Mobilen kan orsaka hjärntumör. Bekräftat i ny stor studie

Ännu en gång visas att mobilanvändning kan orsaka hjärntumör. Nya resultat från den erkänt bästa forskargruppen på området vid Örebro Universitetetssjukhus under ledning av cancerläkaren Lennart Hardell, visar att risken ökar redan vid en användning av 1000 timmar sammanlagt. Här kan du läsa Strålskyddsstiftelsens pressmeddelande.

Forskargruppen är nu först i världen med att kunna redovisa resultat för en användning i över 20 år. Resultaten visar att risken ökar ju mer och ju längre tid som mobilen använts, det som brukar kallas ett dos-respons-samband och som brukar anses vara ett bevis på att sambandet är verkligt.

3G-telefoner som många bland annat myndigheten SSM under många år hävdat är snällare än GSM-telefoner visas också vara precis tvärtom: 3G-telefoner ökar risken för hjärntumör mer än GSM. Resultaten bekräftar därmed tidigare fynd som visat att 3G orsakar DNA-skada i celler  vid betydligt lägre effektnivåer än GSM.

Forskarna visar också att trådlösa telefoner (DECT-telefoner) ökar risken på i stort sett samma sätt som mobiler.

Med tanke på dagens omfattande användning, i synnerhet bland barn och gravida och småbarnsföräldrar är det viktigt och brådskande att allmänheten informeras om riskerna.

Dags att märka mobilen på samma sätt som cigarettpaketen: Mobilen dödar….

Dags också att förbjuda reklam för mobiler riktade till barn under 14 som i Belgien.

Dags att förbjuda användning av mobiler i skolorna och i synnerhet i klassrummen precis som det är förbjudet att röka i klassrummen.

Dags också att förbjuda användning av mobiler och annan trådlös teknik på flyg, bussar, tunnelbanor  och tåg på grund av den passiva höga expoeringen. Många människor kan i dag inte resa med allmänna kommunikationer på grund av att de blir sjuka av andras mobilanvändning (strålning).

Ett förnuftigt samhälle som värnar om allmänhetens bästa och tagit lärdom av historien kan inte inte invänta att antalet fall av hjärntumörer ska öka tydligt i de flesta länders hjärntumörstatistik, vilket experten Maria Feychting och SSM verkar anse utan att bry sig om att granska om statistiken speglar verkligheten eller om det faktiskt redan sker en sådan tydlig ökning i vissa länder (ex Danmark – se länk Strålskyddsstiftelsen). Deras argument innebär de fakto att vi måste invänta ett förskräckligt stort antal människor dödats av den trådlösa tekniken  (gliom, den studerade hjärntumörformen, är oftast dödlig).

Vill vi verkligen det?