Juli 2014: Björken är gul, himlen är randigt ful, Sveriges Radio tycker bara det är kul

11 juli 2014. Björkarna börjar bli gula. De torkar ut liksom många barrträd, nyponbuskar och andra träd och växter.gul björk 11 juli 2014 Något är allvarligt fel i vår miljö.

Vad kan detta bero på? Finns det något annat onormalt som händer samtidigt? Ja om vi vänder blicken upp mot himlen så ser den inte ut som förr. Den har blivit grårandig, och snart helt täckt av dis efter att några flygplan flugit förbi och gjort stora utsläpp.

Den 4 juli gjorde flygplan stora utsläpp på kvällen – i stället för en vacker och klar sommarkväll fick vi en molnig som vid solnedgången såg helt snurrig och nästan hotfull ut. Vad kallar SMHI dessa nya svarta moln för? Korkskruvsmoln? Snurrmoln? Man behöver inte göra anspråk på att vara ett geni för att konstatera att detta  inte rör sig om naturliga molnformationer som bara består av vattenånga utan snarare om något annat.täck himmel 11 juli 2014
kvällssprialmolnDen 11 juli såg jag ett flygplan som först gjorde ett fett utsläpp och sedan tvärt verkade kunna stänga av utsläppet. Se så lite ”kondensstrimma” ett flygplan (i detta fall Thai Airways) kan släppa ut bara det som orsakar utsläppen stängs av.

planet som stängde av chemtrails 15 00 11 juli 2014

Alldeles nyss, någon minut tidigare släppte samma Thai Airwaysflygplan ut den här feta snett uppåtstigande utsläppet  som ni ser är är tvärt bruten då den korsar en mer horisontellt utsläpp (chemtrail). Det finns ingen annan logisk förklaring till att utsläppet tvärt avbröts än att det plötsligt stänges av. Planet flög in i område med tidigare ”kvardröjande utsläpp” så det handlar definitivt inte om att planet flög in i torrare luft som inte kan orsaka kvardröjande ”kondens” vilket är vad SMHI påstår.

thai airways 15 00 11 juli spray som stängdes av

Samma dag, endast några några timmar tidigare, fotograferade jag detta plan. Jämför med bilden på Thai Airways ovan. Det är tveklöst så att flygplan inte behöver täcka vår himmel med grått giftigt dis.

11 35 11juli 2014 haj

En vecka tidigare den 4 juli fotograferade jag dessa två plan som flyger nästan parallellt men ändå orsakar helt skilda utsläpp på himlen. Hur kommer det sig att – även om man inte ”tror” att det avsiktligt görs utsläpp av kemikalier och tungmetaller – att man i så fall inte ställer krav på att inte använda flygmotorer som täcker himlen med utsläpp? Var är miljörörelsen? parallella skilda utsläpp 4 juli 2014

Det finns de som fortfarande hävdar att det skulle röra sig om vanliga kondensstrimmor som flygen alltid orsakat, men jag och många med mig, har levt tillräckligt länge för att kunna konstatera att detta är helt nytt och har pågått i massiv skala i endast några år.

Dessa flygutsläpp innehåller  enligt flera insiders, eller whistleblowers, upprepade mätningar samt militära dokument, aluminium, barium och strontium vilket kan förklara varför träden och andra växter torkar ut. Barium suger åt sig fukt. Aluminium stryper växternas rötter så att de inte kan suga upp vatten. Det här berättade bland annat Dr Rosalind Peterson som under många år arbetat som skördeskadeinspektör för en amerikansk myndighet redan 2007 på ett FN-seminarium i New York.

Det kan också förklara varför människor får luftvägsproblem, influensaliknande symtom eller svår huvudvärk när utsläppen som mest intensiva. Hela familjer drabbas av luftvägsbesvär. Barn och gamla. Men värst måste det ju vara för de som redan har känsliga luftvägar, astma mm. Socialstyrelsen slutenvårdsregister visar en dramatisk ökning av vård för influensa/lunginflammation de senaste två åren: + 22%.

Dessa i massiv mängd utsprayade gifter skulle också kunna förklara varför det är så många vilda djur som dör i oförklarade sjukdomar numera. Förlamningstillstånd drabbar älgar, sjöfåglar och börjar även drabba hästar. Djuren och fåglarna har svårare att reproducera.  Det bör snarast utredas huruvida de vilda döda djuren har de ämnen som uppmätts efter flygutsläpp  i sina organ i onormala nivåer.

Efter ett års granskning av detta nya mycket allvarliga miljöhot är det inte längre någon tvekan. Syftet är militärt och det handlar främst om radarkommunikationer och vädermanipulering. Därför finns det även en koppling till telekommunikationer, bland annat GPS. GPS utvecklades främst för militära syften men fick senare även civila applikationer.

