Frankrike vill skydda barn mot risker med strålning. Sverige går i mobilindustrins koppel

Frankrike lagstiftar om skärpta regler för strålning från trådlös teknik och wifi. Strålskyddsstiftelsen har meddelat att trådlösa nätverk förbjuds på dagis liksom reklam för läsplattor riktad till barn under 14 år i syfte att skydda barnen mot risker med strålning. I Sverige däremot går makthavare i mobilindustrins koppel.

Efter en proposition från de gröna (miljöpartiet) antog franska nationalförsamlingen med majoritet av socialister och gröna den 24 januari ett nytt lagförslag som syftar till att begränsa allmänhetens exponering för strålning från trådlös teknik.

Sammanfattningsvis skärps reglerna om tillåten strålning så här:

1. Förbud mot trådlösa nätverk wifi på dagis för barn under 3 år

2. Alla trådlösa nätverk wifi ska stängas av i skolor för barn upp till 6 klass då det inte aktivt används för att minska strålningen

3 . Förbud för reklam för läsplattor, mobiler och annan trådlös kommunikationsutrustning riktad till barn under 14 år

4. Förbud för reklam för mobiler utan  hands-free utrustning

5. Regeringen ska inom ett år lämna ett förslag på hur arbetsmiljön kan förbättras för elöverkänsliga samt om möjlighet att införa lågstrålande zoner i städerna för elöverkänsliga.

Läs om andra viktiga delar i lagen i Strålskyddsstiftelsens pressmeddelande här.

TT skrev en kort artikel om beslutet i Frankrike som tyvärr avslutade med SSM:s felaktiga påståenden om riskerna med trådlösa nätverk wifi. Artikeln återpublicerades av i stort sett hela pressen, men en betydligt bättre artikel gjorde Epoch Times.

Ansvaret faller på de tongivande medierna

I Sverige är vi inte i närheten av en politisk majoritet för att bättre skydda barn och allmänhet från strålningens stora hälsorisker. Förklaringen till skillnaderna mellan Frankrikes och Sveriges politiska hållning till risker med trådlös teknik hittas i exemplet från TT ovan där journalisten nästan  tvångsmässigt hänvisade till SSM:s påståenden.  Det var Strålskyddsstiftelsen som levererade nyheten och som borde fått kommentera.

Stora skillnader i  medias bevakningen i Frankrike och Sverige

I Frankrike har de större mediabolagen under flera år kritiskt rapporterat om risker och ställt kritiska frågor till myndigheter och experter. I fallet ovan hade det i Frankrike varit naturligt för nyhetsbyrån att i stället låta en miljöorganisation som Strålskyddsstiftelsen komma till tals.  I  Sverige har media lagt sig platt för mobilindustrins PR. De har av olika skäl avstått från kritisk granskning av riskerna och av myndigheternas haveri när det gäller att göra det de påstår sig göra: skydda oss mot skadlig strålning.

De politiska och mediala makthavarna i Sverige går i mobilindustrins koppel. Som en lydig liten hund.

Generaldirektör avslöjar att myndigheter går i regeringens och industrins ledband

Häromdagen berättade fd generaldirektören för kemikalieinspektionen Ethel Forsberg om hur hon av miljöminister Andreas Carlgren fick  rådet att inte ta ytterligare initiativ för att bättre skydda allmänheten mot kemikalier. Hon  tyckte  sig även se hur andra myndigheter ibland gick i företagens ledband.

Det här säger mycket om vem det egentligen också styr över SSM:s och Socialstyrelsens robotaktiga  förhållningssätt till strålningsriskerna. Till skillnad från telekom och militärindustrin har Sverige inga storföretag av avgörande betydelse för Sveriges ekonomi inom kemikalier.

Det har Sverige däremot när det gäller strålning: Ericsson, Telia Sonera, 3, Tele2, Saab, mm mm