Användning av mobilen en gång i veckan ökar inte risken för hjärntumör. Betonas av mobillobbyn

En ny fransk undersökning bekräftade i veckan att de som använder mobilen 30 minuter eller mer om dagen under längre tid löper ökad risk för aggressiv hjärntumör. Så sent som i september 2013 publicerade den svenska forskargruppen från Örebro Universitetssjukhus under ledning av cancerläkaren Lennart Hardell resultat som också visade att användning av mobiltelefon ökar risken för gliom, den farligaste formen av hjärntumör.

Svensk tongivande press har hittills låtit bli att ens kort rapportera om de nya resultaten, varken de från Örebro Universitetssjukhus eller de senaste från Bordeaux unviversitet.

Däremot var det full täckning i fransk press senaste veckan som nästan unisont rapporterar att 30 minuter om dagen ökar risken för aggressiv hjärntumör. Här ett axplock ur rubrikerna

Le Nouvel Observateur: 30 minuter i mobilen om dagen ökar risken för hjärntumör.
Le Parisien: Stora doser av mobilen. Faran bekräftas.
Le Figaro: En koppling mellan mobilen och cancer?
20 minutes.fr: Mobilen och cancer. En ny studie varnar användarna.
L’Express: 30 minuter om dagen i mobilen räcker för att öka risken för hjärntumör
BFMVT.com: Hjärncancer: 30 minuter om dagen räcker för att öka risken
Le Monde: Varning för intensiv användning av mobilen
Enviro 2B: Hjärntumör. 30 minuter i mobilen tillräckligt
France Info: Mobilen vid örat. Se upp med intensiv användning

Mobile Manufacturers Forum, MMF, är mobiltelefontillverkarnas gemensamma internationella lobbyorganisation. I Sverige finns filialen MobilTeleBranschen MTB.

MMF däremot kommenterar resultaten genom att lyfta fram det som man anser vara det mest angelägna  i undersökningen:

Ingen statistiskt signifikant ökad risk sågs generellt för de användare som använde mobilen minst en gång i veckan under minst sex månader. Det var bara i den högst exponerade gruppen (30 minuter om dagen eller mer än sammanlagt 896 timmar) som risken för hjärntumör sågs.

Det här är i linje med vad Strålskyddsstiftelsen rekommenderar: minimera användningen och undvik långa samtal så minskar du risken för allvarliga hälsoeffekter. Problemet är att mobilindustrin använder argumentet att inga risker setts för mycket små användare för att förringa att inga risker finns för en normalanvändare i dag (30 minuter eller mer om dagen)!

Tyvärr har de lyckats övertyga många i sitt bakvända resonemang.

När får vi se mobilbranschen ta sitt ansvar gentemot sina kunder och sätta varningstexter på mobilen och läsplattorna enligt följande:

”Mobilstrålning dödar”

”Minimera din användning. 30 minuter om dagen kan orsaka hjärntumör. Barn är särskilt känsliga”