”Geoengineering” eller ”Chemtrails” – det största hotet mot vår planet

chemtrailplan_stockholm_september_2013

Sannolikt är Geoengineeering, även kallat chemtrails dvs  besprutning med giftiga kemikalier och tungmetallpartiklar från flyg i kombination med stark elektromagnetisk  bestrålning det för närvarande största hotet mot vår planet, vår miljö och vår överlevnad. Flygsprutningarna med giftiga kemikalier som verkar ha intensifierats under det gångna året förgiftar allt som ska ge liv: luften vi andas, jorden vi ska leva av och vattnet vi  ska dricka.

päronträd gren svart 20130830 gif

Tekniken och den sataniska planen att ”äga vädret år 2025” som en militär förstärkare beskrevs redan 1996 i ett dokument kallat ”Weather as a Force Multiplier. Owning the weather by 2025” som finns tillgängligt hos US Air Force Centre for Strategic Technology på denna länk

Det finns omfattande dokumentation om att flygplansbesprutningarna, chemtrails eller ”geoengineering” i kombination med starka elektromagnetiska signaler har flera syften. Utöver att manipulera väder och luftströmmar för militära syften eller ekonomisk vinning,   för telekomunikation,  för övervakning, för att hitta olja, gas och mineralfyndigheter under jord samt för att  störa ut motståndarsidans kommunikation. En del av dessa syften, främst militäre, beskrevs av  professor Scales från Bradley Department of Electrical Engineering år 2007. Han visade att man släppte ut barium, aluminium och andra partiklar och kemikalier i luftrummet i kombination med ”high power radio wawes” dvs mycket stark mikrovågsstrålning  från anläggningar på marken, HAARP, Arecibo, EISCAT.

How the atmosphere is perturbed

Den insatte forskaren Clifford Carnicom hör till en av dem som beskrivit de olika målen med vansinnestekniken.

Flygbesprutningarna innehåller bland annat aluminium och barium enligt upprepade mätningar som gjorts sedan  över decennium av regnvattenprover. Barium leder till uppvärmning. Barium kan bilda moln vid lägre luftfuktighet än vad som i annat fall krävs för molnbildning. Här är en bild som visar skillnaden mellan en  vanlig kondensstrimma som bildas på 7-12 km höjd (Nationalencyklopedien 1991) och en utlagd giftstrimma utlagd på lägre höjd där vanliga kondensstrimmor från flyg  inte kan uppstå.

chemtrails kontra kondensslinga

 

”När barium reagerar med vatten, som det fallet när barium släpps ut i fuktig luft frigörs värme. Det kan förklara varför människor upplever onormal värme under dagar med tung flygbesprutning.”

Barium och aluminium är känt mycket giftiga ämnen.

De utspridda gifterna kan användas i kombination med stark bestrålning  från radaranläggningar  så kallade  Haarp-anläggningar, även kallade ”atmospheric heaters”  utspridda över hela världen, även här i Skandinavien.

Detta kombinerade system av kemikalier, tungmetaller + bestrålning är extremt farligt,  extremt destruktivt och kan knappast kallas annat än vansinne. En planetär katastrof igångsatt av den amerikanska militärindustrin. – och du som fortfarande tvivlar – titta på de omfattande bildbevisen.

Det borde förbjudas omgående. Och det fanns de som tidigt varnade för militärens planer på att använda vår atmosfär för att expandera och revolutionera sin busisness till oanade höjder. Här i en dokumentär om Haarp från 1990-talet. Här en hearing i EU-parlamentet 1998

Kan man förbjuda något som inte pågår? Att giftbesprutningar från flyg pågår nästan dagligen förnekas av våra  myndigheter på ett sätt som för tankarna till  betjänterna i Sagan om Kejsarens Nya Kläder.

Miljödepartementet, Försvarsmakten, Luftfartsverket. Alla påstår de att de långa onaturliga molnstrimmor som tydligt sprids ut från flygplan och som till slut ofta täcker hela himlen skulle vara ”vanliga kondensstrimmor” trots att de uppstår på för låg höjd och vid andra förhållanden då de inte kan uppstå om det vore ”vanliga kondensstrimmor”.  Ttjänarna i Kejsarens nya kläder hävdade också att Kejsaren – trots att han uppenbart var  spritt språngande naken – ändå  hade utomordentligt vackra och dyrbara kläder på sig.

There is perhaps no greater threat to the sustainability of life on Earth than this issue of geo-engineering. One of the primary reasons is because it remains hidden and denied by the governments of the world. Therefore it continues unabated, and is expanded with every turn of the globe.

Har vi någonsin i historien varit med om en mer  omfattande och större mörkläggning (i dubbel bemärkelse då de utspridda giftmolnen dämpar solens välgörande ljus) än den  besprutning av vår himmel med känt skadliga kemikalier och tungmetaller (aluminium, barium mm)  som pågår rakt ovanför våra huvuden ?

Man kombinerar besprutning med bestrålning (spraya och bestråla)  bortom demokratisk förankring. Ingen förnuftig människa skulle ju godkänna vansinnet, denna massförstörelse- och dödsteknik. Eiscat i Tromsö och Kiruna är med i denna dolda farliga lek med vår gemensamma framtid och våra överlevnadsmöjligheter. Här är en lång publiceringslista från Eiscat över uppvärmningsaktiviteter som redan gjorts. Vad får detta för långtgående effekter för vårt klimat? Var finns den offentliga debatten om riskerna?ljusrelfexer i moln x 2

Är det så konstigt att insatta kritiker är djupt oroade över konsekvenserna för vår planet och vårt klimat av dessa omfattande destruktiva experiment med vår gemensamma atmosfär? Det är allt mer omöjligt att inte ta dessa ”heaters”, dessa uppvärmningsanläggningar och besprutningarna från flyg som täcker himlavalvet med i beräkningarna närhelst växthuseffekten diskuteras. Ändå görs det inte.

De som styr denna mardrömslika teknik styr numera även över vädret.  Dessa  omänskliga nya vädergudar kan använda vädervapnet i lönndom eftersom de flesta inte  förstått att någon mänsklig hand  tryckt på avfyrarknappen när en jordbävning  eller en orkan av extrem styrka plötsligt spred död och förintelse. Även här saknas den offentliga debatten och insynen i vad det är som pågår. Detta destruktiva system av chemtrails + stark bestrålning kallades i en motion inlämnad till den amerikanska kongressen för över tio år sedan för ”exotiskt vapen”.

Citat Dane Wigington från Geoengineering Watch:

Unfortunately we are not discussing the effect of butterflies flapping their wings, but of countless jets spraying toxic metal particulates and chemicals while circling the biosphere day in and day out. We are talking about dozens of large “ionosphere heater” facilities and countless smaller installations scattered around the earth, all taking their toll on the planets natural systems. We are tailing about a cabal of total insanity that runs the world, a cabal that has long since decided for us all that they will be the “Gods” of our weather, of our environment, and of our lives.

The entire global climate system is being completely manipulated and disrupted by the ongoing geoengineering/climate engineering assault.

This is not an opinion, but hard fact that is clearly evident to any that do honest investigation without preconceptions, mental filters, or hidden agenda’s.Chemtrails little town France October 4 2013

Titta upp! Se det som pågår. Se Look Up (trailer 10 min.) och börja protestera mot angreppet på vår hälsa och våra liv, vår gemensamma planet.