Strålsäkerhetsmyndigheten – Expertmyndigheten utan koll

StrålsäkerhetsmyndighetenPå SVT:s debatt har jag skrivit en debattartikel om riskerna med mobiltelfonin, de jäviga experterna och om SSM:s rekommendationer om att använda hands-free. Och som vanligt svarar Lars Mjönes från Strålsäkerhetsmyndigheten Här är mitt första inlägg. Här är Mjönes svar och här är min slutreplik.

När det nu börjar hetta till och forskningen allt tydligare pekar på att mobiltelefonin innebär allvarliga hälsorisker, gömmer sig myndighetens företrädare bakom försvarsskölden att de sedan många år nu tillämpat försiktighetsprincipen och rekommenderat hands-free.

Sanningen är något helt annat: enbart i undantagsfall har myndigheten rekommenderat hands-free och särskilt till barnen, men  man har samtidigt understrukit att det inte är för att ”barn inte är känsligare på något sätt” och att mobiltelefonins gränsvärde är satt med ”stor säkerhetsmarginal” till ”hälsoeffekter”, att ”forskarna inte lyckats hitta hälsoeffekter under gränsvärdet” och att gränsvärdet är ”baserat på omfattande forskning”. Myndighetens kommunikation har varit likt en ormtungas: iskallt kluven. Å ena sidan har man lämnat försäkringar om att mobiltelefonin är säker genom att strålningen är under gränsvärdet som är ”satt med stor säkerhetsmarginal till påvisade effekter” Å andra sidan har man rekommenderat hands-free, sannolikt inte i första hand för att skydda allmänheten utan sig själva när bubblan väl spricker.

Jag ringde upp expertmyndighetens ”senior advisor” Lars Mjönes och ställde frågan om vad han vet om hur mycket hands-free i själva verket skyddar. Seniorrådgivaren excellerar i expertkompetens:

Vilka mätningar har ni genomfört som visar att hands-free reducerar strålningen och med hur mycket för de olika modeller som finns på marknaden?

– Jaa, vad jag vet har vi  inte….Jag har för mig, nu är Jimmy inte här, men jag har för mig att de har tittat på det där, men jag är inte helt, helt  säker på det underlaget faktiskt, det är jag inte.

Hur kan ni då rekommedera hands-free med alla de modeller som finns på marknaden?

– Helt klart är att exponeringen minskas

Hur vet du det om ni har mätt, med alla modeller som finns på marknaden. Finns det märkning av hands-free?

– Jag tror att TCO har tittat på det, jag är inte helt säker på det, men jag tror det

Borde du inte veta om hands-free verkligen skyddar mot hälsorisker?

– Jomen bara det att man avlägsnar sändaren från örat, minskar exponeringen avsevärt

Vad har du för underlag?

– Det är ett rent fysikaliskt underlag,  flyttar du sändaren från kroppen minskar exponeringen. Det finns undersökningar som visar det.

Informationschef Ulrika Lyth  har ju sagt att hands-free minskar exponeringen så mycket att det inte finns någon risk. Du har ju själv sagt till Aftonbladet att exponeringen minskar med 99%. Gäller det fortfarande?

– Ja i många fall gör det det. Det varierar lite grand.

Vad har du för underlag till det?

– När Jimmy kommer tillbaka kan du få det.

Finns det märkning?

– Jag kan inte på rak arm säga det

Hur många modeller finns det på marknaden?

– Jag kan inte alla,det finns en till varje telefon. Det finns många.

Har ni funderat över om SSM behöver kontrollera modellerna på marknaden?

– Nej det har vi inte haft uppe men eftersom vi vet att det reducerar strålningen dramatiskt, så…..

Hur många modeller har ni kontrollerat?

– Om vi har mätt direkt vet jag faktiskt inte. Men det finns andra som gjort det.

Slut på intervjun

Jag får därefter ett mail där Lars Mjönes redovisar att TCO har en märkning (TCO 07) av hands-free där SAR-värdet måste understiga 0,04 W/kg för att bli certifierade. Jag frågar då hur ofta SSM har rekommenderat TCO-märkta hands-free? Jag har aldrig sett eller hört SSM rekommendera det någon gång.

Jag fårinte något svar på frågan om SSM rekommenderar TCO-märkta hands-free, utan i stället en hänvisning till att Niels Kusteer skulle visat en reduktion av strålningen med 90%. Jag söker i Pub Med och hittar detta från Kuster från 2009 som inte alls ger lika tvärsäkra och betryggande besked som seniorrådgivaren vill påskina. Hands-free kan i värsta fall orsaka en lokal ökning av strålningen inne i örat och Blue-tooth ger en minskad men i stället konstant exponering:

 ”In general, a wired HFK considerably reduces the exposure of the entire head region compared to mobile phones operated at the head, even under unlikely worst-case coupling scenarios. However, wired HFK may cause a localized increase of the exposure in the region of the ear inside the head under worst-case conditions. Wireless HFK exhibit a low but constant exposure.”

Undersökningar har alltså kommit till ganska osäkra och olika resultat. Det finns de som visar en reducering av exponeringen, men det finns också undersökningar som visar att  strålningen i vissa fall kan öka med hands-free. Se exempelvis även sidan 4 i denna rapport från Tyskland, där det också konstateras att barn när de använder mobilen (utan hands-free)  kan exponeras för nivåer 50% över gränsvärdet helt enkelt på grund av grundläggande fysikaliska lagar som SSM borde känna till.

Det finns dessutom undersökningar som visar att de biologiska effekterna kan vara större då strålningen är lägre (exvis Salfordgruppens resultat på blod-hjärnbarriären). Det finns också ett stort problem med passiv exponering och många människor känner symtom när andra använder mobiler. Vi vet helt enkelt inte hur låg strålningen bör vara för att undvika effekter.

Att rekommendera hands-free som försiktighetsåtgärd, är lika försiktigt som att rekommendera rökare att röka filtercigaretter.

Därför är det bästa rådet att minimera användningen av mobiler och prioritera fast telefon. Barn ska inte använda mobil alls. Dessa rekommendationer ges av tyska strålskyddsmyndigheten. och här är en sammanställning av andra länders rekommendationer.

Men att rekommendera minskad användning för att skydda allmänheten, det skulle minska mobilindustrins omsättningen dramatiskt. För att inte tala om vad som skulle hända med deras aktiekurser….