Polis fick hjärntumör av mobilstrålning

Polisen Roger Carlström märkte direkt att det nya polisradiosystemet Rakel, även kallat Tetra, var hälsofarligt. Under flera år fick han svåra  hudutslag (Rosacea) när han använde de nya handenheterna i Rakelsystemet. I december 2011 fick han diagnosen malignt hjärntumör. Trelleborgs Allehanda; artikel 2 TA; Expressen.

TT verkar ha filtrerat bort den obehagliga informationen om att polisen  även fick en malign hjärntumör (även i Sydsv.)

Nu går myndigheten ut och påstår att systemet inte innebär någon risk ur strålskyddsynpunkt. ”Rakel strålar inte”, ett falskt meddelande eftersom upprepade undersökningar visar att mobilstrålning ökar risken för den hjärntumörform som polisen fick just vid den sida han höll sin handenhet. Därför är strålningen cancerklassad av IARC, klass 2B sedan maj 2011.

Redan i början av 2000-talet misstänkte man att Tetrasystemet var hälsoskadligt. Det visade erfarenheteter från Storbritannien där poliser blev sjuka och rapporterade om misstänkta samband med cancerfall. Experten på mikrovågor Barrie Trower skrev en rapport till engelska polisförbundet.  Stewartrapporten avrådde också från tekniker som pulserar i det frekvensområde som Tetra pulserar. Ändå klubbades detta skadliga system igenom i riksdagen 2003.

Skattebetalarna betalar miljarder för ett system som gör användare och de som bor nära sändarmaster sjuka. Samtidigt håvar den industri som producerar tekniken in pengar och trumfar igenom fördelaktiga beslut  med hjälp av mutor. Det är en sjuk värld och hur sjuka måste  vi bli innan det vänder?