Hjärntumörstatistiken inte alls pålitlig för att dra slutsatser om mobilrisker

I dag trummar KI-forskaren och vice ordförande för ICNIRP Maria Feychting på mediatrumman igen för att förklara att mobiltelefoner inte ökar risken för hjärntumör:

I ett pressmeddelande hävdar hon att inga risker finns eftersom statistiken över maligna hjärntumörer inte visar ökande trend.

Som jag skrev för ett par månader sedan är statistiken över hjärntumörer  i Sverige inte alls pålitlig.  Experter som arbetar med hjärntumörstatistiken, såväl i Sverige som Norge säger att man inte kan dra de slutsatser som Feychting drar:

Socialstyrelsen publicerade år 2009 en djupgranskning av det svenska cancerregistrets tillförlitlighet som konstaterade att underrapporteringen var betydande för just hjärntumörer…. Åsa Klint menar att underrapporteringen kan bero på bristande resurser på sjukhusen. En del fall kommer till cancerregistrets kännedom först när en patologisk undersökning gjorts då en precis diagnos kan fastställas:

– Väldigt många hjärntumörer kommer aldrig till patologisk undersökning. Vi har inte lyckats arbeta upp en bra rutin för att åtgärda problemet, säger hon och konstaterar att klinikerna verkar ha svårt att hinna med uppgiften att rapportera in till cancerregistret….

Enligt Tom Borge Johannesen vid norska Kreftregistret, är det svårt att dra slutsatser utifrån cancerstatistiken eftersom trenderna kan påverkas av förändringar i diagnostik och inrapporteringsrutiner.

Till skillnad från Sverige har en ökning av antalet hjärntumörer skett i Danmark de senaste tio åren. Antalet fall av hjärntumörer per 100 000 invånare i det danska registret över hjärntumörer är besynnerligt nog det dubbla jämfört med i Sverige. Kan underrapporteringen och skillnaden i incidens mellan Sverige och Danmark bero på den dokumenterade och allvarliga bristen på patologer i Sverige?

Läkarbrist försenar cancerprover

Största haveriet i svensk sjukvård