Chemtrails över Stockholm: Träd och växter skadas och dör

Analyser av jord och regnvatten från många  länder och regioner visar  att de utsprayade molnen från oidentifierat flyg innehåller aluminium och barium mm. Det förhållandet styrks även av whistleblowern AC Griffith som arbetat för CIA, NSA och US Air Force (se förra inlägget) som berättade att … [Read more...]