Chemtrails vår tids Agent Orange – fast värre?

agent orange

”Ämnet är helt ofarligt. Vi har haft killar

som druckit det utan några problem”.

Det beskedet fick de amerikanska militärer som sprayade Monsantos Agent Orange i Vietnam för att döda skogen. Det kallades för att ”avlöva”. Det var då. I dag vet vi bättre om de fasansfulla konsekvenserna av Agent Orange. I dag vet vi att det orsakar cancer, missbildningar och en lång rad olika sjukdomar. Det innehåller dioxin som är klassat som cancerogent för människor sedan slutet av 1990-talet. Hur många människor har fått cancer? Hur många barn har fötts missbildade? Hur många har inte kunnat få barn alls? Andra skador?

Röda korset har beräknat att cirka 3 miljoner vietnameser har skadats av Agent Orange. 150 000 barn har fötts med missbildningar.

The Vietnamese Red Cross estimates that up to three million Vietnamese have suffered health effects from dioxin exposure, of whom at least 150,000 are children with birth defects. – See more at: http://makeagentorangehistory.org/agent-orange-resources/background/health-effects-of-agent-orange-dioxin/#sthash.b4JwGZQb.dpuf

”Det finns tre sorters avlövningskemikalier som används i SydVietnam. Inga av dessa tre olika ämnen är skadliga för djurliv eller för människor. Flygbesättningarna är ofta nerdränkta med det och ARVN-trupperna har arbetat med det i flera år utan några hälsokonsekvenser” . Från  US Air Force informationsskrift 1968 om Agent Orange. ( 7AF Pamphlet 55-1, Seventh Air Force In Country Tactical Air Operations Handbook (20 Mar 68).

solnedgång

”Jag kommer ihåg hur sprayet såg ut och hur det luktade. I den tidiga morgonens soluppgång verkade det ha en orange ton – jag kommer ihåg att jag tänkte att det är så det fått sitt namn” skrev en amerikan som sprayade Agent Orange.

Bilden ovan är inte från Vietnam utan från Stockholmsområdet och året är 2013 efter en dag med intensiv giftsprayning från flygplan. Luften kändes förgiftad och tung att andas. Bilden nedan visar ett ”avlövat” körsbärsträd i samma område strax efteråt.

surkörsbärsträd döende 5 september 2013

Bilden högst upp visar flygplan som sprayar Agent Orange i Vietnam för över 40 år sedan. Bilden nedan visar flygplan som sprayar chemtrails över Stockholm den 5 april 2014.

fetsprayning 5 april 2014 2

Finns det någon förnuftig människa i hela världen som vill påstå att bilden ovan visar en ”vanlig kondensstrimma”? Lägg märke till att utsprayet har en färgton. Lägg även märke till hur luften känns att andas då du ser dessa plan täcka himlen med sitt giftspray, känns den frisk eller känns den förgiftad och tung att andas?

Jag ställde en uppföljande fråga till Weine Josefsson på SMHI om den här fetsprayningen från den 5 april 2014. Weine Josefsson och hela SMHI hävdar ju att vår tids giftbesprutningar bara är vanliga kondensstrimmor och att giftmolnen mestadels är vanlig vattenånga. Nu ville jag ha svar på hur kondensstrimma, dvs iskristaller, kunde sprutas ut direkt från motorerna.

Hur kan iskristaller sprayas ut direkt från motorerna som på bilden?

”Som jag sagt tidigare är bildning av k-strimmor inget SMHI arbetar med”  blev Weines undvikande besked.

Frågan är då varför i hela friden SMHI skriver att chemtrails är kondensstrimmor på sin webbsida när de inte kan svara på enkla frågor som berör kondensstrimmor?

Denna 10 minuters video med intervjuer från Kalifornien visar analysresultat från snö, mark och regnvatten med skyhöga halter av aluminium. Resultaten stämmer överens med patent som beskriver metoder innebärande utspridning av aluminiumpartiklar redovisade i inslaget och med vad som syns på himlen. Andra vanliga fynd är barium och strontium. Alla ämnena är mycket skadliga för människor, djur och miljön.