Om Mona Nilsson

Jag är journalist och har bevakat frågan om risker med trådlös kommunikation, mobilstrålning, sedan 2002. Min första bok Spelet om 3G – fakta och desinformation i det trådlösa samhället kom ut 2005. Min andra bok Mobiltelefonins hälsorisker – Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal gavs ut 2010.

Jag har deltagit i debatter i såväl radio som TV. Jag håller även regelbundet föredrag om frågan. Är du eller din organisation också intresserad av ett föredrag, kontakta mig på mona@monanilsson.se eller telefon 08-560 516 02.

Intervjuer och debatter

2010, maj: ABC (SVT): Inslag om rapporteringen om Interphone-studien
2010, mar: Yle Finland: Granskat: Mobiltelefoner och cancer: Vem ska vi tro på?
2010, feb: Epoch Times: Ny rapport om mobiltelefoni ett rent bedrägeri
2009, sep: Miljömagasinets Fritänkarpris
2009, aug: SR Jönköping. Debatt med Jimmy Estenberg, SSM.
2008, dec: Morten Julius intervju. På YouTube
2008, okt: Östran 16 oktober 2008
2006: Mat og Helse: Strålning från mobiltelefoni ett hot mot hälsan
2005, 14 apr: IDG: Allmänheten förs bakom ljuset i strålningsfrågan
2005, 15 sep: Sveriges Radio, Vår grundade mening: Desinformation i det trådlösa samhället?

Français

Je suis une journaliste Suédoise spécialisée dans le sujet des risques liés aux ondes des communications sans fil. En 2005 mon premier livre est distribué: Spelet om 3G – fakta och desinformation i det trådlösa samhället (Le jeu de 3G – faits et désinformations dans la société sans fil). En 2010 mon livre Mobiltelefonins hälsorisker (Les risques pour la santé de la téléphonie mobile) est publié.
Contact: mona@monanilsson.se

English

I am a Swedish journalist specialized in the topic of risks with wireless radiation from mobile telecommunications systems. I have followed the issue since 2002. My first book was published in 2005: Spelet om 3G – fakta och desinformation i det trådlösa samhället (The game of 3G – facts and desinformation in the wireless society). In 2010 my second book, Mobiltelefonins hälsorisker (Mobile phones and health) was published. I have participated in Swedish National Television and Radio Programs.
Contact: mona@monanilsson.se