Mediabevakning

Mediabevakning: Vad händer i Sverige och andra länder?

25 augusti 2010, Sverige: Hänsynslös utbyggnad trots många vittnesmål om skador. – Min väninna som är bosatt nära en mast har blivit strålningsskadad och det gör mig orolig, säger en kvinna som förgäves protesterar mot att bli granne med en mast. ”det är märkligt att alla regler till synes upphävs så snart utbyggnaden av mobiltelefonin och masterna ska bygglovprövas.” Ystads Allehanda.

23 augusti, 2010, Sverige: Blev granne med 3G-mast. Fick sömnproblem, huvudvärk med mera. Aftonbladet: Hon tvingades flytta

20 augusti 2010, Storbritannien: Malignt melanom ökar bland unga. BBC. Melanom börjar bli den mest vanliga dödsorsaken bland unga människor. Daily Mail

17 augusti 2010, USA: Enligt professor Devra Davia är finns det många personer som fått hjärntumörer av mobilen:- Det är min professionella uppfattning att det finns många personer som fått hjärntumörer och där mobiltelefonen varit en starkt bidragande orsak.

17 augusti 2010, USA: Man fick hjärntumör. Hjälper nu politiker i kampanj för varningstext på mobilen. Maine

13 augusti 2010, Sverige: Aftonbladet intervjuar Mona Nilsson om sömnproblem och mobilstrålning.

12 augusti 2010, Sverige: Svenska Dagbladet hyllar Inger Atterstam för hennes kritiska rapportering om svininfluensan och läkemedelsindustrin tentakler in i WHO:s expertrum. Men samma Inger Atterstam har okritiskt förmedlat budskapet att mobiltelefonin är ofarlig och att ”alla experter är eniga” om det och blundat för att samma industripåverkan sker i mobilstrålningsfrågan och att WHO:s arbete betalats med pengar från mobilindustrin. Atterstam har dessutom under många år kastat smuts på forskaren Lennart Hardell och skrivit artiklar baserade på rykten utan faktagranskning. Läs mer i Mobiltelefonins hälsorisker: kapitel Smutskastningens trojka. Internationellt anses Hardells studier vara av högst kvalitet.

3 augusti 2010, Frankrike: Den franska lagen om förbud mot mobiler i skolan t o m högstadiet samt förbud mot mobilreklam riktad till barn under 14 år har blivit verklighet. Samtidigt förbjuds mobiler riktade till barn under 6 år. Skäl: hälsorisker. Legifrance

24 juli 2010, USA: San Francisco stäms av mobilindustrin. Orsak? Staden har nyligen röstat fram en lag som ålägger mobilindustrin att redovisa den strålning mätt i SAR som varje mobilmodell avger vid försäljningsstället. Informationen har funnits tillgänglig, men svår att hitta i produktinformationsbroschyren som medföljer mobiltelefonerna. Nu är mobilindustrin rädd för att lagen hotar det viktiga gränsvärdet n baserat på det termiska paradigmet och leder till en större efterfrågan på mobiltelefoner som strålar mindre..Mobilindistrin har redan hotat San Francisco med att flytta alla sina konferenser värda mångmiljonbelopp från San Francisco om lagen skulle röstas igenom. San franscisco ChronicleWashington Post

23 juli 2010, Israel: Larm om trådlösa telefoner. Israels miljö- och hälsodepartement har utfärdat en rekommendation om att använda fast telefon i stället för trådlös. Bakom rekommendationen finns en forskare från Interphone, som i maj redovisade resultat som visade att dagens normalanvändare av mobiltelefoner löper ökad risk för dödlig hjärntumör. Men i svensk press har samma resultat presenterats som om de inte visade någon risk.

14 juli 2010, Italien: Studie genomförd på uppdrag av domstol fastställer att radiofrekvent strålning från Radiosändaren i Vatikanstaten ökar risken för leukemi och lymfom (cancer) bland barn och ökar risken för vuxna att dö i cancer. Studien är genomförd av vid Italiens mest aktade cancerforskningssjukhus och slår fast att det finns ett samband mellan cancerfallen och den radiofrekventa strålningen. BBC The Vancouver Sun.

12 juli 2010, Sverige: Recension av Mobiltelefonins hälsorisker: Med boken ”Tyst vår” öppnade Rachel Carson på sextiotalet världens ögon för de ödesdigra konsekvenserna av besprutningen med bekämpningsmedel. Mona Nilssons bok om mobiltelefonins hälsorisker borde bli en väckarklocka av liknande format. Gotlands Tidningar

12 juli 2010: Ny forskningsgenomgång visar att forskningen näst intill entydigt visar att mobilmaster är en hälsorisk, tvärt emot vad ledande medier nyligen påstått. Khurana et al 2010.

12 juli 2010, Brasilien: Doktorsavhandling redovisar att dödligheten i cancer är högre nära mobilbasstationer/mobilmaster

9 juli 2010, Sverige: Studie som påstods visa att mobilmaster inte innebär cancerrisker för små barn som lever i närheten en bluff. Mona Nilsson i Miljömagasinet.

7 juli 2010, USA: Köp en mobil i San Fransisco och få en cancervarning på köpet. Bloomberg

5 juli 2010, Tyskland: Studie visar att människor som exponeras för strålning från mobilbasstationer lider av mikrovågssyndromet i stor omfattning ( sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, synpåverkan, tinnitus, nedstämdhet, oro, hjärtarytmier, hudutslag mm). Studien bekräftar tidigare studier som också visat att mobilmaster ökar förekomsten av symtombilden..

5 juli 2010, USA: Studie visar att träd skadas av mobilstrålningen. Den exploderande förekomsten av radiofrekvent strålning i vår miljö kan vara förklaringen till att aspträden dör i massiv omfattning i USA såväl som i Sverige. Mer om detta.

2 juli 2010, USA: Efter San Fransisco,kongressledamoten Dennis Kucinich motionerar om att USA ska lagstifta om obligatorisk varningstext om hälsorisker på mobiltelefoner samt en revidering av de gränsvärden som gäller för mobiltelefoner. Bakgrunden är Interphone-studien som visade att mobilen ökar risken för malign hjärntumör. PC-WorldWashington Post

1 juli 2010, USA: San Fransisco som nyligen beslutade att mobiltillverkarna måste ange telefoens SAR-värde vid försäljningsstället blev utsatt för mycket kraftiga påtryckningar från mobilindustrin för att inte besluta om den nya lagen. Inga konferenser värda hundratals miljoner skulle längre hållas i staden om beslutet fattades. New York Times och Washington Post Huffington Post Kommentar: Detta exempel ger en vink om de enorma ekonomiska påtryckningar som görs på politiker och beslutsfattare för fortsatt gynnsamma villkor för industrin. Och det här handlade enbart om en enkel varudeklaration, att ange hur mycket strålning mobilen utsänder….

27 juni 2010, Austrailen: Australiensiska strålskyddsmyndigheten uppmanar barn att begränsa mobilanvändningen: barn bör minska samtalstiden, använda sms i stället för att tala i mobilen. ”Mobilen är för farlig för barn” eftersom de är känsligare. Uppmaningen från myndighetern i Australien kommer enbart en månad efter att Interphonestudien kopplat mobilanvändning till ökad risk för hjärntunmörer. Kommentar: alla myndigheter i hela världen medger att barn är känsligare och att de absorberar mer strålning – utom SSM i Sverige. De flesta uppmanar också barnen att minska användningen, utom SSM i Sverige. De flesta internationella medier har också skrivit att Interphone visar att mobilen ökar risken för hjärntumörer. I Sverige berättade ledande medier att studien visade ingen hjärntumörrisk.

23 juni 2010, Sverige: Ingen ökad cancerrisk för små barn i närhet av mobilbasstationer, påstår SVT:s Rapport Brittiska orgnaisationenPowerwatch säger att detta är inte vetenskap, det är PR.  Kommentar: Återigen blir allmänheten lurad om de risker de utsätts för från mobilbasstationer. Den nya studien har inte mätt strålningen, utan beräknat strålningen baserat på uppgifter om basstationers uteffekt och placering från en part som har starka ekonomiska intressen av att inget ses: mobilindustrin. Dessutom har all annan exponering för radiofrekvent strålning ignorerats (mobiltelefoner, DECT-telefoner mm). Enbart beräknad exponering under graviditeten har beaktats, inte den exponering barnet utsatts för efter födseln. Kort sagt kan denna studies resultat inte säga något om cancerriskerna, som i andra verkligt oberoende studier visats vara förhöjda. Forskarna skriver själva: dessa begränsningar kan ha lett till en reducerad möjlighet att upptäcka en verklig risk. Fokusering på exponering före födseln kan vara en viktig begränsning om exponering efter födseln är viktig för cancerförekomsten bland barn (upp till 4 års ålder). Vad man önskar är journalister som förmår kritiskt granska den forskning de skriver om.

19 juni 2010, Storbritannien: Barn löper mycket höga risker för hjärntumörer av mobilen. Barn bör därför omedelbart förbjudas att använda mobilen.

19 juni 2010, Storbritannien: Tidningen Daily Mail om hjärntumörriskerna av mobilen: ”Denna vecka drog internationella vetenskapsmän slutsatsen att enbart en halvtimmas mobilanvändning om dagen kan öka risken för hjärntumör med 40%”. Kommentar: jämför denna information med den som läsarna av Dagens Nyheter fick den 18 maj 2010. ”Största studien hittills. Människor som pratar mycket i mobiltelefon löper inte större risk att drabbas av hjärntumör än andra. Karin Bojs: I dag verkar det ytterst osannolikt att mobiltelefoner orsakar hjärntumörer”.

16 juni 2010, USA: San Fransisco ålägger mobiltelefonbolagen att informera om risker med mobiltelefoner och ange SAR-värdet på telefonerna. Detta är en banbrytande lag i USA, som mobiltelefonbolagen fruktar och som de lobbat hårt mot. Här är ett förslag till information som ska finnas tillgänglig vid försäljningsställen i San Fransisco.

15 juni 2010, Storbritannien: Mobilen ökar risken för hjärntumör fem gånger. Ny analys av Interphone som eliminerar ”riskhandicap” kommer fram till att mobilen ökar risken för olika hjärntumörer, tvärtemot vad som påståtts i svenska medier och av svenska experter från Karolinska Institutet. Daily MailThe TelegraphExpressCNN

6 juni 2010, USA: Nio lärare har fått cancer sedan en moiblmast sattes upp nära skolan för fem år sedan.http://www.mnn.com/family/raising-a-family/blogs/california-school-launches-cell-tower-study

18 maj 2010: Interphone: Microwave News om de uppgifter som doldes i huvudartikeln och som tydligt visar att mobilen ökar risken för dödlig hjärntumör. Dessa analyser är sannolikt en huvudförklaring till varför studiens publicering försenats 4 år: Det är en obekväm sanning att den stora IARC-studien, till hälften finansierad av mobilindustrin, som skulle visa att inga cancerrisker fanns visar just dessa cancerrisker. Det är en bomb. Här är lista på länkar till artiklar och pressmeddelanden.

Fler kommentarer: Larry King Show med professorerna Devra Davis and Ronald HerbermanCNNLloyd Morgan.

17 maj 2010: Nu börjar det mediala kriget om  vad  Interphone visar. Medan svenska media via TT nu börjar påstå att Interphone visar att mobilen inte orsakar cancer, rapporterar utländska media om den ökade risken som Interphone visar. ABC Lateline har talat med Elisabeth Cardis, Interphones projektledare och hon har ett annat budskap än de svenska forskarna Feychting och Ahlbom. Här är KI:s pressrelease. Kommentar: Interphone visar ökad risk för dödlig hjärntumör, vilket den svenska forskargruppen nu försöker bortförklara. En bekräftad risk för hjärntumör är en ekonomisk katastrof för mobilindustrin.

16 maj 2010: Interphone: Mobilen ökar risken för dödlig hjärntumör. The Sunday Times.; The Telegraph

12 maj 2010: Den stora Interphone-studien om risken för hjärntumör av mobilen publiceras den 18 maj 2010 i International Journal of Epidemiology. Den är fyra år försenad beroende på att forskarna inte har kunnat enas om hur slutresultatet ska publiceras. Trots förseningen publiceras nu enbart delar av studiens resultat. Risken för hörselnervstumör och spottkörtelcancer redovisas inte. Lloyd Morgan kommenterar Interphones slutresultat Microwave News har också kommenterat den nu förestående publiceringen.Se 7 maj. Se även min artikel om ökad risk för hjärntumörer av mobilen. Kirurger varnar för hjärntumörepidemi. I min kommande bok Mobiltelefonins hälsoriskerkan du läsa mer om Interphone.

3 maj 2010, Sverige: Sömnlöshetsepidemin fortsätter. Sömnmedel och lugnande medel ökar kraftigt bland barn. Enligt Apotekens statistik har försäljningen ökat med 54,7 procent mellan de senaste tre åren. Kommentar: se även min artikel: Experter tiger om mobilstrålning. En debattartikel i Aftonbladet 2009.

28 april 2010, USASan Fransisco Chronicle: Regeringen måste informera om riskerna med mobilerna, skriver Joel M. Moskowitz, Direktör vid Center for Family and Community Health, UC Berkeley’s School of Public Health

10 april 2010, USA: Amerikanska FCC (motsv. PTS) ger bättre råd än SSM om mobiltelefoni. SSM har nyligen ändrat sin ”information”. Från att ha reducerat strålningen nästan helt, är det nu ”svårt att säga” hur mycket en handsfree minskar strålningen. Det expertmyndigheten först nu upptäckt är något som varit känt i alla år: att det är svårt att säga hur mycket hands-freee reducerar eftersom det inte kontrolleras.

9 april 2010, GB: Över 50% av de boende fick hälsoproblem sedan mobilmast sattes upp 2007. Många har fått cancer: åtta har dött. Intressant att notera mobiloperatörens lögnaktiga budskap: det har gjorts massor av studier och ingen har lyckats visa att det finns några problem vare sig med master eller mobiltelefoner. Se Forskning/Forskningssammanställning så ser vad forskare i själva verket har visat.

4 april 2010, GB/USA: ABC-Reportage elöverkänslighet. Video med företagaren Sarah Dacre som blev elöverkänslig efter att ha installerat en rad trådlösa apparater i hemmet, bland dem WiFi. Artikel om Arthur Firstenberg som stämmer sin granne inför domstol eftersom hon vägrar stänga av sin iphone och sitt trådlösa datanätverk. Firstenberg blev elöverkänslig på 80-talet när han studerade till läkare.Firstenberg har skrivit artikeln Electromagnetic Fields Killing Fields i The Ecologist.

1 april 2010, Frankrike: Franske operatören Bouygues Telcom överklagar inte. Domen i Versailles (se 5 februari 2009) står sig därmed: operatören måste ta bort mobilbasstationen som utsatte grannarna för en säker hälsorisk och betala skadestånd till dem för att ha utsatt dem för denna risk.

1 april 2010, EU: Intervju med Margot Wallström (handlar inte om mobiltelefoni). Den avslöjar de massiva lobbyaktiviteter som ekonomiskt mäktiga industrier, i detta fallet kemikalieindustrin, ägnar sig åt. Mobiltelefonindustrin, elindustrin och militärindustrin gör förstås likadant. Det är därför inga förändringar sker, vare sig i information om risker till medborgarna eller i lagar och regler.

31 mars 2010, Frankrike: Nästan omöjligt att få tillstånd att sätta upp fler basstationer i Paris. Allt fler kommuner vägrar ge fler tillstånd i Frankrike. I Frankrike är man till skillnad från Sverige medveten om hälsoriskerna.

30 mars 2010, Kanada/Tyskland: Den sk lågenergilampan inte alls vänlig mot vare sig miljö eller hälsa. Tvärtom. Förutom att deninnehåller kvicksilver och orsakar ”smutsig” hälsoskadlig el avger lamporna höga nivåer av elektromagnetiska fält, som ligger långt över de TCO-rekommendationer som blivit världsstandard för dataskärmar. Kvicksilverlampan (som den borde heta i stället för lågenenergilampan) måste förbjudas omedelbart.

