Träden dör men ingen ser det. Alla tittar ner i sin mobil

döda trädDen 25 juni 2012. Besök i Stockholm. Lyfter blicken och överallt står träd som tappar blad, med gulnande blad eller med helt kala sorgsna grenar.

Träden dör i städerna i en omfattning vi aldrig tidigare sett i historien.

Detta är mycket sorgligt och alla som lyfter blicken upp mot träden borde också känna obehag: -Vad är det vi gör mot naturen? Vad är det vi gör mot oss själva, mot uppväxande och kommande generationer?

Vad ska vi leva av när vi väl förstört basen för vårt liv, det ekologiska systemet?

För fyra år sedan började jag se träden dö i städerna och skrev en artikel. Värst drabbade är träden där mobilstrålningen är som högst: i antennriktningarna, i hårt bestyckade områden. Komikern Peter Wahlbeck uppmärksammade också träddöden för några år sedan och skrev en artikel i Aftonbladet.

Hittills har ingen undersökning gjorts i Sverige av effekterna på växter av den omfattande mobilnätsutbyggnaden de senaste två decennierna trots att Ericsson är No 1 i världen på basstationer med en omsättning på flera hundra miljarder årligen. Internationellt har även mycket få undersökningar gjorts. De få som ändå gjorts har visat stresseffekter på tomatplantor och att träden tappar blad när de exponeras för wifi-strålning.

Träd stressas, djur stressas, människor stressas.

Men ingen bryr sig trots att  människor, sjöfåglar och växter så tydligt visar att något är allvarligt fel. Till och med miljörörelsen bryr sig inte, utan tittar mest ner i sin Iphone.

Myndigheterna å sin sida påstår att det inte finns undersökningar som visat att att träd och det ekologiska systemet skulle skadas, men de berättar inte att nästan ingen undersökning överhuvudtaget gjorts. Det är ju inte så konstigt att du inte ser något om du inte tittar.