Pressen

3 juni 2010: Hör Mona Nilsson, Lars Mjönes och Maria Feychting i Sveriges Radios morgonprogram P1-morgon

Risker för barnenMobilen ökar risken för hjärntumör upp till 8 gånger hos unga användare. Risken är nästan lika stor för trådlösa telefoner. Statistiken över hjärntumörer i Sverige är inte tillförlitlig. Sveket mot barnen är enormt.: 96% av tonåringarna mellan 12 och 16 år har egen mobiltelefon och hela 77% av barnen mellan 9 och 12 år. Hjärnkirurgen Charlie Teo, Australien, 5 april 2009:

”- I’m incredibly worried, concerned, depressed at the number of kids I’m seeing coming in with brain tumours. Malignant brain tumours. Just in the last three or four weeks I’ve seen nearly half a dozen kids with tumours which really should have been benign and they’ve all been nasty, malignant brain tumours. We are doing something terribly wrong. ….The dramatic increase in the incidence of brain tumours has coincided with the increase in mobile phone use. We have to at least make the public aware of the potential causes of that”

Läs mer i artikeln Kirurger varnar för hjärntumörepidemi.

Maj 2009: Ännu en australiensisk hjärnkirurg varnar för mobilens konsekvenser i Australiens största konsumentprogram Today Tonight.Antalet som drabbas av hjärntumörer ökar. Hans kollegor som är hjärnkirurger minimerar nu sin användning av mobilen. Han anser att myndigheter måste gå ut och informera befolknignen. – Jag anklagar mobilindustrin för detta, eftersom de har känt till riskerna under många år, säger en person som drabbats av hjärntumör som han anser mobilen orsakat.

Maj 2009: Stor internationell studie inleds som skall studera barn som använt mobiltelefoner löpt ökad risk för hjärntumör. ”Antalet barn som insjuknar i hjärntumörer har ökat den senaste tiden”. 2000 barn som fått hjärntumör skall jämföras vad gäller mobilanvändning med friska barn. Aldrig någonsin har barnen fått veta när man gett dem en mobiltelefon och talat om för dem att den är säker, att man samtidigt gör stora internationella studier för att undersöka misstanken om att den orsakar hjärntumörer.

28 april 2009, Storbritannien: Hjärntumörer bland barn har ökat med 33% mellan 2001 och 2007. Hjärntumörer är den största orsaken till dödsfall av cancer bland personer under 40 år. Oroande statistik visar att sjukdomen ökar. Kevin O’Neill, hjärnkirurg vid Imperial college i London säger att på hans avdelning har antalet fall av barn med hjärntumör fördubblats enbart det senaste året.”

15 april 2009, Sverige: Experter tiger om mobilstrålning. Ingen vågar nämna kopplingen till de allt vanligare sömnproblemen. Här kan du se Örjan Hallbergs diagram som visar hur ökningen av sömnproblemen och sömnmedelsförskrivningen till barn följer mobilsamtalsökningen.

5 april ABC 60 minutes Australiens kände hjärnkirurg Dr Theo: Jag är otroligt oroad, bekymrad och ledsen över det antal barn som träffar i mitt arbete som har hjärntumörer. Maligna hjärntumörer. Vi gör något som är fruktansvärt fel…. Det finns en signifikant ökning av antalet fall av hjärntumörer som sammanfallit med ökningen av mobiltelefonanvändningen.

Internationell grupp av vetenskapsmän kräver sänkta gränsvärden. Beläggen är tillräckligt starka för att allmänheten måste varnas. Gränsvärdena skyddar inte människors hälsa. Vetenskapliga artiklar publicerade i Pathophysiology

ÄR BARN KÄNSLIGARE?

Med anledning av debatt med SSM ”Barn offras för mobilhype” .Hur länge ska SSM fortsätta att påstå att det ”inte finns belägg för att barn skulle vara känsligare”?

Det har gått 10 år sedan Stewart-rapporten skrev att barn är känsligare (se nedan).

Under tiden ökar användningen av mobilen bland barnen i Sverige, som tror att de kan lita på de vuxna. Aldrig har de fått höra vad ryska experter varnar för: ”Kommande generationers hälsa är i fara”. Utan att få veta det utsätts de för en ökad risk för elakartad hjärntumör.Utan att få veta att mobilstrålning stressar hjärnan och sänker produktionen av sömnhormonet melatonin och leder till en sömnlöshetsepidemi vi nu ser i samhället.