26 mars 2010, Kanada: Dr Magda Havas har även undersökt vilka förändringar i blodet som kan observeras med mikroskop efter exponering för EMF från en dator 70 minuter respektive en DECT-telefon i 10 minuter. Dr Havas tog blodprover från sig själv. Cellerna i blodet klumpar ihop sig vilket leder till sämre syretillförsel, blodcirkulation och försämrad förmåga att göra sig av med restprodukter. Det kan leda till huvudvärk, trötthet, koncentrationsproblem, blodtrycks- och hjärtproblem. Risken för stroke ökar.

25 mars 2010, Finland: Mycket höga nivåer av strålning uppmätta i städer i Finland i mikrovågsområdet 5,7-7 GHz av elöverkänslig radioingenjör. Läs mer på EMFacts. Detta är frekvensområden som de flesta billigare mikrovågsmätare inte täcker in. Det innebär att du kan vara exponerad för mycket höga nivåer av mikrovågor trots att din mätare enbart mäter låga nivåer på grund av att mätaren bara mäter upp till 2,5 eller 3 GHz.

24 mars 2010, Kanada: Övertygande bevis för att DECT-telefoner (och därmed mobiltelefonin) påverkar hjärtats rytm. Dr Magda Havas har exponerat 25 elöverkänsliga personer. 60% fick en omedelbar påverkan på hjärtat när de exponerades för DECT-telefonens basstation utan att de visste om det. Se den korta videon på You Tube.

15 mars 2010, Spanien: 20 fall av cancer bland grannar till mobilmast efter 10 års drift i spansk liten by.

10 mars 2010, Canada: Många fall av cancer nära stor kraftledning. Flera familjer drabbade av hjärntumörer, testikelcancer, lungcancer, sarkom etc. Familjerna har bott i många år enbart 50-180 meter frånen mycket stor kraftledning. Hydro Quebecs representant säger att ”om det fanns minsta misstanke om risk skulle vi vara de första att vilja veta om det och identifiera den”. Kommentar: Det är precis tvärtom. Elindustrin liksom mobiltelefonindustrin gör allt de kan för att mörklägga hälsoriskerna med EMF som är kända sedan många år.

8 mars 2010, USA: Mindy Brown, vars make dog av en malign hjärntumör 50 år gammal, är på korståg för att varna om mobiltelefonens hälsorisker. Hennes man använde mobilen hela dagarna i 12 år som fotbollstränare. Under tiden hennes man behandlades såg de många människor med ärr på ena huvudsidan, samma sida som de använt mobiltelefonen vid. Andy Solomon är också övertygad om att hans mobilanvändning orsakat hans hjärntumör. Tumören satt just där han brukade hålla mobilen.

5 mars 2010, Finland: Finska radio Yle granskar frågan om mobiltelefonins cancerrisker. Granskat: Mobiltelefoner och cancer: Vem ska vi tro på? Intervju med professor Levis, Italien om en prejudicerande dom i Italien vilken fastslagit att en man fått en ansiktstumör på grund av mobiltelefonanvändning. Även Mona Nilsson intervjuas och berättar om ICNIRP-kartellen som skyddar mobilindustrins intressen. De deltar i nästan samtliga expertutredningar om riskerna. I de svenska dominerar de.

2 mars 2010, Norge: Mobilen – ett stort biologiskt experiment. Intervju i Aftenposten med professor Leif Salford som varnar för att mobilanvändning kan leda till utvecklandet av svåra sjukdomar som Alzheimers. Cancerläkaren Lennart Hardell berättar att unga löper betydligt högre risk för hjärntumör än vuxna om de använder mobiltelefon.

26 februari 2010, Frankrike: Ännu en i raden av ( tusentals?) dagstidningsartiklar som beskriver vad närboende till en mobilmast lider av. Det är alltid samma symtom: sömnstörningar, huvudvärk, minnes- och koncentrationsproblem. Det är också samma symtom som beskrivits sedan 60- 70-talet i mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan och som sedan flera decennier är en erkänd sjukdom som uppstår av exponering för mikrovågor i Ryssland.

25 februari 2010, USA: Delstaten Maine ska den 2 mars ta ställning till en motion om varningstext på mobiltelefoner. Texten som föreslås är ”Warning: This device emits electromagnetic radiation, exposure to which may cause brain cancer. Users, especially children and pregnant women, should keep away from the head and body.”. Intill texten ska en bild av hur strålningen tränger in i hjärnan på ett barn finnas.

24 februari 2010: SSM:s webbplats får svidande kritik av föreningen Vågbrytaren som inbjudits att ge sina synpunkter på SSMs information.

20 februari 2010, Sverige: Mobilstrålning skadar stamceller. Stamceller finns i nästan alla organ i människokroppen och stresseffekter på stamceller anses vara en av flera betydelsefulla faktorer bakom olika typer av cancer som tumörer och leukemier. Stamceller är mer aktiva hos barn.

19 februari 2010, Sverige: SSM påstod att mobiltelefonin var ofarlig. Det handlar om bedrägeri under vetenskaplig täckmantel.

15 februari 2010, Sverige: Återigen en  rapport från Anders Ahlbom och SSM som påstår att mobiltelefontekniken är ofarlig. ”Riskerna med mobilmaster och basstationer anses obefintliga”. Det den breda allmänheten inte får veta är att  experterna är jäviga och dessa utredningar enbart ett spel för gallerierna, enbart en teater. Ahlbom har fastställt det gränsvärde som skulle visa sig otillräckligt och orsaka en ekonomisk katastrof om en hälsorisk skulle medges. Rapporten är ett rent bedrägeri. Intervju med mig i Epoch Times

15 februari 2010, USA: Media över hela världen skrev i januari att mobilen ”skyddar mot Alzheimers”. Som vanligt visar det sig vara något annat när man skrapar under ytan, en PR-strategi för att sprida tvivel om riskbilden. I bakgrunden finns alltid de mobilindustriella intressena. Hela rapporten: Do we smell a rat

10 februari 2010, USA: Lång artikel i Popular Science om bland andra Per Segerbäck, cvilingenjör, anställd av Ellemtel/Ericsson som blev svårt elöverkänslig i början av 90-talet. Ellemtels vice Vd skrev i en rapport: När de första fallen av elöverkänslighet inträffade i slutet av 80-talet var vi inte förberedda. Snart kom vi att betrakta elöverkänslighet som ett hot mot företagets verksamhet.

8 februari 2010, Sverige: Lars Mjönes från SSM fortsätter att ljuga om mobiltelefonins risker i en insändare i Hallandsposten. Lars Mjönes har ett oerhört stort ansvar för många förstörda människoliv och den pågående miljö- och hälsoskandalen.  Min replik fick därpå löst-prat-svar från chefer vid SSMLars Mjönes fortsatte att manipulera och drog till med en jämförelse med glödlampan. En sista replik från mig ville tidningen inte publicera. Du kan i stället läsa den här.

26 januari 2010, USA: GQ Magazine: Varning: Din mobiltelefon kan vara skadlig. Jim, VD på ett Wall Street företag, fick diagnosen hjärntumör vid 35 års ålder. Flera av hans kollegor har de senaste åren dött i hjärntumörer. De har alla använt mobilen intensivt sedan början av 90-talet. När han frågade sin hjärnkirurg om det kunde ha samband med intensiv mobiltelefonanvändning svarade läkaren att han träffade allt fler liknande fall, unga, relativt friska affärsmän som hade använt mobilen mycket under längre tid.

21 januari 2010, Tyskland: Ny studie bekräftar att människor har ökad förekomst av mikrovågsyndroms-symtom inom 400 meter från masten jämfört med kontrollgrupp med lägre strålning: sömnstörningar, depression, nedsatt hjärnfunktion, ledbesvär, infektioner, hudskador, sjukdomar i hjärta, den auditiva och visuella och endokrina systemet och mag-tarmkanalen. Den radiofrekventa strålningen i en 200-meters cirkel runt anläggningen var i genomsnitt 1,17 volt per meter, mellan 200 och 400 meter 0,7 V / m och 400 m från 0,18 V / m. Artikel ur Frankenpost med Google-översättning från tyska.

18 januari 2010, Spanien: 100 cancerfall runt mobilmast i Sevilla. I skolan intill masten har flera barn fått cancer: ögoncancer, lymfkörtelcancer och sköldkörtelcancer. Flera andra har fått tumörer i sköldkörteln. Lärare har också drabbats av cancer, bland annat bröstcancer. I kvarteret runt masten är det svårt att hitta en enda familj som inte drabbats av sjukdom. Engelsk text. Spanska.

13 januari 2010, Frankrike: Grannar till mobilbasstationsanläggning på vattentorn lider av huvudvärk och kan inte sova. Kommentar: ett exempel på symtom som alltför ofta rapporteras världen över från människor som exponeras dygnet runt för mobilstrålning. Symtomen kallas mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan och beskrevs redan på 60-70-talet.

11 januari 2010Dr Magda Havas öppna brev om riskerna med trådlöst datanätverk, WiFi i skolor.

6 januari 2010, USA: Flera barn har fått cancer i skola med många mobilbasstationer på vattentorn i direkt närhet (video). 3 barn har dött i leukemi. Nu tas frågan till domstol. ”We believe as much as 30 percent of the teachers, administrative staff and employees have been diagnosed with some type of illness, cancer, leukemia and things of that nature,” said Attorney Andrew Campanelli. Kommentar: detta är långt ifrån det första fallet av cancer-kluster i skolor med många mobilbasstationer i närhet. År 2000 fick 3 barn i en och samma skola cancer enbart under loppet av ett år. Skolan hade 60 antenner 40 m från skolan.

1 januari 2010, Storbritannien: Brittiska poliser går till domstol och stämmer polismyndigheten på grund av att de utvecklat olika symtom av det nya radiokommunikationssystemet Tetra som introducerades för nio år sedan. De lider av yrsel, huvudvärk, hudutslag och magsmärtor. Även Sverige beslöt att införa Tetra trots att det redan förekom rapporter från Storbritannien om svåra symtom av strålningen från systemet, som pulserar vid 17 Hz.

30 december 2009, Sverige: Man blir sjuk av trådlöst bredband och kan inte bo i sin lägenhet. Han får huvudvärk. Mannen har klagat till länsstyrelsen som avslår hans begäran med det vanliga argumentet att Strålsäkerhetsmyndigheten anser att nivån är långt under gränsvärdet. Kommentar: Upprörande att människor om och om igen blir helt rättslösa på grund av strålsäkerhetsmyndighetens lögner. Gränsvärdet skyddar enbart mot effekter som uppstår av kort tids exponering (6 minuter) och har alltså ingen relevans för exponeringen i fråga. Dessutom är symtomen som mannen lider av kända och beskrivna sedan 60-talet.

25 december 2009, Kina: China Daily om riskerna med mobiltelefonerna ”Mobile-boro-man”. I dag ses ofta män i Kina med cigaretten i ena handen och mobilen i andra. Budskapen från den gamla tobaksreklamen är slående lika med dagens mobiltelefonreklam. Mobiltelefonbolagen har samma intresse som tobaksbolagen att förneka riskerna. ”Enligt studier har personer som lever nära mobilbasstationer högre risk för leukemi och hjärntumörer”, säger Dr Chiu Kwok Wing.

21 december 2009, Spanien: Kommunen Léganes sänker gränsvärdet till 1 mW/m2 för tillåten strålning från basstationer för mobiltelefoni (0,1mikroW/cm2). Gränsvärdet gäller platser där människor vistas längre än 6 timmar (hem, skolor arbetsplatser mm). Detta är enligt tidningsartikeln den första kommun i Spanien som fattar ett så långtgående beslut. I Spanien har det funnits omfattande protester mot mobiltelefonbasstationer alltsedan 4 barn fick cancer i en skola inom loppet av ett år sedan 60 basstationer etablerats 40 meter från skolan Garcia Quintana.

16 december 2009, Italien: Man som fick hjärntumör får ersättning på grund av arbetsskada. Domstolen fastslår att det finns ett samband mellan mannens omfattande användning av mobiltelefon och trådlös telefon i arbetet under mer än tio år. Tumören var inte elakartad men operationen har ödelagt hans livskvalitet.

15 december 2009, USA: San Fransisco överväger att lagstifta om varningstext på mobilen. Dessutom föreslås förbud för reklam för mobiler riktat till barn.

14 december 2009, USA: TV-program om mobilens cancerrisker. Fick hjärntumör efter 20 års användning.

11 december 2009, Sverige: Kritisk granskning av studien som påstods visa att mobilen inte ökade risken för hjärntumör. Inom 5-10 år. Men det som inte poängterades var att det är väl känt att det tar minst 10-15 år för tumörer att utvecklas. Trots det har faran blåsts över.Medial berusning över gammal statistik.

9 december 2009, Sverige: En av fyra lider av sömnbrist. Återigen en artikel om de utbredda sömnproblemen. Återigen sägs inget om den ökande strålningen i miljön som orsak.

8 december 2009, USA: Den stora TV-kanalen Fox News om riskerna med mobiltelefonin: ”Alla har ju hört talas om någon som använt mobilen och fått en hjärntumör”

7 december 2009, Frankrike: Bouygues Telecom, en av de största operatörerna i Frankrike, erbjuder sig att sänka gränsvärdet för den strålning som människor kan exponeras för i bostäderna till 6 V/m (gällande gränsvärde i Frankrike såväl som Sverige är 41-61 V/m). 6V/m är identiskt med det värde som gäller i Italien  (förutom enstaka regioner med betydligt lägre gränsvärde). Ansvarig fransk statssekreterare anser att det är ett bra första steg men att man måste sänka ytterligare.

4 december 2009, Sverige/int.: Debatt om ”den nya stora studien” som påstår att mobilen inte ökar risken för hjärntumörer i Sveriges Radio mellan  Lennart Hardell och Lars Klaeboe. – Det tar normalt mer än tio år för en hjärntumör att utvecklas. BBC News om den nya studien som visar att det inte finns någon ökad trend av hjärntumörer i den sammanlagda nordiska statistiken inom fem – tio år (tom 2003) efter att mobiltelefonanvändandet ökade i mitten av 90-talet. Kommentar:  I dag talar svenskarna i mobilen nära fem gånger mer än i slutet av 90-talet och tre gånger mer än 2003. Ingen analys av statistik över mobiltelefonanvändningen har gjorts i den aktuella statistiksammanställningen. Hade författarna gjort det hade de upptäckt att mobiltelefonanvändningen ökat brant efter 2003.

4 december 2009, Sverige: Mobiltelefoner påstås inte öka risken för hjärntumörer efter att en grupp gjort en analys av Nordisk statistik över hjärntumörformerna gliom och meningiom fram till 2003. -Det är betryggande, säger Maria Feychting. Statistik-artikeln här.

3 december 2009, Spanien: 110 personer har dött i cancer de senaste åren i närhet av mobilbasstationsanläggning. Kommunen beslutar att anläggningen ska bort.

3 december 2009, Sverige: Försvaret håller på att montera 48 radarstationer längs den svenska kusten efter krav från Schengenavtalet.

29 november 2009, Sverige: Sveriges Radio: Ungas sömnproblem har tredubblats. – – Det verkar öka och det verkar vara större problem hela tiden. Vi upplever att problemen ökat de sista åren, säger Romana Stejlik, överläkare. Kommentar: Sömnproblemen ökar i takt med den ökande mobilstrålningen. Och de kommer att fortsätta att öka så länge inget görs åt problemen, det vill säga att informera befolkningen om att strålning från mobiltelefonin orsakar sömnlöshet, sömnproblem samt kraftig reducering av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. Om och om igen har forskning visat att strålningen påverkar sömnen. Men så länge de utvalda monopolexperterna tiger, fortsätter en mycket stor del av befolkningen att lida och så småningom utveckla allvarliga sjukdomar.

