Hjärntumördrabbad mobilanvändande advokat övertygade politiker om vikten av försiktighet

Pembroke Pines i Florida antog nyligen en resolution som varar för mobilstrålningens hälsorisker. Resolutionen antogs kort efter att den hjärntumördrabbade advokaten Jimmy Gonzalez hållit ett föredrag för stadens folkvalda.

Gonzalez fick gliom, den värsta sortens hjärntumör som sedan flera år kopplats till mobiltelefonanvändning, där han brukade hålla mobilen. Inte nog med det Gonzalez fick också tumör i bröstet, där han brukade förvara mobilen och i handen som brukade hålla mobilen.

Att varna mobilanvändarna för riskerna med mobilanvändning är något som mobilindustrin kraftfullt motarbetar med alla tänkbara medel, såväl ekonomiska som juridiska. Industrin har försökt stoppa  San Fransiscos beslut att informera kortfattat om hur mobilanvändare kan minska riskerna genom att göra ärendet till en långdragen historia i domstol. Domstolen förklarade emellertid att inget hindrar lokala beslutsfattare att varna om riskerna. Industrin vär rädd för att mobilanvändare ska bli oroliga, och därmed minska sin användning, om de får veta något om riskerna.

Mobilindustrin i USA har mer än ett möte om dagen med ansvarig myndighet i USA, totalt 500 om året, enligt pressmeddelandet från Professor Joel Moscowitz, University of Berkely.