Vilseledande media försvarar enorma ekonomiska intressen

Det står enorma ekonomiska belopp på spel om hälsoriskerna med mobiltelefonin medges. Det är förklaringen till de många dubbla budskap som allmänhet och beslutsfattare matas med. Efter att mobilstrålningen klassades som ”möjligen cancerframkallande, klass 2B” av IARC (WHO cancerforskningsinstitut) igångsattes en PR-kampanj för att motverka skadeverkningarna. Betydelsen av beslutet skulle suddas ut.

Ett exempel på det är den artikel som publicerades i The Economist, som är en tidning med global stor spridning. Artikeln innehåller en lång rad felaktigheter vilka nu bemöts i en artikel undertecknad av en lång rad professorer och experter på frågan.

Flera av de vilseledande påståenden som framfördes i  The Economist är tyvärr identiska med de som svenska myndigheter som SSM och Socialstyrlesen, samt deras experter ur ICNIRP-kartellen framför regelbundet. Därför är det viktigt att du som intresserar dig för frågan läser The Truth about Microwave Radiation emitted from Wireless Technologies.

Tyvärr leder dagens ekonomiska/politiska/mediala system till en fördummning av samhället när sanningen motarbetas, i the Economist, eller i DN,  för att försvara och gynna mäktiga intressen.  Mänskliga rättigheter och värnandet om hälsan och miljön får ge vika för ekonomiska hänsyn. Systemet kräver ett mycket stort antal offer som bevis för allvarlig skada  innan  riskerna erkänns. Statistiken över hjärntumörer måste visa en stigande kurva i de yngre åldersgrupperna . Ett djupt omoraliskt krav.