25 november 2009, Sverige: Experten som har monopol på att expertisera om risker med mobiltelefoner, Anders Ahlbom, säger till DN i dag att ”det egentligen inte finns någon grund att tro att mobilen ska ha några hälsorisker”. Genom uttalandet måste Anders Ahlbom ha diskvalificerat sig för att fortsätta att påstått opartiskt ”utreda” riskerna med mobiltelefonin. Artikeln finns inte att tillgå på internet därför hänvisas till den tryckta upplagan. Artikeln heter ”Mobilers hälsorisker kartläggs”. Men med den förutbestämda uppfattningen är den telekomfinansierade mobilstudie som också omtalas i artikeln, Cosmos, extremt förutsägbar. syftet kan enbart vara ett: att försvara mobilprodukterna och tjänsterna och en fortsatt biljonrullning av vinster och omsättning.

24 november 2009, Int.: Microwave News: Pseudovetenskapen om risker med elektromagnetiska fält. Läs om hur industrilojala forskare ljuger om forskningsresultat och förföljer och baktalar de forskare och den forskning som visat risker. Dessa ”vetenskapsmän” finns även i SSMs vetenskapliga råd alltsedan det tillsattes, i WHO och i ICNIRP. De vill nu stoppa fortsatt forskning. Läs även om De ”oberoende experterna” samt Experter tiger om mobilstrålning

24 november 2009, Spanien: 43 döda i närhet av en mobilmast i Malaga i Spanien i ett kvarter med 350 invånare. På franska. På spanska En kvinna berättar om att hennes man har fått cancer i struphuvudet, systern bröstcancer och systersonen malignt melanom.

23 november 2009, Norge: Strålskyddsmyndigheten har ett problem: 4 av tio norrmän tror inte på myndighetens försäkringar om att trådlösa nätverk inte innebär några hälsorisker. Myndighetsrepresentanten talar om skrämselmaskineri för att sprida rädsla om de forskare som nu varnar för mobiltelefonriskerna.

23 november 2009, Norge: Stor medial uppmärksamhet kring forskarkonferensen i Stavanger. Förbjud mobilanvändning bland barn, kräver forskarna bland dem Devra Davis från USA. NRK; Mobilen.no; NettavisenDagbladet. Det var just en sådan  uppmärksamhet kring strålningsriskerna som de nordiska strålskyddande myndigheterna var oroade för. Därför sände de ut ett pressmeddelande (se 16 november) om att de står eniga mot försiktighet med mänskligheten och barnen samt att de är för skyddet av strålningen.

17 november 2009, USA: Dr Oz Show i USA om risken för hjärntumör av mobilen. Deltar gör forskare och en drabbad familj. Pappan fick hjärntumör efter flitigt mobiltelefonanvändande. Del 1. Del 2

16 november 2009, Sverige: Oroliga strålsäkerhetsmyndigheter gör gemensam sak: sänder ut pressmeddelande 1 dag föreStavangerkonferensen för att mota Olle i grind. Myndigheterna fortsätter sitt grova svek: ”nivån för den exponering vi utsätts för är en tusendel av rekommendationerna från den internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP)” skriver de i ett uppenbart uppsåt att luras. Det myndigheterna inte berättar är att rekommendationerna enbart skyddar mot akuta omedelbara effekter av kort tids exponering (30 minuters exponering) och inte den form av exponering (under längre tid) som vi alla i allt högre utsträckning utsätts för. Läs själva ICNIRPs artikel från 1998 som ligger till grund för bestämmelserna. En halv sanning är en hel lögn. Mängder av människors erfarenheter och en enorm hög forskning visar att dessa rekommendationer är alldeles uppåt väggarna, alldeles för höga och ett grovt brott mot mänskligheten. När strålningen är tiotusen gånger lägre än ICNIRPs värden är de i själva verket hälsovådliga.

15 november 2009, Finland/Frankrike: Strålningens offer. En dokumentärfilm om strålningssamhällets offer av den finske regissören Jussi Eerola. På TV-kanalen Arte. Finsktalande, fransk text.

15 november 2009, USA: Män som exponeras för elektromagnetiska fält som är över 0,16 mikrotesla har sämre spermier.

9 november 2009, USA: Män som har mobilen i fickan får sämre spermier. Över tolv studier från forskarlag över hela världen har visat samma sak: mobilstrålning skadar spermier.

2009, Tyskland: Tyska strålsäkerhetsmyndigheten, BFS, har gett ut följande rekommendationer för användning av mobiltelefon. De skiljer sig avsevärt från de SSMs rekommendationer. BFS anser att fast telefon ska väljas i första hand, att samtalen ska hållas så korta som möjligt och att mobilen inte bör användas i bil, såvida en extern antenn utanpå bilen finns (detta gäller förstås också användning i buss, tåg och tunnelbana). Råden är särskilt viktiga för barn, eftersom de är känsligare och eftersom deras mindre huvuden absorberar mer strålning. BFS rekommenderar att barn ska använda mobilen så lite som möjligt.  Kommentar: Råden skiljer sig avsevärt från de som den svenska myndigheten SSM ger, som påstår att ”det inte finns vetenskapligt stöd för att avråda från mobiltelefonanvändning” (www.ssm.se 7 november 2009). Dessutom hävdar SSM att barn inte är känsligare (se startsidan) och att det därför inte finns skäl att avråda barn för mobiltelefonanvändning. De svenska barnen är snart de enda i världen som inte är känsligare för Ericsson, 3- och Tele2-strålningen.

3 november 2009, Storbritannien: Daily Mail: Beläggen allt fler för ökad risk för tumörer. Neurolog berättar att han träffar allt mer unga patienter med hjärntumörer. Neil Whitfield fick en hjärntumör efter år av mobiltelefonanvändning i sitt arbete som försäljningschef. Elisabeth Cardis, projektledare för Interphone säger att barn är känsligare för mobiltelefoner: ’Children have thinner skulls so more of the radiation is absorbed, the composition of the brain tissue is more conductive and their cells are dividing more quickly, so damage gets quickly replicated.’

31 oktober 2009, Frankrike: Staden Stains inför moratorium, liksom Herouville (se nedan) för nya mobilbasstationer.

29 oktober 2009, Storbritannien: Eileen O’Connor som arbetar för att sprida information om riskerna med mobilstrålning: – Jag anser att jag fick bröstcancer av mobilen. I en 500-meters radie runt masten led 77% av de boende av allvarliga sjukdomar, inklusive bröstcancer och prostatacancer. Vi anser att detta är kopplat till strålningen och att regeringen stoppar huvudet i sanden om farorna.

29 oktober 2009, Frankrike: Präst efter präst kan inte sova. Biskopen misstänker mobilbasstationen och vill få bort den.

29 oktober 2009, Frankrike: Kommunen Herouville i västra Frankrike accepterar inga nya mobilbasstationer, inför moratorium, och förbjuder alla trådlösa datanätverk i skolorna.

28 oktober 2009, Australien: Hjärnkirurgen Charlie Teo: hjärntumörer ökar och är nu bland de tio vanligaste cancersjukdomarna. Han varnar för mobiltelefoner och andra källor till elektromagnetisk strålning.

28 oktober 2009, Sverige: Strålsäkerhetsmyndigheten har till slut korrigerat informationen på sin webb-plats om mobiltelefonriskernaoch meddelar från och med den 19 oktober att ”en studie” även sett ökad risk för hjärntumörformen gliom. Men myndigheten redovisar inte att gliom oftast är dödlig. Den tidigare informationen angav enbart hörselnervstumören. Samma dag som ändringen gjordes hade jag sänt ett mail till Generaldirektör Ann-Louise Eksborg där jag påpekade att Lars Mjönes redan för fyra månader sedan (juni 2009) hade medgett att studier inte bara sett ökad risk för hörselnervstumör av mobilanvändning, utan även gliom. Problemet är att det fortfarande inte är rätt information från SSM: det är inte enbart ”en studie” som konstaterat ökad risk för gliom, upprepade studier har gjort det: flera Interphone-studier (Lahkola et al., Takebayashi et al., Schuz et al., Hours et al.), har sett ökade risker trots att Interphone undervärderar risken. Hardell-studierna ser det också. Dessutom hävdar myndigheten fortfarande felaktigt att ”Idag finns inget vetenskapligt stöd för att avråda från att använda mobiltelefon”.

27 oktober 2009, Storbritannien: Anställd vid British Telecom fick stor tumör just där han brukade hålla mobiltelefonen, dog. – Det utvecklades en knöl precis där han hade mobilen, berättar hans fru. Mannen använde mobilen flera timmar om dagen.

24 oktober 2009, Indien: Både bin och gråsparvar påverkas negativt av mobilstrålning, även i Indien, har forskare konstaterat. Forskning såväl från Tyskland som Indien har konstaterat att bin inte hittar tillbaka till bikupan när de utsätts för strålningen.

24 oktober 2009, Sverige: Aftonbladet skriver i dag om att en ”ny studie”, Interphone, kommer att visa att långvarig användning av mobilen ökar risken för hjärntumör. De resultat som nu presenteras som nya är redan redovisade i oktober 2008 på IARCs hemsida. Det är således sedan länge känt att mobilen ökar risken för cancer i de delstudier som har latenstider över 10 år. Nu kommer snart alla resultat av den kraftigt försenade Interphone att publiceras och dessa underskattar  tveklöst risken eftersom Interphone är behäftat med ett risk-handicap genom flera allvarliga metodbrister (DECT-användare uteslutna, högt bortfall bland kontroller mm). Interphone visar genomgående en minskad risk för hjärntumör av mobiltelefonanvändning av regelbunden användning.

22 oktober 2009, Kina: Även i Kina rapporterar människor samma symtom av strålningen från mobilmaster; sömnproblem, håravfall mm.

16 oktober 2009, Frankrike: Om den franska expertrapporten på engelska: Begränsa allmänhetens exponering. – Tiden då vi inte gjorde något är över, säger AFSSETs direktör Martin Guespereau. Vi får inte vänta på att indikationerna visas tydligt i ökade sjukdomar innan vi begränsar exponeringen, sade han.

16 oktober 2009, Frankrike: Sömnstörningar, cancer, trötthet, strokes mm ohälosproblem plågar de boende nära en antennanläggning på ett vattentorn på den franska orten Villeneuve-de-la-Raho. Le Monde berättar om de närboendes lidande och kamp mot mobilindustrin. En läkare på orten bekräftar att leukemier, cancer och andra sjukdomar har ökat i området. Kommentar: Samma symtom och allvarliga livshotande ofta dödliga sjukdomar rapporteras om och om igen över hela världen. Samma symtom beskrevs redan på 60- 70-talet som effekter av exponering under lång tid för mikrovågor. Det måste börja betecknas som kriminellt att tvångsexponera människor för mikrovågor i deras egna hem. Bevisen och vittnesmålen är överväldigande. Den ansvariga måste börja ställas till ansvar.

15 oktober 2009, Frankrike: Paris stads miljöborgarråd anser att AFSSETs rekommendation att minska allmänhetens exponering medför att de folkvalda och regeringen bör gå till omedelbar handling och genomföra en lagändring innebärande att gränsvärdet sänks till 0,6 V/m (1 mW/m2). AFSSETs direktör anser att de effekter som forskningen visat leder till behovet att minska allmänhetens exponering. ”Om man kan sänka allmänhetens exponering ska man göra det. Det är framsynt”, säger Martin Guespereau

15 oktober 2009, Frankrike: Franska statliga expertrapporten från AFSSET presenterad. Huvudrekommendationen är att minska allmänhetens exponering på grund av det osäkra läget och att intensifiera forskningen om långtidseffekter. Mätningar skall genomföras för att identifiera platser som utsätter allmänheten för strålning som är högre än genomsnittet och epidemiologiska studier, även runt basstationer ska genomföras för att identifiera hälsorisker.

14 oktober 2009, USA: Los Angeles Times: Svenska forskargruppen under ledning av cancerläkaren Lennart Hardell har gjort 7 av de 8 studier som bedöms vara av hög kvalitet i analys av all forskning som gjorts på mobiltelefoner och hjärntumörer. Studien är publicerad i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology. Interphone-studierna, som till hälften är finansierade av mobiltelefonindustrin är av sämre kvalitet. JCO-artikeln pekar särskilt på problemet att Interphone visar genomgående en skyddande effekt av mobiltelefonanvändning, vilket tyder på allvarliga metodfel eftersom det är osannolikt att mobilen skulle skydda mot hjärntumörer. Kommentar: Detta är ytterligare en bekräftelse på att Interphone har allvarliga kvalitetsproblem och att industrifinansieringen är ett problem. Vi behöver nu får en verkligt oberoende expertutredning om riskerna med mobiltelefonin, utan inblandning av jäviga experter som har bindningar till gällande gränsvärden och därmed indirekt till mobiltelefonindustrin. Anders Ahlbom och Maria Feychting måste lämna sitt expertmonopol. De har inte varit trovärdiga på länge och detta stärker än mer deras trovärdighetsproblem.

12 oktober 2009Tyska naturskyddsföreningen BUND varnar för den ökade strålningen av nya mobilbasstationer. BUND bildades på 70-talet och har nästan 500 000 medlemmar i Tyskland och är en av de största miljöorganisationerna i landet.

11 oktober 2009: USA: Om risken för barn med trådlös teknik, i synnerhet barn med inlärningssvårigheter. Många expertinstanser har de senaste åren uppmanat till fast trådbunden teknik i stället för trådlös i miljöer där barn vistas.

9 oktober 2009, Sverige: Expertmyndigheten på strålning hade fått strålning från radio/TVmaster helt om bakfoten. Det stod fel i expert-organisationens rapport. En artikel i Miljömagasinet.

9 oktober 2009, Frankrike: Första lågstrålande flyktingområdet för elöverkänsliga i Frankrike. Tre miljöflyktingar berättar lite om sin situation i artikeln på franska från AFP, bland dem en ingenjör från ett tyskt mobiltelefonföretag.

8 oktober 2009, Frankrike: Kostnaden för mobiltelefonföretagen blir mellan 3,6 och 7 miljarder Euro i Frankrike om regeringen sänker gränsvärdet. Till det ska läggas upp till 1,6 miljarder Euro i underhållskostnader per år. Allt enligt ett konsultbolag. Den 15 oktober lämnar den franska expertgruppen sin rapport om riskerna med mobilmaster. Kommentar: Detta är enbart en förklaring till varför gränsvärdet inte får sänkas. De övriga förklaringarna handlar om att inte medge att tidigare värden varit skadliga samt att relativt fritt kunna utnyttja tekniken.

7 oktober 2009, Sydafrika: Hudutslag, huvudvärk, yrsel, hjärtklappning plågar grannarna sedan en mobilmast sattes upp. Kommentar: Samma symtom som rapporteras av hundratusentals människor oberoende av varandra över hela världen och som visats av forskning sedan 60-70-talet där människor exponerats under längre tid för mikrovågor.

7 oktober 2009, Österrike: Österrikes läkarsällskap uppmanar Österrike att följa Franska senatens beslut att förbjuda mobilen i skolan.

6 oktober 2009, Int.: The Porto Alegre Resolution. En grupp vetenskapsmän kräver försiktighetsåtgärder och är mycket oroade över den mängd belägg som visar att exponeringen påverkar grundläggande biologiska mekanismer och kan öka risken för cancer och andra sjukdomar. ICNIRPs gränsvärde är föråldrat och baserat på akuta effekter som upptäcktes för femtio år sedan.

28 september 2009, Frankrike: 24:e självmordet hos France Telecom på 18 månader.; 14 oktober 2009: 25:e självmordet.

25 september 2009, USA: Europeiska miljöbyrån EEA: beläggen för hjärntumör är allt starkare.

