Mobilstrålning kan orsaka cancer

Antalet människor som får cancer i Sverige ökar mycket kraftigt de senaste åren. Det rapporterar flera medier i går, efter att Cancerfonden lämnat en rapport baserat på Socialstyrelsens cancerstatistik från december 2012.

Det påstås att solen är boven bakom ökningen av hudcancer. Den förklaringsmodellen håller inte. Vi solar snarare mindre i dag än på 70-talet, efter alla kampanjer om att sola mer försiktigt. Likaså kan inte heller rökning förklara den kraftiga ökningen eftersom vi röker sammantaget dramatiskt mycket mindre i dag än på 70- och 80-talet då en cigarett låg i snart var mans och kvinnas mun, ständigt och jämt.

Det finns däremot en faktor som ökat dramatiskt samtidigt med ökningen av hudcancer och annan cancer. Det är strålning från modern teknik, mobiltelefoner, mobilmaster, radar, trådlösa nätverk, lågenergilampor och annan teknik. De avger höga nivåer av mikrovågsstrålning och lågfrekventa fält. Båda kan öka risken för cancer.

Strålning från lågenergilampan (som borde kallas kvicksilverlampan) har liksom strålning från mobiltelefoni och radar visats orsaka skador på cellers DNA som kan leda till hudcancer. De som exponerats mest för strålning i sina yrken och i närhet av radio/TV-master har också visats löpa ökad risk för cancer och hudcancer. De som använder mobiltelefoner mest löper ökad risk för hjärncancer och cancer i huvudområdet.

Strålningen från mobiltelefoni är sedan 2011 cancerklassad av IARC, ändå talas det inte om cancerriskerna med den nya tekniken. Här har media och cancerorganisationerna ett stort ansvar för att förmedla korrekt information om den nya teknikens cancerrisker och för att vidga perspektivet från de föråldrade ”sanningar” om cancerns orsaker till de som kan förklara varför allt mer människor får cancer i dag.

Det handlar om människoliv. Läs mer på Strålskyddsstiftelsen om de nya sanningarna.