Ökad mobilstrålning bakom ökad psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt, både bland barn och vuxna. Svenska Dagbladet rapporterar i dag att psykiska diagnoser nu ligger bakom 37% av sjukskrivningarna. Försäkringskassan ska därför snabbutreda orsaken.

Orsaken till problemet hittas förstås inte om utredarna letar på fel ställe och inte rätt.

Mikrovågsstrålning från trådlös teknik kan orsaka sömnproblem, depressioner, ångest, stresskänsla, koncentrationsproblem och har också kopplats till ADHD och autism. Mikrovågsstrålningen har ökat lika dramatiskt som den psykiska ohälsan.

Hjärnan och tallkottkörteln är särskilt känslig för onaturlig elektromagnetisk strålning, t ex mobilstrålning. Produktionen av de hormoner och signalsubstanser som är viktiga för sömn och psykisk hälsa störs.

Den brittiska expertorganisationen Powerwatch varnade häromdagen i ett dokument för den ökande användningen av trådlös teknik i skolorna. Strålningen kan bli mycket hög i de skolsalar där många elever samtidigt är uppkopplade. I diagrammet som presenteras visas hur depressioner och sömnproblem ökade i en grupp tyska läkares undersökning av 350 människor. ADHD och autism är också diagnoser som har kunnat kopplas till exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

Den tyske läkaren Horst Eger har dessutom observerat att människor som långtidsexponeras för strålning från en mobilmast får förändringar i dessa ämnen vilket konstaterats av upprepade urinprov.

Så länge de ansvariga blundar för mikrovågsstrålningens skadliga effekter för den psykiska hälsan, kommer fel åtgärder att sättas in på mot fel faktor och den orsakande faktorn tillåtas fortsätta ställa till problem.  Se den här filmen om staden Allopath om du inte redan gjort det. Kanske har vi något att lära av den?

Systemfelen är samma: industribetalda experter och  ekonomiska intressen med för stort inflytande. Resultat: det kloka samhället ersätts av ett allt dummare. De  ekonomiska och hälsomässiga problemen bara växer.