21 september 2009, Sverige: Anders Ahlbom uppmanar journalister att fråga honom: – Man ska ringa till någon som begriper området, till exempel till mig eller någon av mina kollegor när det gäller strålning från mobiltelefoner. Det gör seriösa journalister. Anders Ahlbom pekar även ut ICNIRP som en bra källa. Det är en internationell organisation med experter som används av bland andra WHO. Artikeln på sajten Second Opinion är genomförd på uppdrag av Mobiltelebranschen, MTB, som också betalat artikeln. Den är Mobiltelefonbranschens svar på den kritiska rapport som lämnades den 25 augusti och som Computer Sweden därpå hade mage att skriva om, med rubriken”Mobiltelefoner ökar risken för cancer”.

17 september 2009, Frankrike: Franska regeringen inbjuder kommuner att anmäla sitt intresse för att sänka gränsvärdet. Regeringen kommer att välja ut mellan 10 och 20 kommuner för en testsänkning. Testen kommer att äga rum mellan november 2009 och april 2010. Några test kommer att göras i områden med enbart GSM och andra i områden med både 3G och GSM.

15 september 2009, Sverige: 5 har drabbats av hjärntumör i en enda skola. Nu grävs kraftledningen intill ned. De anställda och boende befarar att fallen har med strålningen från kraftledningarna att göra. Socialstyrelsen meddelar att ”ungefär ett fall av barnleukemi vartannat år skulle kunna vara orsakat av magnetfält främst från kraftledningar”. Socialstyrelsens uppgift baseras emellertid inte på någon mätning av hur hög magnetfälten är i de svenska hemmen, utan på en bedömning av de magnetfält som kan uppstå i närhet av kraftledningar mellan 1960-1996. Ingen hänsyn har i dessa bedömningar tagits till den pyttipanna av andra EMF-källor som alla i dag utsätts för, exempelvis radar, Radio/TV-master, mobiltelefonbasstationer, trådlösa DECT-telefoner, vagabonderande strömmar. Socialstyrelsens uppgift är en vild chansning, och har ingen seriös vetenskaplig grund.

15 september 2009, Frankrike: Ytterligare en anställd hos France Telecom försökte begå självmord (se även 13 september).

14 september 2009, USA: Hearing i amerikanska senaten om risken för hjärntumör av mobilen. Hela utfrågningen kan ses här. Under utfrågningen ges ett helt annat besked om riskerna som visas i Interphone än de som de svenska myndigheternas experter ger. Den enda som ger samma besked som de svenska myndigheterna är representanten för mobiltelefon-industrin, Linda Erdreich från konsultbolaget Exponent.

13 september 2009, Frankrike/Reuters: 23 självmord hos mobiloperatören France Telecom inom loppet av 18 månader. Aftonbladet om händelserna. Kommentar: risk för självmord är en väl beskriven effekt av exponering för höga nivåer av elektromagnetiska fält. Här är en länk till en lista över en lång rad studier som visar detta. Här en epidemiologisk studie som visar detta. De som arbetar inom telekomindustrin utsätts för höga nivåer av strålningen.

9 september 2009, USA: Los Angeles Times: Mobiltelefoner och hjärntumörer. En grupp kallad International EMF Collaborative har lämnat en rapport som varnar för att mobilanvändning kan leda till signifikant ökad risk för hjärntumörer.

2 september 2009, Sverige: Samvetslöst mot barnen, Tele 2. Debattartikel av Mona Nilsson.

1 september 2009, GB: Brittiska regeringen går mot strömmen. Från att tidigare gett rådet att barn under 16 enbart ska använda mobilen i nödfall, står det i en nyutgiven broschyr att det ”för närvarande inte finns biologiska eller vetenskapliga belägg för att strålningen orsakar cancer”. -Regeringen är mer intresserad av de skatteintäkterna från mobiltelefonmarknaden än skyddet av medborgarnas hälsa, kritiserar Alasdair Phillips från Powerwatch. Kommentar: Det är nästan komiskt hur en regering på fullt allvar kan hävda att det som finns inte finns: belägg för att mobilstrålning orsakar cancer. Det är medicinskt väletalberat att oxidativ stress och DNA-skada kan leda till cancer. Mobilstrålning har i upprepade studier (se enbart det som publicerats under maj – augusti 2009)  visats orsaka båda och dessutom i epidemiologiska studier öka risken för cancer.

augusti 2009SR Jönköping. Debatt Mona Nilsson och Jimmy Estenberg, SSM. inslaget kommer 11.10 Här är ”de enstaka studier” som Jimmy Estenberg anser att vi inte ska behöva bry oss om 1. Salama et al 2008; möss sämre spermier 2. Agarwal et al 2008; oxidativ stress spermier , 3. Falzone et al 2008; manliga spermier påverkas negativt; 4 Wdowiak et al 2007; sämre spermier mobilanvändare ; 5.  Yan et al 2007; möss sämre spermier ; 6. Agarwal et al 2006; sämre spermier hos mobilanvändare ; 7. Erogul et al 2006; manliga spermier påverkas negativt; 8. Fejes et al 2005; sämre spermier mobilanvändare; 9. Aitken et al 2005; möss spermier skador DNA ; 10. Mailankot et al (2009); möss sämre spermier ; 11.  Davoudi 2002: manliga spermier påverkas negativt ; 12. Panagopoulos 2006: bananflugors ägg dör

26 augusti 2009, Frankrike: Ännu en domstol anser att närboende till mobilbasstationer utsätts för hälsorisker. Orange förbjuds därför att installera en antenn 15 meter från en bostad i Paris: ”Även om forskningen inte är samstämmig över faran med den strålning som avges från basstationer för mobiltelefoni, finns det en risk för hälsan för de personer som bor i närheten” skriver domstolen i sin motivering. Detta är en i raden av domstolar Frankrike som tillämpat försiktighetsprincipen och endera beordrat bortmontering eller förbjudit etablering av mobilmaster och basstationer det senaste året. Le Parisien.

25 augusti 2009, GB/Int.: Rapport om mobiltelefoner och hjärntumörer. Rapporten visar att industrifinansierad forskning mörklägger riskerna och berättar varför den stora Interphone-studien underskattar riskerna. Business Week. och Computerworld.

22 augusti 2009, Washington, USA: Konferens 13-15 september i USA om risker med mobiltelefonin. Samtidigt hålls en hearing om frågan i Senaten.

24 augusti 2009, Österrike: Österrikiska försäkringsbolaget AUVA beställde forskning om effekter av mobilstrålning av Wiens Medicinska Univerisitet. Celler reagerade redan vid 0,1 W/kg (tillåten strålning från mobiler är 20 ggr högre) med effekter som tyder på att cellerna stressas av strålningen. Resumé av rapporten på engelska.

24 augusti 2009, GB: En femtedel av Storbritanniens bin försvann senaste vintern. – ”Bina är hotade. Miljontals försvinner och ingen vet varför”. Bi-kollapsen kan kosta miljarder.

22 augusti 2009, Frankrike/GB: Brittiska The Times om Next-Ups läger för elöverkänsliga i Frankrike. Även utanför Sverige finns miljöflyktingar som måste fly undan den ökande strålningen i samhället.

21 augusti 2009, Indien: 60% av bina i delstaten Kerala i Indien har försvunnit. Försök har visat att mobilstrålning leder till att arbetsbina försvinner. Den pågående kollapsen av bin som sker world-wide skylls ofta på sjukdomar och virus. -Men bin och andra insekter har utvecklat ett komplext immunsystem under miljontals år. Varför skulle de plötsligt dö ut på grund av parasiter och sjukdomar? – Vi introducerar en ny faktor i miljön so stör deras immunsystem, säger Sainudeen Pattazhy som utfört experimentet på bina.

21 augusti 2009, Sverige: Mobilstrålning skadar spermiers DNA.

21 augusti 2009, Sverige: Skadade träd i Varberg runt mobilbasstationer. Robert Sjunnesson från mobilsmog.se har ännu en gång dokumenterat skador på träd av mobilsändare. Denna gång i Varberg.

18 augusti 2009, Sverige: Huvudlöst byte till osäker teknik kan ge allvarlig baksmälla

16 augusti 2009, Sverige: 7-åringar får erbjudande om gratis mobilkontantkort hemsänt från Tele 2. Oetiskt enligt cancerläkare. Även iExpressen. Kommentar: Mobilföretagens marknadsföring riktad till barn kommer i framtiden att ses på med avsmak och avsky. Redan i dag finns forskning som visar att de som börjar använda mobilen före 20 års ålder löper 8 ggr ökad risk att drabbas av hjärntumör. I framtiden kan den risken komma att visa sig vara underskattad….

14 augusti, 2009, Indien: ”Ovetenskaplig spridning av mobilmaster har skadlig effekt på gråsparvar”. Pressmeddelande från Indiens Miljödepartement.

11 augusti 2009, Spanien: I kommunen Arrecife på Lanzarote monteras mobilbasstationer som inte uppfyller kommunens krav på ett avstånd på 200 m till sk känsliga platser (skolor, sjukhus, äldreboende, daghem mm). Mobiloperatörerna  har klagat på kommunens beslut till domstol men domstolen har gett kommunen rätt. Kommunen monterar nu bort alla master som inte uppfyller avståndskraven. På spanska.

7 augusti 2009, Sverige: Träden skadas och dör av mobilstrålning. Men myndigheterna har inte sett eller hört något. Även i andra länder har trädskador i närhet av mobilmaster uppmärksammats. Mycket lite forskning har gjorts på effekter av mobilstrålning på växter.

4 augusti 2009, Finland/Sverige: Finska motsvarigheten till SSM, STUK, har gett ut en broschyr (på engelska) om strålning. I den anger STUK att strålningen från mobilmaster är klart högre än från radio/TV-master (se tabell sidan 8) vilket även stämmer med mobilsmog.se’smätningar samt också den schweiziska studien som kartlagt strålningen från olika strålningskällor . STUK anger att mobilbasstationer kan utsätta oss för strålning upp till 1% av gränsvärdet (vilket är 100 mW/m2 för 3G exempelvis och också i nivå med gränsvärdet i Ryssland). Radio/TV-master utsätter oss för 0,001-0,1% av gränsvärdet. STUK anger också att radio/TV-master normalt är mycket höga. Därför sprids strålningen ut vilket medför att strålningen trots den mycket höga uteffekten är lägre än från mobilbasstationer. Svenska SSM/SSI ger däremot i sin broschyr ”Strålning från mobiltelesystem” sken av att radio/TV-master utsatt oss för betydligt högre strålning sedan länge: ”En TV-sändare kan ha mer än 1 000 gånger högre effekt än en basstation för mobiltelefoni”, utan att liksom STUK förklara att sändarna är betydligt färre och sitter på betydligt större avstånd än mobilbasstationerna. Strålning från Radio/TV är dessutom av en annan karaktär (frekvens, modulation). Dessvärre har även radio/TV-master visats öka risken för cancer och sömnproblem. STUK anger också att barn är känsligare på grund av att de fortfarande utvecklas och rekommenderar därför begränsad användning av mobiltelefonen. SSM däremot fortsätter att vägra medge att barn är känsligare och vägrar rekommendera begränsad användning, trots att den enda studie som studerat risker för unga användare visar upp till 8 ggr ökad risk för hjärntumör. Risken är betydligt högre för unga än vuxna, något som gäller även för andra cancerogena ämnen. Ericsson, Telia, Tele2 och 3 är förstås nöjda med SSMs agerande.

27 juli 2009, Österrike: Österrikiska läkarförbundet kräver mobilförbud för barn under 6 år. Uppmanar regeringen att agera omedelbart, i likhet med den Franska. Barn och ungdomar bör begränsa mobilanvändandet till nödsamtal.

17 juli 2009, Int.: Mobiltelefoner orsakar allvarliga störningar på flygplans elektriska utrustning. Bland annat har en mobiltelefon orsakat att flygplanet ändrat kurs. Hur påverkade mobiltelefoner de nyligen inträffade allvarliga flygplansolyckorna med Airbus?

15 juli 2009, Israel: Kraftig ökning av spottkörtelcancer i Israel de senaste fem åren. Mellan 1980 och 2002 låg antalet fall stadigt runt 25 per år men därefter har antalet fall stigit kraftigt till runt 70 fall per år. Och det är just den  spottkörtel som ligger nära örat som drabbats av ökningen, det vill säga där mobiltelefonen hålls. Och just den här formen av muncancer är nu ovanligt vanligt förekommande bland unga under 20 år. Cancerformen har en hög dödlighet. Den Israeliska delen av Interphone har konstaterat en förhöjd risk för spottkörtelcancer av mobiltelefonanvändning. Sadetzki et al. 2008

14 juli 2009: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och försämrar spermiers rörlighet hos möss. Mailankot et al. 2009. Kommentar: detta är enbart en i raden av studier som visat samma sak om och om igen: mobilstrålning skadar spermier och äggceller, hos insekter, hos djur, hos människa, långt under gällande gränsvärden. Ändå tillåts myndigheterna och industrin att fortsätta påstå att ”trots omfattande forskning har forskarna inte lyckats påvisa några hälsoeffekter under gränsvärdet”: Salama et al 2008Agarwal et al 2008Falzone et al 2008Wdowiak et al 2007Yan et al 2007Agarwal et al 2008Erogul et al 2006Fejes et al 2005Aitken et al 2005Batellier et al 2008Grigoriev 2003Panagopoulos 2007Ye et al 2007Weyandt 1996;

14 juli 2009, Sverige: Sjöfågeldöden orsakas av B-vitaminbrist. Vissa arter har minskat med 80%. Det börjar blir tyst och tomt i våra vatten……

14 juli 2009, Storbritannien: Bin försvinner i en alarmerande takt.  The Independent skrev 2007 om bin som försvinner när de exponeras för mobilstrålning. Även i USA noteras enorma förluster av bin. Andrew Goldsworthy om kopplingen mellan bins och fåglars försvinnande och den ökande strålningen.

12 juli 2009, Sverige: Mobilstrålning dödar träden och fåglarna. Peter Wahlbeck i Aftonbladet.

9 juli 2009, Frankrike: Franska senaten beslutar att mobilen skall förbjudas i skolan, även i ”college”, det vill säga till och med högstadiet.Senaten röstade även för att reklam för mobiltelefoner riktat till barn under 14 år skall förbjudas, villet är högre än den franska regeringens förslag om förbud till och med 12 år. I september skall det franska parlamentet ta ställning till lagförslaget.

7 juli 2009, USA: Malignt melanom nu vanligaste cancerorsaken bland kvinnor 25-29 år i USA. Trenden är alarmerande. I El Paso har det skett en ”enorm ökning” Malignt melanom ökar nu även bland mörkhyade, sjukdomen har fördubblats bland Spanjorer enbart de senaste 5 åren. Det börjar blir allt tydligare att malignt melanom är inte enbart en solskenshistoria. Det finns en faktor i vår miljö som ökat samtidigt med malignt melanom: den radiofrekventa strålningen.

6 juli 2009, Frankrike: Le Conseil de Paris (motsvarande kommunfullmäktige) beslutar enhälligt att Paris skall genomföra försök i syfte att sänka strålningsnivån från mobilmaster och antenner till maximalt 1 mW/m2 (10 000 ggr lägre än det svenska gränsvärdet). Paris hade redan ett betydligt lägre gränsvärde (10 mW/m2), men detta upplevs således inte tillräckligt. Beslutet är ett resultat av dels de runda-bords-samtal som ägde rum i maj mellan regering och miljöorganisationerna samt den medborgarutredning som lämnade sitt förslag om sänkt gränsvärde i mitten av juni till Paris beslutande politiker.

4 juli 2009, Storbritannien: Hjärntumör vanligaste dödsorsaken bland unga. På en avdelning i London har antalet fall av hjärntumörer fördubblats enbart det senaste året. Antalet barn som dog i hjärntumör ökade 33% mellan 2001 och 2007.

3 juli 2009, Sverige: Mobilstrålningen är den största källan till exponering för radiofrekvent strålning. Mobiltelefonin utsätter oss för långt mer strålning än Radio/TV-master – trots att myndigheterna påstår motsatsen. På punkt efter punkt vilseleder Strålsäkerhetsmyndigheten beslutsfattare och allmänheten om mobilstrålningen. Läs min artikel i Miljömagasinet.