Vår underbara naturliga atmosfär beskrivs i militära dokument som ett problem för tillförlitliga radarkommunikationer. Det förklarar varför den måste manipuleras med kemikalier och tungmetaller för att konstruera en säker miljö för den moderna nya radar- och satellittekniken. Bieffekten är massiva skador på vårt ekosystem, vår miljö och på människors hälsa.

Nu fick vi ju höra i Sveriges Radio nyligen att det inte finns några förhöjda halter av de olika metaller bland annat aluminium och barium som används i chemtrails. Det var Martin Wicklin från Tredje Statsmakten AB som påstod att mätningar i över 20 år inte visat förhöjda halter. Problemet var bara att inga mätningar av aluminium, barium och strontium överhuvudtaget hade gjorts i de mätningar Martin Wicklin hänvisade till , vilket också stod i  rapporten från Riksdagens Utredningstjänst:

”Vad gäller de andra metaller som nämnts i debatten såsom aluminium, barium och strontium görs inga mätningar i regnvatten.”

Martin Wicklin ljög. Eller så kan han inte läsa. Inte nog med det: myndigheter och medlemmar ur den vuxenmobbande foliehattsföreningen Vetenskap och folkbildning  smektes medhårs medan de medborgare som pekade på problemet förlöjligades helt i strid med sändningsreglerna för SR som klart anger att programledare måste förhålla sig objektiva i kontroversiella ämnen.  Martin Wicklin sade bland annat:

”om en människa har bestämt sig för att myndigheterna, världens alla forskare, journalisterna mörklägger en konspiration där CIA och kanske också FBI använder 10000-tals plan dagligen för att spraya ner världen med gifter och kemikalier, om man har den utgångspunkter då kan man ju tänka sig att när Weine svarar att här finns det inget stöd för det ni påstår det ni är rädda för då är det ju stor risk för att den som frågar tror att Weine själv ingår i konspirationen”.

Det här låter ju som om det inte finns en enda journalist i hela världen som pekat på problemet. FEL. Hade Wicklin ansträngt sig enbart lite och kollat om hans påstående stämde hade han upptäckt att det inte stämmer.  Det har skrivits artiklar, gjorts TV-reportage och dokumentärfilmer, bland annat Bye Bye Blue Sky av fransmannen Patrick Pasin som nyligen sändes i Schweizisk TV. Andra dokumentärer är What in the world are they spraying, Why in the world are they spraying samt Look Up!. Det saknas alltså långt ifrån journalister som granskat problemet. Journalisten William Thomas har gransskat frågan i över ett decennium och även skrivit en bok. I dokuementären Bye Bye Blue Sky uttalar sig flera forskare och experter.

Forskaren Clifford Carnicom vid Carnicom Institute har i över tio år granskat utsläppen. Det är ytterst få som hävdar att order cialis online det är CIA och FBI som ligger bakom utsläppen. Allt pekar på den amerikanska militären, US Air Force mfl. Varför vilseledda Martin Wicklin även på dessa punkter? Självfallet för att få frågan att framstå som  löjlig.  Se exempelvis doktoranden T J Coles artikel Chemtrails Proof and Purposes.

En ny bok av Elana Freeland ”Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth” hade ju också kunnat bringa lite mer klarhet i foliehattskaoset på Tredje Statsmakten.

Tidigare hade Weine Josefsson på SMHI intervjuats och presenterats av Martin Wicklin som ”en person som kan bringa ordning i kaoset, som kan ge en vetenskaplig förklaring”.

Problemet är att samma Weine inte kunde ge en vetenskaplig förklaring till hur kondensstrimmor bildas och vissa dagar uppstår eller andra dagar inte. Weine gissar och saknar de nödvändiga data han behöver för att avgöra om det är kondensstrimmor eller ”något annat”. Inte heller kunde Weine förklara hur iskristaller, dvs kondensstrimmor, kan sprutas ut direkt invid motorerna som på denna bild tagen över Stockholm i april 2014. En vetenskaplig förklaring är då att det handlar om ”något annat” än kondens eftersom det är en fysikalisk omöjlighet att få ut iskristaller direkt från varma flygmotorer. kondensstrimma innebär att vattenånga fryser till is vilket sker en bit efter planet.

fetsprayning 5 april 2014 2

Det här hade ju Martin Wicklin och Tredje Statsmakten också kunnat få reda på bara viljan och den kritiska hållningen mot myndighetssfären hade varit med. Så var det dock inte. Programtiteln satte prägel på programmets motbjudande vinkling: de som pekar på problemet skulle förlöjligas: ”Genier och foliehattar. Giftet i luften – en resa till förnuftets utmarker”.

Programmet  är så långt från Public Service man kan komma. Det är snarare Power Service eller Public Disservice.

Bevare oss för Tredje Statsmaktens lättjefulla och barnsliga foliehattsjournalistik – åtminstone när det gäller allvarliga och angelägna demokrati- och miljöfrågor. Journalister måste klara av att inte befinna sig i ”förnuftets utmarker”.