Chemtrails över Stockholm: Träd och växter skadas och dör

Analyser av jord och regnvatten från många  länder och regioner visar  att de utsprayade molnen från oidentifierat flyg innehåller aluminium och barium mm. Det förhållandet styrks även av whistleblowern AC Griffith som arbetat för CIA, NSA och US Air Force (se förra inlägget) som berättade att chemtrails innehåller barium. Dessa ämnen

är känt mycket skadliga för vår hälsa och för allt levande.

Träd och växter skadas nästan omedelbart då sprutningarna varit  intensiva som under de senaste veckorna. Frukter och bär ruttnar. Bilderna nedan är tagna den 5-8 september 2013.

Flera träd har hastigt dött, bland annat körsbärsträd och flera mindre träd. dött päronträd 8 september 2013 Ett litet päronträd cirka fem år gammalt har dött.

rönnbär 5 september 2013 2

Rönnbär ruttnar.

skadad tall 5 september 2013 1En tall som tagit stor skada liksom många andra barrträd.

skadade rönnblad 5 september 2013Skadad gren (rönn).

skadade stora björkar 5 september 2013Stora björkar.

skadat bigarråträd 5 september 2013 2Bigarråträd.

skadade vildnypon 5 september 2013Nypongren.

dött vildnypon 5 september 2013Nyponbuske.

dött körsbärsträd 5 september 2013 3Körsbärsträd.