29 juni 2009, Frankrike: Kommunen Seine St Denis utanför Paris inför moratorium för nya mobilbasstationer. Kommunen kommer att genomföra mätningar av strålningen för att säkerställa att strålningen inte överskrider 1 mW/m2, vilket rekommenderades av en medborgarutredning vid Paris stad (se 21 juni).

28 juni 2009, Sverige. Den framgångsrike entreprenören dog av en hjärntumör. Han hade skapat av lågprisvaruhuset Gekås i Ullared som omsätter miljarder varje år. Nu står han som en staty utanför entrén till varuhuset, avbildad så som han brukade se ut – med mobilen mot huvudet. Mobilen blev hans självmordsvapen.

26 juni 2009, Sverige: Mobilen ökar risken för hjärntumör upp till 8 gånger hos unga användare.

21 juni 2009, Frankrike: Medborgargrupp tillsatt av Paris stad uppmanar staden att sänka gränsvärdet till 1 mW/m2: Paris skall bli ett föredöme för andra när det gäller trådlös teknik: gränsvärdet ska sänkas, mobilen ska förbjudas på skolor upp till gymnasiet, inga trådlösa system skall finnas på offentliga lokaler såsom exempelvis bibiliotek, invånarna skall ges bra och objektiv information om strålningsriskerna och inga mobilmaster skall placeras nära sjukhus och skolor. Detta är exempel på de tio förslag som en grupp medborgare lämnade den 18 juni till den politiska ledningen i Paris. De har under två månader, på uppdrag av Paris, satt sig in i frågan, hört såväl operatörer, miljöorganisationer, forskare och därpå dragit dessa slutsatser. Paris vice borgmästare säger att nu är det upp till Paris stad att verkställa förslagen.

15 juni 2009, USA: Publicerat brev från Universitetsledare till Mobiloperatörern US Cellular: Big Tobacco and Big Cellular.

14 juni 2009, USA: Paul Raymond Doyon som blev sjuk av mobilmaster berättar sin historia: hans symtom som först diagnostiserades som utbrändhet, stämde överens med de som beskrevs av ryska forskare redan på 70-talet: mikrovågssjukan (sömnstörningar, sänkt immunförsvar, koncentrationsproblem, hjärtarytmier, nedstämdhet, svullna lymfkörtlar mm). Läs hans berättelse här.

12 juni 2009, Indien: Larmklockan ringer för gråsparven. Mobilmaster orsakar gråsparvens försvinnande. En miljögrupp har studerat gråsparven under ett år. Gråsparvar som fanns där master satts upp försvann inom en vecka. Gråsparavarna försvinner mycket hastigt i Indien och i vissa områden finns de inte alls kvar. Även Europeiska forskare har konstaterat att gråsparvar minskar i antal i närhet av mobilmaster: Balmori and Hallberg, samt Everaert and Bauwens. Det har inte gjorts någon undersökning om gråsparvens tillstånd i de svenska städerna. Vill ingen veta?

9 juni 2009, Belgien: Inte bara i Frankrike: Belgisk domstol anser att en mobilmast kan utsätta närboende för en hälsorisk och förbjuder masten. Domstolen tog även hänsyn till att masten utgör en visuell störning och sänker fastighetsvärdena. Miljöorganisationerna konstaterar att denna dom utgör ett genombrott för ett erkännande om att mobilmaster kan skada människors hälsa.

4 juni 2009, Frankrike: Borgmästarna från de stora städerna kräver att sänkta gränsvärden testas och att regeringen ser till att åtgärder redan nu vidtas för at ge en kraftfull signal till hela folket. Grenobles borgmästare, som undertecknat pressmeddelandet, meddelar att Grenoble är redo att testa sänkt gränsvärde.

4 juni 2009, Frankrike: Borgmästare kräver sänkt gränsvärde till 1 mW/m2. Om inte operatörna godtar kravet  – så gäller fortsatt stopp (moratorium) för nya mobilantenner och master.

4 juni 2009, Frankrike: Kommunen Château-Thierry i ’Aisne. beslutar att dra Orange inför domstol för att få en mobilmast som står nära en skola flyttad. Operatören vägrar i förhandlingar. Kommunen har redan låtit stänga skolan eftersom den anser att eleverna utsätts för risker. Kommunstyrelsen hänvisar till tidigare domar som dömt mobiloperatörer att ta bort mobilmaster och till försiktighetsprincipen som är inskriven i den franska grundlagen.

3 juni 2009, Schweiz: Strålningen mångfaldigad de senaste åren enligt Schweizisk studie där 166 personer burit en strålningsmätare under en tid.. Vi utsätts för mest strålning från mobiltelefonbasstationer, därefter mobiltelefoner och trådlösa telefoner som är de faktorer som ligger bakom att allmänhetens strålningsexponering skjutit i höjden. Enligt undersökningen står mobilbasstationer (32%), mobiltelefoner (29%) och DECT-teloner f(22%) ör drygt 80% av expnoeringen medan Radio- och TV-sändare står för drygt 10 %. Detta ska ställas i relation till Strålsäkerhetsmyndighetens ”information”  att ”Radio- och TV-sändare sänder med betydligt högre effekt” vilket ger sken av att vi exponeras betydligt mer för dessa sändare. Det är missvisande eftersom människor är intresserade av hur de faktiskt blir bestrålade, inte vilken utsänd effekt som sändarna har.

26 maj 2009, Frankrike: Pappa till två läkarstudenter vittnar om hur hans barn (21 och 23 år) tvingats avsluta sina studier  på grund av utvecklade symtom av mobiltelefonin. Universitetet hade wifi och vid bostaden fanns en mobilmast.

25 maj 2009, Frankrike: Regeringen testar sänkt gränsvärde (1 mW/m2) i några kommuner och vill förbjuda mobilen i skolan upp till 6:e klass. Mijlöorganisationerna är däremot inte nöjda: de vill ha 1 mW/m2 som maxvärde i hela Frankrike och ett moratorium för nya mobilantenner. De uppmanar därför människor och kommuner att fortsätta att protestera och de kommer även att fortsätta att vända sig till domstolar, vilka hittills förbjudit tre mobilmaster enbart detta år.

maj 2009, Storbritannien: Eileen O’Connor fick bröstcancer som misstänks ha samband med mobilmasten. På denna video från 2005, berättas hennes historia, från det att hon drabbats av cancer till att ha blivit en av förgrundsfigurerna i Storbritannien för kampen för rättvisa och information om riskerna med mobiltelefontekniken. Eileen O’Connor organiserade en internationell konferens i London i september och har startat Radiation Research Trust.

20 maj 2009, Frankrike: Mobilen dödar – snart på mobiltelefonerna? Enligt en rapport från regeringen är ett förslag som läggs fram i samband med runda-bordssamtalen att mobiltelefoner skall förses med varningstexter. Dessutom blir reklam riktad till barn under 12 år förbjuden samt även eventuellet användning inom skolor. Exponeringen från mobilmaster skall ligga på en ”så låg nivå som möjligt” (ALARA-principen = as low as reasonbly possible). Men oroganisationen Robin des Toits nöjer sig inte med det utan vidhåller kravet på 1 mW/m2.

20 maj 2009, Frankrike: Många kommuner vill sänka gränsvärdet till 1 mW/m2. Organisationen Robin des Toits publicerar en lista på kommuner, bland dem staden Pau, som vill införa 1 mW/m2 (10 000 gånger lägre än i Sverige). Robin des Toits meddelar att i mängder av kommuner läggs nu förslag om att kommunen skall sänka gränsvärdet och vara ”test-kommuner” för 1 mW/m2.

19 maj 2009, Frankrike: Borgmästare stänger av mobilbasstation på en kommunal byggnad i Clamart och hänvisar till försiktighetsprincipen.  Mobiloperatören hade ålagts sedan 3 år att finna en ny plats eftersom kontraktet gått ut och kommunen vägrade förnya det. Då bolaget inte agerat efter tre år tog borgmästaren saken i egna händer och beslutade att stänga av basstationen. Kommunen har sedan 2001 en princip att inga basstationer får stå närmare än 100 m från en skola eller daghem. Inga basstationer tillåts längre på kommunala byggnader eller kommunala fastigheter.

18 maj 2009: Skadade och döda träd i mobilmasters antennriktningar. Se bilder. Text även på engelska. Kommentar: skadade och döda träd ses även i Sverige i antennriktningarna.

15 maj 2009EU-kommissionen svarar EU-parlamentariker: : “En sänkning av gränsvärdet har ekonomiska konsekvenser för branschen och ska enbart införas om det finns tydliga belägg för en positiv effekt på folkhälsan”. Samtidigt öppnar kommissionen för att experterna i SCENIHR (däribland Anders Ahblom) kan ha intressekonflikt i och med sitt tidigare medlemskap i ICNIRP som fastställt gränsvärdet. Här ärfrågorna från den danska parlamentarikern Schaldemose

15 maj 2009, Sverige: Peter Wahlbeck: – Det är märkligt att man inte ens på Kalla Fakta, Uppdrag granskning eller Debatt ställer sig frågan – hur kommer det sig att vi har två så olika läger med riskförnekare och antagonister utan att de får ventilera sina åsikter offentligt inför allmänheten? Kan det vara så att medierna indirekt är påverkade av riskförnekande, styrd av starka kapitalkrafter? Om svaret är ja – vad lever vi då i för samhälle, frågar jag dig? Ditt svar måste bli ett fascistiskt samhälle.

14 maj 2009, Frankrike: Universitetet Sorbonne i Paris stänger av det trådlösa datanätverket på grund av hälsoriskerna. Inför moratorium. Personal har klagat på symtom som illamående, yrsel mm.

12 maj 2009, Sverige: ”Utvecklingen av hudcancer i Sverige är alarmerande.…Antalet nya fall accelererar, även bland yngre”. Debattartikel av Socialstyrelsens och SSMs generaldirektörer. Svår hudcancer ökar snabbt i Sverige på 2000-talet.

11 maj 2009, USA: Den stora Interphonestudien som är tre år försenad på grund av att de inblandade forskarna inte kan komma överens kommer till slut att publiceras inom kort. Det är den nya chefen för IARC som tvingat fram en publikation och han har själv deltagit i den grupp om tre personer som skrivit manuset. Flera forskare inom Interphone anser att resultaten visar ökad risk för malign hjärnumör medan den nordiska gruppen, med bland andra Anders Ahlbom, Maria Feychting och Joachim Schuz från Danmark hävdar att den ökning som visats inte är något att bry sig om. Microwave News avslöjar att konflikten är så djup att forskarna inte ens kan komma överens om tider för möten. Det är förstås bra att vi i Sverige enbart förlitar oss på Anders Ahlbom och Maria Feychting, som har monopol på att expertisera om frågan i Sverige, eftersom regering och industri då enbart får glädjebesked och slipper de tråkiga.

9 maj 2009, USA: Boston stad förbjuder chaufförer i tunnelbana, buss, tåg att använda mobiltelefoner i yrket. Orsak: en chaufför orsakade en olycka med 49 inblandade när han sände ett sms och då körde mot rött ljus. I Californinen dödades 25 personer förra året och 135 skadades då en tågförare sände ett sms. Kommentar: I Sverige anser infrastrukturminister Åsa Torstensson att mobilanvändning i trafiken inte skall förbjudas eftersom ”det är innehållet i  samtalet som är farlig, inte mobilen i sig”. Sverige är det enda land i Europa tillsammans med Albanien och Malta som inte har restriktioner för mobilanvändning vid bilkörning. Åsa Torstensson bryr sig mer om mobiloperatörernas omsättning än svenska folkets säkerhet på vägarna. Industrilobbying kan knappast bli tydligare än så här. Israeliska forskare har exempelvis visat att reaktionstiden försämras vid mobilelefonanvändning.

8  maj 2009, Frankrike: Moratorium för nya basstationer i Nimes i Frankrike. Medborgarorganisation blockerar etablering av en ny basstation. Borgmästaren förklarar att moratoriet varar tills dess att en överenskommelse nåtts med operatörerna om en ”uppförandekod” och även tills dess utfallet av runda-bordssamtalen i regeringen är klart.

7 maj 2009, Frankrike: Runda-bordssamtalen om mobilstrålningens risker: flera franska kommuner är beredda att testa gränsvärdet 1 mW/m2 efter förslag av organisationen Robin des Toits.”I egenskap av borgmästare har vi skyldigheter gentemot invånarna. så länge som mobiloperatörerna inte garanterar att strålningen är ofarlig för hälsan måste vi tillämpa försiktighetsprincipen, säger borgmästaren från Hérouville-Saint-Clair.

6 maj 2009, Frankrike: Runda-bordssamtalen om mobilstrålningens risker: Fransk läkarorganisation för miljön, som har 1000 läkare som medlemmar, vill att hänsyn tas till särskilt känsliga personer, barn och gravida kvinnor i debatten om strålnignens risker. Föreningen vill därför inte acceptera det föreslagna gränsvärdet 1 mW/m2, som är även det för högt för känsliga grupper, utan vill i stället lyfta hela det ”bad av elektromagnetisk strålning som hela tiden ökat de senaste åren”.

6 maj 2009, Frankrike: Eva Joly, tidigare biträdande chef för ekobrottsåklagarmyndigheten i Paris och känd för sitt arbete mot korruption,anser att mobilstrålningsriskerna är den största hälsofrågan i dag. Eva Joly ställer upp i EU-parlamentsvalet för ”Europe-Ecologie pour les européennes”, och ansera tt de nära relationerna mellan mobilindustrin och regeringen är skadlig för folkhälsan. Eva Joly har skrivit flera böcker och kan ses här i en videointervju.

5 maj 2008, Sverige: 13000 namnunderskrifter mot att riva det fasta telenätet lämnas till infrastrukturministern. Interphones projektledare Elisabeth Cardis har uppmanat barn att använda fast telefon.

4 maj 2009, Frankrike: Borgmästare inför restriktioner: mobilmaster får inte stråla mer än 1 mW/m2 på skolor eller daghem (10 000 gånger lägre än SSMs ”referensvärde”)

30  april 2009, Sverige: Skrämmande ökning av malignt melanom i Blekinge: en ökning med 80% på ett år. Örjan Hallberg, tidigare miljö- och kvalitetschef inom Ericsson, har en förklaring till ökningen. Malignt melanom är nu den vanligaste dödsorsaken i cancer bland unga kvinnor i 20-årsåldern i Storbritannien. Men är solen egentiligen den största boven som vi fått veta av alla medier? Malignt melanom har inte ökat bland de som exponeras mest, det vill säga de som arbetar utomhus, utan enbart bland dem som arbetar inomhus, enligt amerikanska FDA: trots att utomhusarbetare får 3-9 ggr mer UV-strålning än inomhusarbetare har ökningen av malignt melanom enbart skett bland inomhusarbetare.

28 april 2009, Storbritannien: Hjärntumörer bland barn har ökat med 33% mellan 2001 och 2007. Hjärntumörer är den största orsaken till dödsfall av cancer bland personer under 40 år. Oroande statistik visar att sjukdomen ökar.

26 april 2009, Storbritannien: Kevin O’Neill, hjärnkirurg vid Imperial college i London säger att på hans avdelning har antalet fall av barn med hjärntumör fördubblats enbart det senaste året.”

27 april 2009, Frankrike: Borgmästare stänger av trådlöst datanätverk i samtliga skolor. – Vi tillämpar försiktighetsprincipen. Vår roll är att skydda invånarna, säger borgmästaren i  Hérouville-Saint Clair. Kommunen kommer även att låta genomföra mätningar av strålning från mobilbasstationer för att säkeerställa att strålnignen inte är för hög. Om den skulle visas vara för hög kommer kommunen att kräva att operatören omplacerar antennerna, och vid behov går kommunen till domstol. Kommunen kommer även att genomföra en informationskampanj riktad till invånarna om vilka åtgärder de kan vidta för att skydda sig mot riskerna.

