i utredningen och vad fann ni?

– Vi hade börjat titta på det men eftersom vi lägger ner utredningen är din fråga hypotetisk.

Men ni hade ju börjat med en utredning för flera veckor sedan, den 24 maj, som skulle presenteras under veckan som gått. Vad fann ni?

– Vi hade börjat att titta på frågorna men valde att lägga ner utredningen.

Finns det några dokument över vad ni fann under de gångna veckornas arbete med utredningen?

– Nej det finnns ingenting. Vi lade ner utredningen när Anders Ahlbom avgick och det tycker vi är väldigt tråkigt för han har gjort ett bra arbete  som vi är väldigt nöjda med.

Helene Asp förklarar att hon inte  kan inte svara på något här och nu:
– Vi  måste se över hela situationen,  jag kan inte svara på någonting.
Så här lyder SSM:s pressmeddelande (satir)
Professor Anders Ahlbom entledigas från uppdraget som ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd. Från att ha varit en tillgång förvandlades han över en dag till en belastning för mobilindustrin och SSM.

Strålsäkerhetsmyndigheten mottog den 9 juni Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i myndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält, kort efter att en en utredning vid myndigheten som pågått under flera veckor skulle ha presenterats

– Det är mycket tråkigt att Anders Ahlbom väljer att avgå som ordförande, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Men nu slipper vi besväret av att presentera en låtsasutredning som skulle ha kunnat leda till ytterligare närgångna frågor och avslöjanden. Vi utredde självfallet aldrig något om Ahlboms konsultbolag. Sådana här affärer är inget vi vill lyfta upp till ytan, utan snarast sopa under mattan. Det bästa var att Ahlbom avvgick så vi kunde  låtsas som om vi  lade ner utredningen vi aldrig gjorde. Därmed behöver vi inte heller  kommentera hans bolagsverksamhet och brodern Gunnar Ahlbom.

– I själva verket hade vi  ju semester, vädret var finemang. Och så hade vi förstås möten med PR-konsulter som är experter på att hantera såna här kritssituationer. Det var ju de som från början vägledde oss: Starta en utredninng, gå på semester och undvik att kommentera AA:s jäv när den är som hetast i media! Lägg efter några veckor ner utredningen och meddela att Ahlbom avgår. Det är ett smart strategiskt drag för att undvika den känsliga frågan om konsultbolaget. Vi fick också rådet att lovorda Ahlbom och uttrycka vår besvikelse över att han ”väljer att avgå”.

Ytterligare information:
Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via pressjouren 08-799 40 20. Observera att Helene inte kan svara på vad utredningen kom fram till eller varför AA avgår eller något annat än att myndigheten är mycket nöjd med Anders Ahlboms insats för SSM.