Sömnmedel och lugnande läkemedel till barn har mellan 2002 och 2007 ökat med drygt 200 procent.

Ålder         2002                       2006                       2007
0—4          33 049                    60 451                    62 050
5—9        147 507                  271 458                   345 617
10—14    185 917                   509 105                   637 447
15—19    323 162                   784 865                 1 006 226
Antal dygnsdoser av sömnmedel och lugnande medel.

Sveket mot barnen är enormtFinns det ett samband med den ökande mobilstrålningen? Se under Forskning.

Lyssna till vad Dr Dietrich Klinghardt berättar. Barn är särskilt känsliga för strålningen. Fosters och barns hjärnor är mer känsliga för att få permanenta skador av mobilstrålning. Alla påverkas: sämre minne, ökad trötthet, huvudvärk mm, vilket är en effekt av kronisk långvarig exponering för mobilstrålning.

Informationssida om riskerna för barnen: Wired child

Luxemburgs regering ger ut informationsbroschyr om mobiltelefonins risker. Barn ska inte använda mobiltelefon, eftersom DE ÄR KÄNSLIGARE (se även mer längre ner). Vuxna ska minimera användandet och undvika att tala i mobilen, inomhus, i bil, på tåg och buss, på restauranger, biografer m.m. ”Barnen är särskilt utsatta för riskerna med mobiltelefonerna av två skäl: deras immunsystem är inte helt utvecklat. De har också mindre huvuden vilket gör att de är mer utsatta för strålningen från mobilerna: strålningen absorberas mer i hjärnan”.

Ryska experter upprepar sin varning, sedan länge har de ansett att barn under 18 ska minimera sin användning. Allmänheten måste informeras om riskerna.

27 februari 2009, Frankrike: Chantal Jouanno, statssekreterare för ekologi. vill förbjuda mobilanvändning bland ”de minsta” och göra det obligatoriskt att barn under 12 år använder hands-free, vilket på sikt även bör gälla för alla.

23 januari 2009, Kanada: Är mobiler säkra för barnen? Elisabeth Cardis, IARC, projektledare för Interphone: ”Barn är känsligare”

11 januari 2009, Frankrike/The Independent GB: Franska regeringen förbjuder reklam för mobiler med barn under 12 år.

8 januari 2009: Finska Strålsäkerhetsmyndigheten medger: Barn är känsligare och bör därför minska användningen av mobiltelefoner. Lyssna på TV-intervjun med STUK-representanten.

19 december, 2008: Franska storstaden Lyons kampanj mot barn och mobiltelefoner:  ”Mobil före 12 år: NEJ!” Bild från Lyon

19 december 2008, Frankrike: 9 fall av cancer bland elever och vuxna i litet område runt en skola med stort antal mobilbasstationsantenner i direkt närhet. Föräldrarna och  borgmästaren kräver nu utredning. ”Ingen studie har kunnat visa kopplingen mellan cancer och mobilmaster …eftersom ingen studie genomförts”. Kommentar: detta är endast delvis sant eftersom de två enda studier som studerat samband mellan mobilmaster och risk för cancer just konstaterat en överrisk för cancer på mellan 3-4 gånger. Wolf 2004, samt Eger 2004

17 december 2008, Frankrike: AFP: 10 organisationer lanserar informationskampanj som särskilt pekar på barns känslighet för mobilstrålningen: barn under 12 år bör inte använda mobilen och vuxna ska undvika överdriven användning. Professor Belpomme: – Det finns redan tillräckligt med belägg för att konstatera att mobilen är skadlig.

Vill du bli lurad om hälsorisker för dig och dina barn om mobiltelefoni? Läs Svenska Dagbladet och låt bli att läsa Aftonbladet! Läs om detta under Media. Även Microwave News har kommenterat.

SGeneration X’d Out: An end to the human race as we’ve known it??

Belgiens Cancerfond avråder barn under 12 år från att använda mobilen. RTL

Franska regeringen vill förbjuda mobilreklam till barn under 12 år. AFPLe Point

11 oktober 2008: Maria Feychting i SSMs vetenskapliga råd i Aftonbladet-intervju: ”Kan barn vara känsligare för mobilstrålning än vuxna? –Det är tänkbart. Men det finns inga vetenskapliga studier som visar det. Exponeringen blir högre när barn använder mobiltelefon på grund av att de är kortare. Men man har fortfarande inte sett att det har några ökade risker, säger Maria Feychting.” Kommentar: läs längre ner på sidan vad internationella experter vet, exempelvis Stewartrapporten, men som vare sig Maria Feychting eller SSM har kännedom om.