24 april 2009, Sverige: Kirurger varnar för hjärntumörepidemi. Men Miljöministern vill inte informera om riskerna utan lutar sig mot opålitliga experter.

23 april 2009, Frankrike: Regeringen öppnar för sänkning av gränsvärdet och ett moratorium för nya mobilmaster tills dess att en ny utredning om riskerna med mobiltelefonin är klar efter sommaren. Runda-bordssamtal med miljöorganisationer och industrin kommer att pågå under en månad. Vetenskapsmän kommer att bjudas in för att ge sin syn på riskerna.

23 april 2009, Frankrike: Musiker 41 år, i Paris, tappade helt sömnen sedan en mobilbasstation satts upp i närheten. Mätningar visade upp till 4 V/m i hans lägenhet (Sverige tillåter upp till 61 V/m).  I dag hålls de första runda-bordssamtalen mellan regering, industri och organisationer om riskerna med mobiltelefonin. Organisationerna kräver sänkning av gränsvärdet till 0,6V/m = 1 mW/m2.

14 april 2009, Sverige: Svenska folket utsätts för ännu mer fullskaleexperiment: 4G skall byggas ut och täcka 99% av människorna i deras egna hem. Kommentar: Ingen forskning har studerat vad dessa mycket stora dataöverföringshastigheter har för effekter på vare sig celler, djur eller människor. Detta omtalas utan kritik av samtliga svenska medier. Däremot har inga medier skrivit om de australiensiska hjärnkirurgernas varningar för att allt fler barn får hjärntumörer, EU-parlamentets resolution om omprövning av gränsvärdet, de många internationella experternas allt högljuddare varningar. Medias delansvar för det brott mot mänskligheten som pågår är mycket mycket stort.

14 april 2009, Frankrike: föräldrar till barn i en skola i Lyon med mobilbasstationer drar operatören Bouygues Telecom inför domstol för att få operatören att ta bort antennerna. Barnen lider av illamående, huvudvärk och näsblod (vanliga effekter av mikrovågsstrålning – min komm.). I slutet av år 2007 drabbades två barn i en och samma klass i en annan skola i Lyon av leukemi, vilket ledde till att mobilbasstationerna som fanns på mycket kort avstånd från elevernas klassrum bortmonterades.

8 april 2009, Storbritannien: Brittisk lärararorganisation vill stoppa Wi-Fi i skolor på grund av osäkerheten om hälsoriskerna. The Association of Teachers and Lecturers, som representerar 160 000 lärare, vill att skolor skall använda kabelbunden teknik tills dess det är visat att WiFi inte orsakar cancer eller sterilitet. Organisationen uppmanar även till en omfattande studie av effekterna av Wi-Fi.

7 april 2009, Frankrike: Paris stad har antagit ett förslag från de gröna och begär att gränsvärdet sänks i Frankrike. Begäran är lämnad till regeringen inför rundabordssamtalen den 23 april om frågan.

6 april 2009, Sverige: SSM fortsätter att vilseledamen får svar på tal. Se även kommentarer under artikeln. Lars Mjönes: ”Referensvärdet skyddar med väl tilltagen marginal mot alla säkerställda hälsoeffekter från elektromagnetiska fält, både akuta och långsiktiga effekter.” Kommentar: Det påståendet är en grov lögn. I ICNIRPs artikel om gränsvärdet står det tydligt att gränsvärdet skyddar mot akuta omedelbara effekter och inte mot långtidseffekter eftersom forskningen om långtidseffekter var för otillräcklig för att sätta gränsvärden. Se sidan 3 ”Basis for limiting exposure”.

6 april 2009, Frankrike: Bouygues Telecom, som dömdes att ta bort en mobilmast i överprövningsdomstolen (5 februari) överklagar till Högsta Domstolen.

3 april 2009, Sverige: 25-åring fick grå starr av solen. – Jag tror att solvanan har förändrats vilket gör att allt yngre människor får problem. Kommentar: det som verkligen har förändrats är människors mobilvanor. Redan på 40-talet visades att mikrovågor kan orsaka grå starr, även vid icke-termiska nivåer, dvs nivåer som är under den termiska effekt som gränsvärdet för mobiltelefonerna är baserade på (Robert O. Becker, Cross Currents, s 191-192). Senare års forskning har även visat att mobilens strålning skadar ögats lins

2 april 2009, Australien: Australisk TV om mobilriskerna. Devra Davis, amerikansk cancerepidemiolog:  Vi har låtit oss luras att tro att det enda bevis som verkligen räknas när det gäller skador på människors hälsa är tillräckligt många sjuka och döda människor. Det synsättet måste förändras”. Intressant är också att programmet säger att mobilindustrin vill föra fram budskapet att mobilen inte ökar risken för hjärntumör inom 10 år. Det är precis samma budskap Anders Ahlbom, KI, vill förmedla (SVT Vetenskapsmagasin 23/2/09). Ahlbom sade å ”att alla som gör bedömningar av frågan är ense att mobilen inte innebär ökad cancerrisk”. Australisk TV visar tydligt något helt annat.

2 april 2009, Frankrike: Le Monde skriver om en studie publicerad i Occupational & Environmental Medicine som visar att exponeringen från mobilmaster kan vara som högst 1 km från en mast på landsbygden och 280 m från en mast i tätort. Studien  genomfördes genom att 200 personer hade en mätare som mätte den strålning de utsattes för vilket sedan jämfördes med avståndet till master. Anledningen till att strålningen kan vara högre på längre avstånd beror på att strålningen på dessa avstånd når markytan, beroende på antennernas vinkling och mastens höjd. Detta omkullkastar SSMs vanliga information om att strålningen ”avtar snabbt med avståndet”.

2 april 2009, EU: EU-parlamentet antog Ries-resolutionen om elektromagnetiska fält med 559 röster mot 22 innebärande att EU-parlamentet punkt 1 ”uppmanar kommissionen att se över den vetenskapliga grunden för gränsvärdena” samt punkt 2 ” begär att särskild hänsyn tas till biologiska effekter vid bedömningen av de potentiella hälsoeffekterna av elektromagnetisk strålning, särskilt eftersom man i vissa studier påträffat de skadligaste effekterna på de lägsta nivåerna.”

1 april 2009, EU: 60 vetenskapsmän, inom ICEMS, uppmanar EU-parlamentet att rösta ja till resolutionen om bland annat revidering av gränsvärden den 2 april och inte begära att SCENIHR (Ahlbom mfl)  skall få göra revideringen. Gränsvärden måste sättas med etiska hänsyn, som beaktar att individer har olika känslighet, exempelvis barn, gravida, elöverkänsliga.

april 2009, Frankrike: France 2 om risker med mobiltelefonin. 2 tonåriga systrar drar operatör inför domstol med hjälp av advokat Forget eftersom de har fått hjärtarytmier sedan en mobilmast installerades i närheten av hemmet. Nästan alla övriga i byn har sömnproblem. En man som fått spottkörteltumör som han hänför till mobilanvändningen går till domstol och kräver ersättning. Professor Servan-Schreiber bakom de 20 cancerläkarnas appell juni 2008, förklarar cancerriskerna med mobilen. Efterföljande studio-debatt.

31 mars 2009, CH: Schweizisk TV om mobilriskerna. Elisabeth Cardis, Interphones projektledare: Barn ska minimera användningen av mobiler: Den största nordiska studien indikerar en förhöjd risk för hjärntumör efter 10 års latens.

30 mars 2009, Frankrike: Familj lider av mobilantenner 10 m från lägenheten. Sonen 9 år har näsblod och huvudvärk. Pappan kan inte sova. De drar nu operatören inför domstol med hjälp av advokat Forget, som vann målet i appellationsdomstolen i Versailles (se 5 februari 2009). Familjen lider således av de typiska symptomen på mikrovågssyndromet, som visats om och om igen sedan 60-70-talet. Totalt fem nya mål lämnades i dag in till domstolarna i Frankrike av organisationen Robin des Toits och advokat Forget. Den prejudicerande domen i Frankrike gäller att det finns hälsorisker med mobilantenner och att därför har de nya ärendena goda utsikter att vinna.

27 mars 2009 – delvis annat ämne: Kina har avrättningsbussar som kör runt i landet och avrättar fångar. 10 000 människor beräknas avrättas enbart i år. Efter avrättningen tas många organ ut och säljs vidare. Också  nazi-tyskland hade avrättningsbussar. Ericssons Vd Svanberg och Wallenbergs-familjen bjöd in Kina-ledarna till de finaste salongerna i Haga slott. Affärskontrakt om 7 miljarder undertecknades.

27 mars 2009, Belgien: Inte alls bara ett svenskt problem. 6% av belgarna är elöverkänsliga. Här berättar en man, 37 år, sin historia: välutbildad hade han ust börjat vad som kunde blivit en framgångsrik karriär inom en internationell organisation. Men den ökade strålningen från mobiltelefonin gjorde honom sjuk.

26 mars 2009, Frankrike: 60% av invånarna i Lyon vill begränsa antalet mobilmaster i närhet av bostadsområden. Lika många anser att mobilmaster är endera farliga eller utgör en risk. Tidningen Le Progrès har gjort en enkät.

25 mars 2009, Sverige: Ungas hälsa försämras dramatiskt de senaste åren. Självmordsförsöken ökar, oro och ångest, sömnproblemen. Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm anser att man bör börja arbeta för att unga får bättre hälsa redan på dagis och i skolan. – Vi behöver lista ut på vilket sätt vi kan hjälpa unga och sedan sprida den kunskapen till bland andra skolnämnden, skolan och barnavårdscentralerna. Kommentar: Lars-Erik Holmär i högsta grad personligen ansvarig för denna utveckling. Han var tidigare Gd för SSI och tillsatte 2002 ett vetenskapligt råd av experter från ICNIRP som avfärdat alla rapporter som pekar på att EMF under deras eget allt för höga gränsvärde är förenat med hälsorisker. Den ökning som nu ses av sömnproblem, depressioner, oro/ångest och självmordsförsök kan härledas till den explosivt ökande strålningen från mobiltelesystem de senaste åren. Holm har vägrat att lyssna på de kritiska forskarna som varnat allt ihärdigare för en folkhälsokatastrof. Exempelvis så sent som den 23 mars i franska senaten.

24 mars 2009Råd från experter förvirrar hjärnan och får oss att förlora omdömet.– Det visar att den normala mekanismen som vi har när vi kalkylerar risker och belöningar inte används när du har en expert som säger åt dig vad du ska göra.  Enligt min åsikt, ska beslutsfattande inte lämnas över till andra, experter eller inte, säger Gregory Berns.

23 mars 2009, Frankrike: AFP: Seminarium i franska senaten: fyra experter: det finns en risk för degenerativa sjukdomar och cancer. Det finns således en risk att det är ett stort folkhälsoproblem” enligt en undersökning vill 80% av fransmännen att regeringen bättre reglerar mobilmaster och antenner.

23 mars 2009, GB: Miljoner barn och ungdomar använder mobilen 6 timmar varje dag, enligt färsk undersökning i GB. Trots att Stewart-rapporten redan år 2000 rekommenderade att barn under 16 år inte skulle använda mobiler har regeringen i GB inte agerat. Kommentar: Användningen har exploderat bland barn inte bara i GB utan även i Sverige de senaste åren. Sveket mot barnen är enormt: Barn och deras föräldrar har fått höra av media, regering, myndigheter och deras experter och industri att mobilen är säker eftersom inga hälsoeffekter visats trots omfattande forskning – ett grovt lögnaktigt budskap som spritts enbart för pengars skull. Så falskt. Så cyniskt. Så omänskligt. Så rentav kriminellt…….

21 mars 2009, EU-parlamentet: Intervju med Frédérique Ries, EU-parlamentariker, som skrivit en rapport för EU-parlamentet. Hon har aldrig tidigare fått ett så elakt brev från en en berörd industri, som efter den rapporten. (Eng. text)

19 mars 2009, Frankrike: Två förskolebarn 5 och 4 år har fått hjärntumör inom loppet av två år, vid samma lilla skola. Föräldrar till barnen kräver mätning av strålning. Skolan ligger intill flera sändarantenner för mobiltelefoni. Tidigare har canceranhopningar bland små barn föranlett bortmontering av mobilmaster/antenner i Frankrike vid åtminstone tre tillfällen: Paris, Lyon samt en liten by i norra Frankrike. I Spanien fick 4 barn cancer inom loppet av ett år sedan 60 sändarantenner monterats 40 meter från skolan.

19 mars 2009, GB: Underrapporterad hjärntumörstatistik. Många hjärntumörfall ingår inte i den officiella statistiken: ”There are probably around 1,500 patients with high grade brain tumours missing from the official statistics as well as thousands of patients with lower grade and benign tumours.”

17 mars 2009, Sverige: Juristen Mats Dämvik och docent Olle Johansson kräver att SSM slutar vilseleda myndigheter, politiker och allmänheten och i stället ”tydligt tillkännager att referensvärdet endast säger vid vilken nivå vetenskapligt säkerställda akuta hälsoeffekter p.g.a. uppvärmning uppkommer, och därför saknar relevans vid prövningar av långtidseffekter samt icke-termisk påverkan enligt FP. ”

14 mars 2009, Sverige: Ännu en studie bekräftar sömnstörningsepidemin:  51 procent av 1000 tillfrågade har ett eller flera slags problem med sin sömn, som att de vaknar till under natten, har svårt att somna in eller inte känner sig utvilade på dagen. Studien visar även att kvinnor sover sämre än män. De söker läkarhjälp och förbrukar sömnhjälpmedel och medicin och hypnos i dubbelt så hög utsträckning som män. Finns det ett samband med en miljöfaktor som ökat dramatiskt under de senaste 10 åren och som dessutom iupprepade studier visats påverka sömn, sömnhormon och hjärnans aktivitet?

13 mars 2009, Belgien: Bryssel-regionen inför gränsvärdet 3 V/m. Det nya gränsvärdet är en följd av en ny lag för att ”skydda miljön mot möjliga skadliga effekter av icke-joniserande strålning”. Det motsvarar drygt 20 mW/m2 och är flera tusen gånger lägre än gränsvärdet i Sverige, som SSM felaktigt påstår är ”satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter”. Mobilindustrin sätter emellertid käppar i hjulet och har fått anstånd med införandet till den 15 september 2009. Den nya lagen innebär att varje ny mobilbasstation måste ha ett miljötillstånd. Borgmästaren i Brysselkommunen Auderghem, Didier Gosuin, tidigare miljöminister, inför emellertid redan i dag kravet att varje ny mobilbasstation måste ha ett tillstånd av kommunen.I nget tillstånd ges förrän mätningar visat att strålningen inte överstiger 3V/m. Auderghems kommun har genomfört en rad mätningar som visar att 3V/m överskrids kraftigt vid en tredjedel av basstationerna i kommunen.

12 mars 2009, Sverige: Exklusiviteten i expertisen. Anders Ahlbom, och hans kollegor, har monopol på expertisen om risker med elektromagnetiska fält i  Sverige. Han har tillsammans med Maria Feychting och Lena Hillert producerat flera rapporter den senaste tiden, för Socialstyrelsen, för regeringen och för EU. Snart kommer även deras rapport för SSM. Ahlbom har även fastställt gränsvärdet som han med ensamrätt utvärderar risker av. Så förvånande att riskerna i rapport efter rapport avfärdas. Här kan du läsa Socialstyrelsens rapport. Sid 189 osv. Här kan du läsa FAS-rapporten. Här kan du läsa EU-rapporten. Juristen Mats Dämvik har i olika sammanhang pekat på att denna exklusiva ordning strider mot EU-direktivet om tillämpning av försiktighetsprincipen, som klart anger att olika synpunkter på riskbedömningarna skall framhävas på ett objektivt och sakligt sätt. Inte som nu: om de ens nämns, nedvärderas och smutskastas (se exempelvis FAS-rapporten sidan 22-23)

7 mars 2009, Sverige: Olle Johansson, Karolinska Institutet ryter till: ”Blindbocksleken med vår hälsa måste en gång för alla stoppas! Jag kräver därför att Strålsäkerhetsmyndigheten tydligt tillkännager att referensvärdet endast säger vid vilken nivå vetenskapligt säkerställda akuta hälsoeffekter på grund av uppvärmning uppkommer – och därför helt saknar relevans vid prövningar av långtidseffekter samt icke-termisk påverkan enligt Försiktighetsprincipen (FP).”

