Mer fel än rätt om Moraärendet. Mobilmaster är visst en visad hälsorisk

I dag rapporterar ledande media återigen felaktigt om Moraärendet. Dagens Nyheter slår sig för bröstet över att ha ”avslöjat” att Mora miljönämnd avsåg att skydda en elöverkänslig man som får allvarliga symtom, bland annat stickningar i hjärtat av strålningen. Något som DN-journalisten hjärtlöst anser vara strunt eftersom ”det inte finns stöd för att strålning från mobilmaster är hälsofarlig enligt Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen”.  DN-journalisten Örstadius vet mycket väl att påståendet är felaktigt, eftersom jag sänt en lista till honom förra gången det begav sig och han felaktigt beskrev forskningsläget. Därför lägger han till ”enligt Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen” för även om han vet att källan har fel blir felet rätt – trots att det är helt fel. Är det god journalistik? Nej!

Det som Örstadius i DN, SVT, SVD och TT  påstår saknas, finns alltså. Se exempelvis denna sammanställning publicerad i en vetenskaplig tidskrift för ett år sedan, eller min artikel om tyske läkarn Horst Egers studie, som visade stresspåverkan av långtidsexponering av mobilmaster. (SVT har tagit bort sitt inslag från morgonen, men gör man rättelse av de felaktiga påståendena om att det saknas vetenskapligt stöd för att mobilmaster är en hälsorisk?)

Därutöver har fem domstolar i Frankrike konstaterat att mobilmaster utgör en hälsorisk för de närboende. Har Örstadius och ansvarig utgivare vid DN bättre koll än dessa fem domstolar? Strålningen från mobilmaster är klassad som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B 2011 av IARC. I samma klass finns bly och DDT. Elöverkänslighet är ett växande problem i hela västvärlden. Av den orsaken ansåg Europarådet i en resolution nr 1815 våren 2011 att medlemsländerna inklusive Sverige bör göra just det som Mora kommun hånats så för i rikspressen de senaste månaderna: inrätta lågstrålande zoner för att skydda dem.

Dessutom har undersökningar, tvärtemot vad DN påstår, visat att mobilstrålning orsakar huvudvärk i laboratoriestudier. Ett exempel är den svenska studien vid Stockholms Universitet/Karolinska Institutet som media skrev om för ett par år sedan. Undersökningar av mobilanvändare har också visat att de ofta lider av huvudvärk  eller HAMP.

Den största skandalen är att myndigheter, media och industri struntar i att mängder av människor vittnar om identiska symtom som de kan koppla till exponering för mobilmaster. Ingen uppföljning görs, ingen undersökning av hälsotillståndet i närhet av mobilmaster har gjorts trots att Ericsson är världsledande på mobilmaster. De drabbade är rättslösa och får klara sig bäst de kan. Ericssons och industrins vinster är allt för viktiga för att bry sig om strålningens offer.

Tills de blir så många att det inte kan mörkas längre.

Det bör tilläggas att Aftonbladet särskiljer sig från övriga ledande medier genom att ge en mer balanserad bild: dels har man låtit den elöverkänslige mannen försvara sig och förklara ärendet, dels har man låtit elöverkänsligas förbund, FEB, ge sin syn på saken. som företrädare för de elöverkänsliga är FEB den mest kunniga instansen i frågan om elöverkänslighet och symtom.

Aftonbladet startar en chatt om ärendet kl 16.00. Du kan också rösta om vad du tycker om frågan.