2 oktober 2008, USA: Hjärntumörer ökar bland unga mellan 20-29 år i USA. – ”Det finns ett stort antal vetenskapliga studier som visar att barn är mer känsliga än vuxna för cancerogena ämnen”

1 oktober 2008, USA: ”The importance of a thinner skull and differing dielectric properties is confirmed by a study in the 7 June 2008 issue of Physics in Medicine and Biology showing that a child’s brain absorbs up to twice as much RF as an adult brain.” Läs hela artikeln i den vetenskapliga tidskriften EHP.

26 september, 2008, USA: Ur kongressförhöret: ”Barn har tunnare skallben och det skyddande myelinskiktet runt nerver i hjärnan är mindre utvecklat”

26 september 2008, USA: Vetenskapsmän berättar för USAs kongress att barn löper betydligt större risk för cancer

21 september 2008, UK: The Independent Mobilen ökar barns risk för hjärntumör fem gånger se även: The Telegraph om samma nyhet.

20 september, Tyskland: Berliner Appel. Forskare kräver mobil-förbud för barn och ungdomar under 18 år och kraftig sänkning av gränsvärdet (max 0,1 mikroW/m2 i sovrum = 100 miljoner gånger under SSMs gränsvärde för 3G)

18 september 2008: EU-parlamentet kräver strängare gränsvärden: ”Dagens gränsvärden är föråldrade”. Läs här.

Hela beslutet.

17 september 2008, Österrike: Läkarsällskapet i Wien upprepar: Mobilen ökar risken för hjärntumör. Gränsvärdet ger inte tillräckligt skydd. Barn under 16 år skall enbart använda mobilen för nödsamtal

15 september 2008: SSM (tidigare SSI) svarar på min artikel: SSM ”håller sig till vetenskapen”. Läs

6 september 2008: Barn offras för mobilhype. Läs min debattartikel i Aftonbladet här.

SSM, tidigare SSI, hävdar att det inte finns bevis för att barn är känsligare och därför vill myndigheten inte gå ut och varna för barns användning av mobiltelefoner. Det är förstås fullständigt nonsens att påstå att barn inte skulle vara känsligare. Bakgrunden sveket mot barnen är förstås att industrin inte ska få se sina intäkter från barnens mobilsamtal minska.

Här är enbart ett axplock av belägg för att barn är känsligare och bör undvika mobiltelefoner (liksom trådlösa hemmatelefoner sk DECT och trådlösa datanätverk, WiFi, WLAN):

SSM september 2008: Unga under 18 år bör undvika solarier eftersom de är känsligare

WHO 2003: Barn är annorlunda än vuxna. Barn har en unik känslighet

EU-kommissionen 2004: ”Miljöeffekter på sårbara grupper är särskilt oroande. I strategin betonas särskilt barnen eftersom de är mer utsatta och känsligare än vuxna”.

Stewart-rapporten rekommenderade redan år 2000 att barn under 16 år borde avrådas från mobiltelefonanvändning.

– Vad har SSM (tidigare SSI) sagt om Stewart-rapporten i länken ovan? Jo redan år 2003 hävdade myndigheten att ”Slutsatserna från bl.a. den engelska Stewart-rapporten gäller i allt väsentligt fortfarande.” (SSI pressmeddelande den 18 december 2003).

Pittsburg Cancer Institute, 23 juli 2008: Professor Herberman: Låt inte barn använda mobilen annat än för nödsamtal

februari 2008: Dr Vini Khuranas (prisbelönt hjärnkirurg) rapport Begränsa barns användning av mobilen till nödsituationer. (sid 62)

20 internationella cancerexperters rapport: Se bilderna på hur mycket djupare strålningen tränger in i barns hjärnor. (sid 1)

Ryska experter: Barn är särskilt känsliga.

Wiens läkarsällskap: Barn under 16 år skall överhuvudtaget inte använda mobiltelefoner

Ny forskning: Barn som exponerats för mobilstrålning i tidig ålder och som foster får beteendestörningar

Forskning: Foster och nyfödda som exponeras av mammans mobilsamtal får hjärtarytmier. Effekten var större ju yngre barnet var.