6 mars 2009, Frankrike: AFP. Panik i mobilindustrin. En tredje domstol tillämpar på kort tid försiktighetsprincipen på mobilbasstationer i Frankrike. Domstolen i Angers skriver att mot bakgrund av  att det finns en skola som ligger mindre än 100 meter från de tänkta antennerna och det osäkra läget om riskerna av strålningen, skall försiktighetsprincipen tillämpas och inga antenner tillåtas på den tänkta platsen (ett kyrktorn). Se även info här. Mobiloperatören Orange som inte får sätta upp sina antenner i närhet av skolan reagerar med att hänvisa till myndigheterna samt till Medicinska Akademin, M.A, som gick ut och talade om för media att mobilmasterna minsann inte innebar några hälsorisker, kort efter den tredje domen. Här tolkas M.A.av Raymond Devos (på franska). Det visar sig att Professor Aurengo iMedicinska Akademin sitter på många stolar: han finns även mobiloperatören Buygues Telecoms vetenskapliga råd (tillsammans med Bernard Veyret, som i sin tur finns i SSMs vetenskapliga råd), samt i franska elbolaget EDFs styrelse. Samma dag som MA gjorde sitt mediala utspel, hänvisade högste chefen för Bouygues Telecom till M.A. liksom franske premiärministern, som också han, samma dag uttalade att det inte fanns några risker med mobilmasterna. Samtidigt möblerade han om i regeringsansvaret för de runda-bords-samtal som hålls om frågan den 26 mars.

5 mars 2009, Frankrike: Panik i mobilindustrin. Franska Medicinska Akademin rycker ut till försvar för industrin med anledning av två domar som fastställer att mobilmaster utsätter närboende för hälsorisker och som nu leder till en lavin av andra rättsprocesser.  Även för knappt ett år sedan prövades detta trick efter att 20 cancerläkare undertecknat en appell om mobilens risker för barnen. Advokat Forget, som drev den vinnande domen i Versailles (se 5 februari)  berättar att Akademin är grovt okunnig och känner inte ens till att strålningen innehåller lågfrekventa komponenter.  Akademins utspel är ett strålande exempel på tredje-parts-tekniken.

3 mars 2009, Schweiz: Reportage om elöverkänslighet som ökar även i Schweiz. Elöverkänsliga i Schweiz såväl som Sverige berättar. Docent Olle Johansson deltar också. På franska.

3 mars 2009, Sverige: Kvinna sjuk sedan många år av mobilmast. Med bara 100 meter till mobilmasten blev Judith Skörsemo sju redan något år efter det att mobilmasten kom på plats. Hon lider av domningar i armar och ben. huvudvärk och ögon som kliar och svider, samtidigt som hennes tinnitus har förvärrats.
– Det enda som hjälper är att då och då resa bort ett tag. Då försvinner besvären, säger hon.

2 mars 2009, Frankrike: Krav på erkännande av mikrovågssyndromet. Professor Le Ruz kräver att man erkänner ett syndrom som beror på elektromagnetiska fält. Professorn och cancerläkaren Belpomme har utarbetat ett protokoll som skall ge möjlighet att klassa elöverkänslighet som en sjukdom.

1 mars 2009, Frankrike: Lång artikel om de omfattande protesterna i Frankrike mot mobilmaster. Dr Pierre Le Ruz: Exponering för mobilbasstationer leder till att risken ökar för mikrovågssyndromet, som är väl känt bland militärer eftersom det är samma frekvenser som sedan länge använts av militären. Det är sömnproblem, beteendestörningar, aggressivitet, minnesstörningar etc. Vid analyser av drabbade finner man onormalt låga melatoninnivåer och för höga nivåer av stressmarkörer, vilket är hormonella rubbningar. Man ser också immunstörningar. T-lymfocyterna, som ska skydda organismen, är nästan helt försvunna. Vi finner leukemier och hjärntumörer.

26 februari 2009, Sverige: Av 1300 elever mellan 13 och 17 år har 40% haft sömnproblem de senaste 3 månaderna.

26 februari 2009, Sverige: I Sverige får en man med typiska symtom för mikrovågssjukan (sömnproblem, balanssvårigheter, muskelvärk, domningar, muskelkramper, sämre korttidsminne, sveda och brännande känsla i ögonen, torra ögon och tinnitus) inte ens gehör för en mätning av strålningen från 3G-masten hos Miljööverdomstolen. Motiveringen är att det ”inte finns någon risk för att referensvärdet för strålning överskrids”. Jämför med domen i Frankrike den 24 februari och 5 februari.

25 februari 2009, Frankrike: Han fick spottkörtelcancer av mobilen. Mannen tar nu sitt fall till domstol med hjälp av advokat Forget som framgångsrikt drev ärendet mot Bouygues Telecom (se 5 februari). ”Mobilen är ett ofrivilligt självmord” säger den drabbade. ”Mobiloperatörerna lägger ett redskap i dina händer som bombarderar dig med strålning och som skadar dig.”

25 februari 2009, USA: The Epoch Times: Cell phones, the new cigarettes.

19 februari 2009, Norge: Norska Aftenposten om den franska domen mot Bouygues Telecom.

18 februari 2009, Schweiz: Såväl människor som kor och svin mår bättre sedan radiomasten stängdes av. sömnproblemen försvann, korna mjölkar bättre med mera. (på tyska)

17 februari 2009, Frankrike: Den historiska domen från Versailles (se 5 februari) leder nu till en rad andra processer i domstolar. Le Parisien om en man som nu går till domstol för att få bort mobilantennerna över sin lägenhet. Sedan de etablerades lider hans fru av hjärtproblem, huvudvärk, näsblod, sömnstörningar, minnesstörningar, yrsel. Typiska symtom för mikrovågssyndromet vilket beskrevs redan i östeuropeisk vetenskaplig litteratur på 60- 70-talet. Över hela västvärlden rapporterar människor om samma symtom.

16 februari 2009, Frankrike: Ännu en domstol, domstolen i Carpentras, dömer en mobiloperatör att ta bort mobilmasten eftersom det tveklöst kan finnas hälsorisker: ”det finns ifrågasättanden, som är mycket serösa, som pekar på den möjliga skaderisken av liknande installationer, som kan betecknas som möjlig, till och med sannolik”….”de klagande har inte kunnat garanteras av operatören att de inte utsätts för hälsorisker av masten som installerats nära deras hem”, skriver domstolen. Här är hela domen (på franska). Inom kort kommer den översatt till engelska

10 februari 2009, Schweiz: Dr Rau Medical Director of the world renowned Paracelsus Clinic in Lustmühle, Switzerland says he is convinced ‘electromagnetic loads’ lead to cancer, concentration problems, ADD, tinnitus, migraines, insomnia, arrhythmia, Parkinson’s and even back pain. At Paracelsus (www.paracelsus.ch), cancer patients are now routinely educated in electromagnetic field remediation strategies. Läs mer.

6 februari 2009, Frankrike: domen i Versailles den 5 februari (se nedan) leder till en våg av andra processer, där närboende till mobilmaster kräver rättvisa. I Boulogne har 7 personer fått cancer i de översta våningarna på ett höghus där 9 mobilbasstationer etablerades 2004. 2 av personerna har dött. Andra klagar över mikrovågssyndroms-symtom: huvudvärk, yrsel, hörselstörningar mm.

5 februari 2009, Frankrike: Överdomstolen i Versailles (Cour d’Appel) bekräftar domen mot mobiloperatören Bouygues Telecom: masten innebär en påtvingad risk för de närboende och skall monteras bort. De klagande får skadestånd och operatören döms att betala 500 Euro för varje dag som masten inte monterats bort. Kommentar: Detta är första gången en mobiloperatör döms att betala skadestånd för att ha utsatt närboende för påtvingade risker och att ta bort masten. Det är första gången som domen står sig i högre instans. Bouygues Telecom och mobilindustrins lobbyingorganisation är chockade och hänvisar till WHO, som sedan länge agerar i mobilindustrins intresse. Domstolen har tagit fasta på osäkerheten i forskningsläget och att osäkerheten om riskerna är reell och faktabaserad. Domstolen i Frankrike gör således en helt annorlunda bedömning än svenska domstolar, som hittills enbart förlitat sig på Strålsäkerhetsmyndighetens och Socialstyrelsens svepande formuleringar. Det är hög tid att lägga alla korten på bordet även i Sverige.

5 februari 2009, Danmark: Ny undersökning från gänget från Danska cancerfonden påstår: ”Mobilen orsakar inte demens”. Kommentar: Denna ”nyhet” visar än en gång att samhället och jounalistiken måste vakna upp. Vetenskapen har blivit ett redskap för mäktiga ekonomiska intressen. Med statistik kan vilken miljörisk som helst trollas bort. Den danska gruppen trollade på samma sätt bort hjärntumörriskerna.

4 februari 2009, Bryssel: ny EU-rapport: ”cancer av mobilen inte sannolik”. Här är hela rapporten. Kommentar: Det är inte längre möjligt att ta dessa rapporter, signerade Anders Ahlbom och de övriga i ett litet nätverk av experter på allvar. Det är enbart ett ordspel under vetenskaplig täckmantel, vars syfte är att ge industrin fortsatt lots. På bekostnad av människors hälsa och liv.

3 februari 2009, GB: 34 har fått cancer i närhet av enorm mobilantennanhopning. Docent Olle Johansson från KI och Europaparlamentariker ger sitt stöd åt de boendes protester.

29 januari 2009, Sverige: Allt fler unga får sömnproblem. ”Sömnproblemen växer enormt snabb, särskilt bland unga”.

28 januari 2009, Sverige: Studenterna lider allt mer av sömnproblem, huvudvärk, hjärtklappning, yrsel och ont i magen. Kommentar: de beskrivna symtomen stämmer överens med mikrovågssyndromet. Men studenterna får inte veta, när de söker hjälp för sina problem, att hög exponering för strålning från mobilmaster, trådlösa telefoner och trådlösa datanätverk kan vara boven.

26 januari 2009, Frankrike: Ilskans antenner. 1 timmas dokumentär av franska kanal 5 om de ökande protesterna i Frankrike mot mobilbasstationer. Två kvinnor har gjort en hälsoenkät i ett höghus som har ett stort antal antenner mitt emot. 80 % av de boende har någon sjukdom. vittnen redovisar de vanliga symtomen: hjärtproblem, sömnproblem, cancer, mm.

23 januari 2009, Sverige: Var tionde svensk har sömnproblem och allt fler företag tjänar stora pengar på sömnbristen. Kommentar: Aldrig någonsin nämns att det finns ett tydligt samband mellan de ökande sömnproblemen och den ökande strålningen i samhället. Att strålning från mobiltelefoni stör sömnen har visats om och om och om igen. Exempel här.

januari 2009, Spanien: Sammanställning av spanska tidningsartiklar om cancer och sjukdomar i närhet av mobilmaster 2000-2007.(engelska)

Historisk tillbakablick: Hur elöverkänslighet blev en obekväm sanning i Sverige. John och Rigmor Granlund Lind berättar (på engelska).

23 januari 2008, Sverige: Länsstyrelsens miljöingenjör som blev elöverkänslig: Mikrovågsstrålningen hör till de största livsmiljöhoten i mänsklighetens historia.

16 januari 2009, Belgien: Bryssel sänker gränsvärdet

15 januari 2009, USA: Användning av sömnmedel flerdubblas bland unga även i USA

22 december 2008, Spanien: Onormalt många cancerfall i närhet av antennanläggning. 250 boende kräver utredning.

20 december 2008, Norge: 9 av 10 tio-åringar har egen mobiltelefon. Kommentar: Sveket mot barnen är enormt.

9 december 2008, Frankrike: Ännu en stad (Roubaix) inför moratorium, dvs stopp för fler mobilbasstationsantenner under ett år. Anledningen är osäkerheten om hälsoriskerna för folket.

16 december 2008, Frankrike: 10 organisationer lanserar kampanjen ”Tchermobil” för att informera om riskerna med mobilstrålningen och i synnerhet riskerna med barns mobilanvändning. ”Ännu en gång får frivilligorganisationerna ersätta staten genom att göra det staten borde göra: att informera medborgarna om riskerna, i synnerhet riskerna för barnen, med mobiltelefonanvändningen”. Här är helakampanjen.

16 december 2008, USA: Microwave news. Forskningsgenombrott i att förklara varför barnleukemi uppkommer av magnetfält från kraftledningar. Det går inte längre att säga att vi inte känner till någon mekanism.

12 december 2008, Spanien: Onormalt många i Zaragoza har fått cancer i kvarter med många mobilbasstationsantenner. I ett kvarter har 40 boende i totalt 5 trappuppgångar fått cancer.

5 december 2008, Sverige (SvD): Riktigt svårt att få hjälp med sömnproblem med sömnproblem i Sverige i dag. På stressmottagningen kommer kvinnor i 30-årsåldern som ”är helt slut. Sömnproblem är det värsta. Många har problem med kroppen som obalans, problem med hjärta, andning, hud. Förkylningar och andra infektioner går aldrig över. Några har ångest eller panikattacker. Slutligen, det värsta för dem är att huvudet inte fungerar. Minne eller koncentration vacklar. De tappar förmågan att läsa en längre text. De kommer inte ihåg vad de har läst.” Kommentar: Det är inte så konstigt att det är svårt att få hjälp med sömnproblemen: Ingen talar om för patienterna att strålningen från trådlösa kommunikationssystem kan vara en orsak. De symtom som beskrivs i artikeln som resultat av ”duktighetsfälla” stämmer överens med symtomen i ”The Microwave syndrome”. Läs även exempelvis om svensk såväl som internationell forskning som visar att mobilstrålning orsakar stress och sömnproblem.

4 december 2008, Sverige: Mobilen gör råttorna glömska. Kommentar: Inte enbart råttor blir glömska utan även människor. Det har visats upprepade gånger, bland annat av Kjell Hansson Mild mfl. En Metanalys 2008 av 19 laboratoriestudier visade också påverkan på minne.

3 december 2008, Spanien: 7 av totalt 70 personer i spansk by har fått cancer de senaste två åren. (på spanska)

3 december 2008, Sverige: Mobilstrålning försämrar minnet. Doktoranden Henrietta Nittby, Lunds Universitet, lägger fram sin avhandling som bygger på forskning av mobilstrålningens effekter på råttor, vilken skett tillsammans med forskarna runt professor Leif Salford. Råttorna fick sämre korttidsminne efter att ha långtidsexponerats för mobilstrålning, något som den belgiske doktoranden Dirk Adang också observerat i sin avhandling från juni 2008. Adangs forskning visade även fördubblad dödlighet. Nittby har även observerat att blod-hjärnbarriären blir mera genomsläpplig och att albumin läcker in och skadar nervceller. Effekten på blodhjärnbarriären är störst vid lägre nivåer, motsvarande den nivå som avges en meter från en mobiltelefon.

28 november 2008, Marocko: Boendes fredliga protester mot mobilbasstation slås ner med kraftigt våld av polis. Såväl gamla som barn utsattes för våldet. Allt oftare den senaste tiden drabbas medborgare som protesterar mot mobilmaster vilka utgör allvarlig fara för hälsan, säger en medborgarrättsaktivist.

27 november 2008, Norge: Mobilen kan ge hjärntumör.

