Den samlade forskningen visar cancerrisker av mobilstrålning

Ofta framförs påståendet att ”den samlade forskningen” inte visar risker  med mobiltelefonstrålning. Det är fel, punkt slut. Nedanstående lista visar tydligt att ”den samlade forskningen” visar risk för cancer av mobilstrålning:

1. Interphone (13 länder, WHO-studie) 2,79 ggr ökad risk för hörselnervstumör

2. Interphone (13 länder, WHO-studie) 1,4-2 ggr ökad risk för malign hjärntumör

3. Interphone mest exponerade delarna av hjärnan: 2,8 ggr ökad risk för malign hjärntumör

4. Hardell mfl, Örebro Universitetssjukhus: upp till 5 ggr ökad risk för hjärntumör (unga under 20 år)

5. Dansk undersökning 2011: ingen ökad risk. MEN  undersökningen uteslöt bland annat de 200 000 tyngsta användarna, företagsanvändarna. Dessa använde i Sverige mobilen 5 gånger så mycket som privatanvändarna åren 2000-2002, sannolikt var skillnaden ännu större under den period som undersökningen täcker (fram till 1995). Dessa tyngsta exponerade användarna har hamnat i den ”oexponerade” jämföreslegruppen, tillsammans med alla användare som tecknat abbonemang efter 1995. Dessa grava fel leder oundvikligen till att inga risker ses och professor Dariusz L. vid finska STUK kräver att studien dras tillbaka.

6. Undersökning av barns och ungas risker visar genomgående ökade risker, även statiskt signifikant. Undersökningen har presenterats som om den inte visade risker, tvärtemot resultatet i den publicerade artikeln. Läs även om hur studien manipulerades.

7. Kinesisk undersökning visar upp till 30 ggr ökad risk för cancer på öronspottkörteln

8. Japansk undersökning, 2011:  2,7-3 ggr ökad risk för hörselnervstumör

9. Meta-analys gjord av OBEROENDE experter från Italien 2011 Levis mfl.

10. IARC klassade mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B 2011. Klassificeringen gäller ALL radiofrekvent strålning, master, trådlösa datanätverk och trådlösa telefoner mm.

Kommentar: Mobilindustrin har stora intressen i att inga hälsorisker medges och redovisas av forskning, i synnerhet cancerrisker. Därför har man följt den av tobaksindustrin sedan länge etablerade PR-strategin att finansiera forskning och knyta lojala forskare till sig. En del av dessa är medlemmar i ICNIRP och de har dominerat WHO-undersökningen Interphone.  Mobilindustrin har delfinansierat såväl Interphone (1,2,3) som undersökningen om barnens mobilrisker (6) vilket kan förklara att de observerade riskerna tonats ner och bortförklarats i sammanfattningar och pressmeddelanden.

Om vi går vidare till mobilmaster och hälsorisker, visar också ”den samlade forskningen” att mobilmaster är en hälsorisk:  Majoriteten visar hälsorisker, tvärt emot vad som framförts i media:

We identified a total of 10 epidemiological studies that
assessed for putative health effects of mobile phone
base stations. Seven of these studies explored the association
between base station proximity and neurobehavioral
effects and three investigated cancer. We found that eight of the 10 studies reported increased prevalence of adverse neurobehavioral symptoms or cancer in populations living at distances < 500 meters from base stations.

Här är ytterligare undersökningar publicerade 2011 som inte finns med i den första länken:  Mobilmaster orsakar förändrade hormonnivåer; Mobilmaster förändrar stresshormoner Här är en artikel i Times of India nyligen där en forskare konstaterar att mobilmaster ökar risken för cancer och olika symtom samt även skadar insekter, fåglar och träd.

Tittar man på undersökningar av spermier visar också ”den samlade forskningen” skadliga effekter: Den senaste oberoende genomgången av resultat publicerades sommaren 2011 och konstaterade följande:

The results of these studies show that RF-EMR decreases spermcount and motility, and increases the oxidative stress. In humanbeings, two different experimental approaches have been followed,one has explored the effects of RF-EMR directly on spermatozoa and the other has evaluated the sperm parameters in men usingor not mobile phones. The results show that human spermatozoaexposed to RF-EMR have decreased motility, morphometric abnormalities,and increased oxidative stress, whereas men using mobile phoneshave decreased sperm concentration, motility (particularly therapid progressive one), normal morphology, and viability. Theseabnormalities seem to be directly related with the length of mobile phone use.