”Geoengineering” eller ”Chemtrails” – det största hotet mot vår planet

Sannolikt är Geoengineeering, även kallat chemtrails dvs  besprutning med giftiga kemikalier och tungmetallpartiklar från flyg i kombination med stark elektromagnetisk  bestrålning det för närvarande största hotet mot vår planet, vår miljö och vår överlevnad. Flygsprutningarna med giftiga kemikalier … [Read more...]

Mobiltelefonins hälsorisker i Eskilstuna

I kväll onsdag den 6 april föreläser jag om Mobiltelefonins hälsorisker i Eskilstuna, Fristadskyrkan, Kungsgatan 36. Intervju i Folket och i Eskilstunakuriren samt i Sveriges Radio kl. 17.09 cirka (går att lyssna på till den 5 maj) … [Read more...]