Kraftig ökning av antalet nya fall av cancer i Sverige

Socialstyrelsen publicerade i förra veckan cancerstatistiken för 2011. Tyvärr är siffrorna nedslående: antalet människor i Sverige som får cancer ökar dramatiskt mellan 2010 och 2011. 4% fler människor eller 57 700 fick cancer 20111, jämfört med 2010. Det är dubbelt så hög ökning som genomsnittligt de senaste 20 åren (2% ökningstakt).

Allra mest ökar hudcancer både bland män och kvinnor. Den vanliga förklaringen är att det är på grund av att vi solar allt mer, en förklaring som ekar allt mer ohållbar. Det  inser som vet hur mycket människor solade redan på 60- och 70-talet och hur mycket genomsnittssvensken redan då åkte till Kanarieöarna på vintern.

Vår meste expert Anders Ahlbom, som under tio år från en helt monopoliserad position som expert hävdat att mobilstrålning inte innebär några risker alls, konstaterade redan 1985 en överrisk för malignt melanom bland de som arbetade inom telekommunikationsindustrin:

”An excess risk of malignant melanoma of the skin was detected ”

I dag säger han så här (då han höll föredrag i Finland på engelska nyligen) och han har gett samma budskap i tio år till Sveriges regering, EU-kommissionen och svenska myndigheter:

”Min utgångspunkt är att det finns ingen anledning alls att misstänka att mobiltelefonin medför några hälsorisker”.