Symtom orsakade av mobilstrålning dokumenterade sedan decennier

I en artikel i PC för alla beskriver jag att de symtom som ”elöverkänsliga” vittnar om är beskrivna sedan decennier tillbaka i tiden, som en effekt av exponering för elektromagnetiska fält och mikrovågor, dvs mobiltelefonstrålning.

För de som vill veta mer om vad man dokumenterat redan på 60- och 70-talet  kan jag tipsa om exempelvis dessa dokument:

Hecht, Savoley: Overloading towns and Cities with Radio Transmitters.

Från Glaser-arkiven på Professor Magda Havas webbplats finns många rapporter exempelvis Janet Healers rapport om östeuropeisk forskning

Karel Marhá, 1969 (se sidan 198 osv.):

”It appears that the effects of the HF field upon the organism are reversible to a considerable extent and the effects of repeated irradiation are cumulative….Electromagnetic waves at certain intensities may cause primarily neurologic complaints. Typical symptoms are pains in the head and eyes and fatigue connected with overall weakness, dizziness, and vertigo when standing for a longer period. Sleep at night is restive and superficial, there is sleepiness during the day…Sometimes those affected feel nervous tension or, on the contrary, mental depression connected with inhibition of intellectual functions, mainly decreased memory. The affiicted workers complain of a feeling of strain in the skin
of the head and forehead; their hair falls out; they complain of pains in the muscles and in the heart”

De beskrivna symtomen är identiska med de som elöverkänsliga vittnar om:

värk i hjärtat och muskler, tryck över huvud, yrsel, sömnproblem, trötthet, hvuudvärk, värk i ögonen, svaghetskänsla, minnesproblem, oförmåga att tänka klart.  Symtomen går tillbaka om exponeringen upphör (= identiskt med elöverkänsligas erfarenheter) men känsligheten ökar om exponeringen fortgår.

Viktigt är att notera de gränsvärden som redan på 60-talet gällde i Tjeckoslovakien, baserade på omfattande mätningar av strålningen på arbetsplatser och dokumentation av personalens hälsotillstånd (mer än 200 arbetsplatser). Motsvarande gränsvärde för mobiltelefoni var 1000 gånger lägre än det som gäller i Sverige i dag! Men så tog de även hänsyn till effekter av längre tids exponering än de 6 minuter som gäller för mobiltelefonin (ICNIRP:s och SSM:s rekommendation).

Man konstaterade redan på 60-talet att unga och kvinnor var känsligare för strålningen och att pulsad strålning var mer skadlig än en jämn signal (mobilstrålning är pulsad).