26 november 2008, Frankrike: Mobilanvändning vid bilkörning orsakar 270 dödsfall i trafiken varje år i Frankrike. Mobilen kommer strax efter alkohol, för hög hasighet och avsaknad av säkerhetsbälte som orsak till dödsolyckor i trafiken. Risken för olyckor ökar 5 gånger med en mobil i handen. Frankrikes myndigheter genomför under en månad en informationskampanj om riskerna med mobilsamtal i bilen. Det finns redan förbud i Frankrike. Användning av mobil under bilkörning kostar 35 Euro i böter. Men i Sverige anser näringsministern (påhejad av mobilindustrin) att Sverige inte behöver förbud eller restriktioner med motiveringen ”det är inte mobilen som är farlig – det är innehållet i samtalet”……

21 november 2008, USA: Scientific American: Fact or Fiction: Can cellphones cause cancer?

17 november 2008, Frankrike: Domstol dömer elbolag att betala 400 000 Euro i skadestånd till lantbrukare. Orsak: de elektromagnetiska fälten från kraftledningen har gjort kor och grisar sjuka. Djuren har dött i onormal omfattning och mjölkproduktionen har försämrats.

15 november 2008, Kanada: ”Sömnlöshetsepidemin”. In the U.S., the phenomenon is even more remarkable: Sleeping-pill use increased 60 per cent from 2000 to 2005, prompting Forbes magazine to dub the business a $20-billion (U.S.) “sleep racket.”

14 november 2008, Frankrike: Staden Tourcoing tillåter inte fler mobilantenner under ett år. – Jag vill inte att man om 20-30 år ska anklaga mig för att inget ha gjort och inte ha vidtagit åtgärder mot riskerna, säger borgmästaren.

7 november 2008, Sverige: Ungas sömnbrist ett problem. Kommentar: Återigen en artikel om de ökande sömnproblemen bland unga. Återigen diskuteras inte sambandet med den ökande exponeringen för strålning från trådlösa kommunikationssystem (mobilmaster, mobiler, DECT-telefoner, trådlösa datanätverk mm). Se min forskningssammanställning under ”forskning”. Sömnproblem är det mest vanliga rapporterade symtomet från människor som omvittnar hälsobesvär av strålningen.

6 november 2008, Frankrike: Fördubblad risk att dö i alzheimers för boende nära kraftledningar. (på franska). Se även under Forskning.

3 november 2008, Frankrike: Elöverkänslig kvinna går till domstol. Kräver lägenhet skyddad från mobilbasstation. Får huvudvärk, krypningar och värk av strålningen. Ärendet drivs av Advokat Forget som drev det framgångsrika målet mot Bouygues Telecom. Se nyhet 6 oktober 2008.

1 november 2008, Frankrike: etablering av mobilmaster stöter allt mer på patrull i Frankrike För att lugna invånarna erbjuds nu var och en som vill gratis strålningsmätning på jobbet eller i hemmet.

31 oktober 2008, USA: Dödar mobiltelefonerna 1000 personer varje år i trafiken? Kommentar: Lång intressant artikel som även belyser hur mobilindustriintressen hindrar förbud mot användning av mobiltelefon under bilkörning. Jämför med Åsa Torstenssons krystade förklaring (2 september) om varför regeringen motsätter sig förbud i Sverige.

30 oktober 2008, Sverige: Nästan hälften av svenskarna har sömnproblem. Kommentar: Problemet är att artiklar om de ökande sömnproblemen aldrig nämner den ökande strålningen från trådlösa kommunikationssystem som en bov i denna allvarliga utveckling. Att mikrovågor stör sömnen är visat om och om igen och är det vanligaste rapporterade symtomet från människor med hälsoproblem av strålningen.

29 oktober 2008, Spanien: Fallet med 100 personer som fått cancer i närhet av mobilanläggning ”dödens triangel” tas till högsta instans.(se även 28 februari 2008) (på spanska)

21 oktober 2008, Spanien: Studenter vid Universitetet i Barcelona klagar över huvudvärk, andnöd och yrsel. Trådlöst datanätverk WiFi trolig orsak.

22 oktober 2008, Irland: Omfattande fall av cancer, näsblod, huvudvärk i närhet av mobilmast

20 oktober 2008: Australiensisk forskning: Mobilstrålning orsakar DNA-skada på spermier

18 oktober 2008: Franska regeringen vill förbjuda mobilreklam till barn under 12 år. AFP

17 oktober 2008, Frankrike: L’Express: Interphone visar att mobilen ökar risken för hjärntumörer

17 oktober 2008, Frankrike: Mitt hus har blivit giftigt. Vittnesmål från Frankrike. Samma symtom som överväldigande många vittnar om, oberoende av varandra, över hela världen och även i Sverige: sömnproblem, huvudvärk, yrsel, hjärtrusningar. Denna kvinna och hennes döttrar drar nu operatören Bouygues Telecom inför domstol för att ha utsatt dem för en skadlig påverkan ”administration de substance nuisible”.

16 oktober 2008, GB: Det är nu officiellt: Mobiltelefoner innebär cancerrisker även i The Telegraph.

15 oktober 2008, Belgien: GSM är cancerogen.

15 oktober 2008, Frankrike: Mobilen är möjligen cancerogen. Samma uppgifter som i artikeln ovan redovisas dvs förhöjda risker i Skandinavien, Tyskland och Frankrike.

11 oktober 2008: Maria Feychting i SSM:s vetenskapliga råd i Aftonbladet-intervju: ”Kan barn vara känsligare för mobilstrålning än vuxna? –Det är tänkbart. Men det finns inga vetenskapliga studier som visar det. Exponeringen blir högre när barn använder mobiltelefon på grund av att de är kortare. Men man har fortfarande inte sett att det har några ökade risker, säger Maria Feychting.”

10 oktober 2008Hans Olov Adami, professor vid KI intervjuas om Interphone av SR. Adami har varken läst resultaten eller forskat på mobilstrålningsriskerna. En blivande klassiker på desinformation?

8 oktober 2008, Sverige: Äldre par tvingas enbart använda mobiltelefon när Telia sparar in på fasta ledningar. Är detta vår tids ättestupa?

8 oktober 2008, Sverige: Läkartidningen om Interphone-studien om mobilen och hjärntumörer: – Jag misstänker att den observerade riskökningen för gliom kan bero på ett rapporteringsfel, säger Maria Feychting. I flera av analyserna ser man en högre risk på samma sida som man håller telefonen, men också en skyddande effekt på den motsatta sidan.

8 oktober 2008, Sverige: Min kommentar till Läkartidningens artikel som Läkartidningen vägrade publicera på webbplatsens utrymme för kommentarer.

Med anledning av ovanstående artikel, min artikel om Vetenskapsrådets rapport 2004, från Spelet om 3G.

6 oktober 2008, Frankrike: Fransk domstol dömer mobiloperatör att betala 3 000 Euro till tre par som utsatts för hälsorisker av mobilmasten, samt att ta bort mobilmasten. Läs hela domen här (på franska)

3 oktober 2008, Irland: 9 poliser har fått hjärntumör och 37 boende i närheten har fått cancer.

2 oktober 2008, Norge: Norska Miljövärnförbundet polisanmäler mobiloperatören vars mobilbasstation Oddekalv klippte ner.

2 oktober 2008, USA: Hjärntumörer ökar bland unga mellan 20-29 år i USA. ”If the latency for brain tumors is more than ten years and cell phone are in fact responsible for the increase, cancer rates might not peak for at least another five years, according to Herberman”

2 oktober 2008, Frankrike: En domstol Nanterre i Frankrike dömer en fransk mobiloperatör till böter för att ha utsatt närboende för en ”säker hälsorisk”  samt åläggs att ta bort mobilbasstationen :

AFP: Det är första gången som en domstol dömer ut skadestånd för att närboende till en mobilbasstation utsatts för hälsorisker. ”Att exponera sin granne, mot dennes vilja för en säker risk, som inte är hypotetisk, vilket Bouygues hävdat, utgör i sig ett problem”, skriver domstolen. Domstolen skriver också att myndigheter internationellt såväl som i Frankrike som internationellt anser att försiktighetsprincipen bör tillämpas

Le Nouvel Obs.: Mobiloperatören Bouygues Telecom har dömts att ta bort en mobilbasstation på grund av att den utgör en risk för hälsan för de närboende. Dessutom döms operarören att betala 3 000 Euro i skadestånd till de tre par som ”utsatts för hälsorisker”. Domstolen konstaterade att det finns en debatt om hälsoriskerna och utan att ta ställning för vilken part som har rätt så ansåg domstolen att det förelåg en potentiell risk för de närboende och tillämpade därför försiktighetsprincipen. De tre paren som dragit operatören inför domstolen anförde att de utsatts för betydande  olägenheter då ingen kan intyga en absolut säkerhet. Den 17 september anmälde en annan familj samma mobiloperatör  på grund av ”påverkan av skadlig substans”. Läs även här (på engelska). Flickorna som drar operatören inför domstol har fått hjärtproblem av mobilbasstationen.

L’Expansion: Tidigare i år har en mobiloperatör i Frankrike ålagts av borgmästaren i Lyon att ta bort en mobilbasstation i närheten av en skola där två barn på kort tid drabbats av cancer.

Le Nouvel Obs: Regeringen kallar in mobiloperatörena till samtal efter att en domstol dömt Bouygues Telecom att ta bort en mobilbasstation genom att tillämpa försiktighetsprincipen (se även ovan).

1 oktober 2008, USA: Strong Signal for Cell Phone Effects. EHP : ” repercussions from this global experiment are coming to light.”

1 oktober 2008, Norge: BO kräver märkning av mobiler. Norska SSM, Strålevernet, har gjort precis som SSM: sagt att de lutat sig mot Stewart-rapporten, men i själva verket inte gjort det.

29 september 2008: USA: invandrare är särskilt utsatta för mobilbasstationer

26 september 2008, USA, kongressförhöret: CNN: The tumor is on the same side of his head where he held his cell phone, which he used about 30 hours per month. She believes the tumor is the result of cell phone use. ”I often threatened to throw it in the garbage, and how I wish I had,” she said. ”This horror could have been avoided with a simple warning.”

26 september 2008, USA: Vi kan inte ignorera sambanden mellan mobiltelefoner och cancer, liksom vi gjorde med tobak och lungcancer, säger  vetenskapsmän  till USAs kongress.

25 september 2008, USA: Vetenskapsmän varnar USAs kongress för cancerrisk av mobilen

25 september, 2008, Storbritannien: Mobile phones and brain tumour risks.

25 september 2008, Norge: det norska programmets avslöjande om gränsvärdet (nedan) leder till interpellationsdebatt i norska riksdagen.

23 september 2008, Norge: Kungens vaktmästare blev sjuk av mobilmast. Norsk TV avslöjar att militära och industriella intressen påverkat gränsvärdet.

19 september 2008, Frankrike: Teleoperatör i Frankrike anmäld till åklagare för att ha vållat hälsoskador hos närboende till mobilmast

19 september 2008, USA/CNN: Mobilen kan påverka spermiers kvalitet

18 september 2008, Storbritannien: Värsta masten Dr Carlo sett: – Ni är i fara.

16 september 2008, Storbritannien: Lea 12 år tål inte mobilstrålning. Läs artikeln här

15 september 2008Norges Miljövårdsförbund till aktion: klipper ned mobilbasantenner

15 september 2008, Norge: – Människor vet inte vad de blir sjuka av. Jag hoppas operatören blir förbannad

14 september 2008, USA: Skoldistrikt förbjuder mobilmaster på grund av oklara risker för hälsan för eleverna

8 september 2008, Norge: Flera har blivit sjuka av mobilmasten

8 september 2008, Sverige: Sverige och Finland har världens högsta frekvens av diabetes hos barn

8 september 2008, Storbritannien: Allergi mot modern teknik är hälsorisk för miljoner

8 september 2008, Storbritannien: Mobile phones can give your brain tumours

7 september 2008, Storbritannien: Elektromagnetisk smog skadar naturen i massiv skala. Mobilmaster och kraftledningar bakom binas och gråsparvarnas minskning.

7 september, Sverige: Liza Marklund: Strålande avskärmat. Om hur författarinnan strålavskärmat sin bostad. Även stora fondkommissionärsbolag och banker har skärmat strålning. De har inte råd att bli sjuka.

6 september 2008, Australien: Australiensisk trafikpolis:” Mobiltelefoner en av de vanligaste orsakerna bakom bilolyckor”

2 september 2008,  Australien: ”Mobiltelefonanvändning vid körning lika farligt som alkohol

2 september 2008, Indien: Onormalt många cancerfall runt mobilmast

23 augusti 2008, Norge: 11-årig pojke tål inte mobilstrålning: Ensom kamp mot strålene

19 augusti 2008, Singapore: Känd hjärnkirurg larmar: Allt fler unga får maligna hjärntumörer

12 augusti 2008, Canada: Cellphone games

7 augusti 2008, Sydafrika: Cellphone caused my cancer

2 augusti 2008, USA: Cell phone cancer risk debated

30 juli 2008, USA: Larry King Show, CNN

3 augusti 2008, Canada: Om hur mobilindustrin påverkar myndigheterna

25 juli 2008, Israel: Forskare från Interphone ger rådet att minska mobilanvändningen

23 juli 2008, USA: Känd chef för amerikanskt cancerinstitut varnar för mobilhälsorisker Pittsburg Cancer Center warns of cell phone risks

23 juli 2008, USA: Ronald Herbermans PM till de 3000 anställda vid University of Pittsburg Cancer Institute (se även förra länken

juli 2008: Ny forskning visar: Mammans mobilsamtal under graviditeten kan leda till beteendestörningar hos barnet

17 juli 2008, Sverige: Elöverkänslig pojke kan inte gå i skolan sedan 2 år

7 juli 2008, Spanien: Många cancerfall nära mobilbasantenner. Detta är en i raden av artiklar om cancerfall och sjukdomar i närhet av mobilmaster. Fler finns på organisationen avaate´s hemsida.

12 juli 2008, Canada: Torontos hälsomyndighet: begränsa barns och ungdomars mobilanvändning

24 juni 2008, Belgien: Fördubblad dödlighet hos möss som exponerats för mobilstrålning (på franska)

22 juni 2008, Storbritannien: Självmord kopplade till mobilmast

23 juni 2008, Storbritannien: 14 dog av cancer i närhet av mobilmast

16 juni 2008, Indien: Indiska regeringen varnar – barn under 16 ska inte använda mobiler

15 juni 200820 internationella cancerexperter avråder barn under 12 från att använda mobiler (på franska)

10 juni 2008, Storbritannien: Mobilen gör att tonåringar sover sämre

12 juni 2008, Australien: Fick tumör av mobilen.

6 juni 2008, Italien: Venedigresolutionen. 50 forskare kräver sänkta gränsvärden

5 juni 200812-årig flicka kan inte gå i skolan på grund av trådlöst bredband.

18 maj 2008Användning av mobilen under graviditeten kan skada barnet

9 maj 2008, Sverige: Pelle 13 tål inte strålning

8 maj 2008, Frankrike: Fransk TV intervjuar svenska elöverkänsliga

2 maj 2008, Frankrike: Le Monde om svenska elöverkänsliga. Les révoltés des ondes

1 maj 2008Elektromagnetiska fält påverkar nyföddas hjärtrytm

april 2008: – Men Sverige vill av någon mystisk anledning inte förbjuda mobilsamtal under bilkörning och näringsminister Åsa Torstensson ger en krystad förklaring: det är inte mobilsamtalet i sig som är farligt, utan innehållet i samtalet…

19 april 2008: Svensk forskning visar: Mobile phone cancer risks higher for children

14 april 2008, Ryssland: Ryska experter varnar för barns mobilanvändning

28 februari 2008, Spanien: 100 har fått cancer runt ”dödens triangel”. 40 har dött. Sjukdomarna är framförallt malignt melanom, leukemier och tumörer. En av de drabbade tar fallet till domstol.

13 mars 2007Flamländska barnläkare vill förbjuda mobilen för barn under 16 år