Risk för tidig demens av smartmobiler, surfplattor och dataspelande

Antalet ungdomar som visar tecken på tidig demens i form av försämrat minne har ökat kraftigt i Korea sedan början av 2000-talet rapporterar UPI. En femtonåring har nyligen fått diagnosen tidig demens och läkaren konstaterar ett samband mellan kraftig användning av smartmobil, TV-spel och datorspel sedan 5 års ålder.

I Sydkorea, smartmobiltillverkaren Samsungs hemland, har 65% av tonåringarna en smartmobil. Allt bler ungdomar har minnes-, koncentrations-  och beteendestörningar som anses bero på allt för mycket användning av IT.

”Överanvändning av smartmobiler och dataspel hämmar en balanserad utveckling av hjärnan” berättar en expert för UPI.

Det här är helt förväntat. Hjärnans normala utveckling behöver rörelse – inte stillasittande. Dessutom är mikrovågsstrålningen från smartmobiler och trådlösa datorer mycket skadlig för hjärnans och för dess normala utveckling.
Redan 2003 varnade professor Leif Salford, neurokirurg vid Lunds Universitetssjukhus, för att mobilanvändning kan leda till tidig demens eftersom han i sina studier sett att mobilstrålning skadar nervceller i hjärnan.
Upprepade undersökningar har sedan dess visat att mobilanvändande ungdomar har sämre psykisk hälsa, mer huvudvärk och försämrat minne. Upprepade undersökningar visar att mikrovågsstrålning skadar hjärnceller och att minnet hos möss som exponerats försämras. Möss som exponerats i fostertiden får bestående hjärnskador och försämrat minne som vuxna.
Strålskyddsstiftelsen har publicerat ett faktablad om forskning som visar skadliga effekter på minnet. Du kan läsa den här. Ännu ett faktablad redovisar forskning som visar oxidativ stress och skador på cellers DNA. Du kan alltså konstatera att det är långt ifrån ”enstaka studier” som visat skadliga effekter vilket SSM:s tjänstemän ihärdigt försöker lura i människor i allmänhet och beslutsfattare i synnerhet.
Dags att visa förnuft och stoppa det massiva införandet av surfplattor och trådlös teknik i skolor och på daghem. Vi riskerar allt fler unga dementa, allt fler unga med psykisk ohälsa och allt fler som får cancer.