Indien studerar – Sverige ignorerar

Indien lanserar studie om mobilmasternas effekter på djurliv. Sveriges miljöminister är nöjd med att inget veta.

Indiens miljödepartement meddelade den 1 september att man sjösätter en studie av hur mobilmasterna påverkar fåglar och bin berättar Deccan Herald. En expertgrupp har tillsatts som ska undersöka frågan och som även ska utarbeta riktlinjer för hur utbyggnaden av mobilmaster ska regleras. En studie vid Punjab Universitet visade nyligen att strålningen påverkade bin negativt.

I samband med att jag skrev artikeln om resultatet som visade att grodorna dog när de utsattes för strålning från mobilmaster (se tidigare inlägg), ställde jag en fråga till miljöminister Andreas Carlgren (se artikel i Svenska Dagbladet). Jag informerade honom om att  mycket få studier gjorts av effekter på såväl människor som djur av exponering för strålning från mobilmaster, trots den mycket omfattande utbyggnaden av mobilmaster under det senaste decenniet, där Sverige är världsledande genom företaget Ericsson. Han fick också veta att av de få studier som hittills gjorts av påverkan på fåglar och djur av mobilmaster har samtliga sett negativa effekter (minskat fågelantal, förändrat beteende, reproduktionsstörningar).

Anser miljöministern att det är tillfredsställande att inga studier görs eller har gjorts i Sverige för att studera om mobilmasternas strålning har en negativ inverkan på djurlivet och på naturen, eller anser ministern att sådana studier bör göras?

Svaret från Andreas Carlgren kom för sent för att publiceras i samband med artikeln, och redovisas därför först här och nu:

– Studien som du hänvisar till i din e-post är inte en studie som har fått genomslag i forskarvärlden. Om man beaktar hela vetenskapliga underlaget så pekar det inte på några risker med mobilbasstationer. När det gäller behov av att starta upp nya studier så är det intressant under förutsättning att det finns en vetenskapligt framtagen hypotes om hälsopåverkan och ett väl genomtänkt upplägg för studien. Om dessa kriterier är uppfyllda är det av underordnad betydelse om studien är svensk eller utländsk, svarade Carlgren via sin pressekreterare

Carlgren är  ointresserad av att ingen kontroll sker av effekterna på miljön och djurlivet av den massiva utbyggnaden av mobiltelefonin och den trådlösa tekniken.  Medan han som högst ansvarig är nöjd med att inget veta,  pågår i all tysthet en massiv sjöfågeldöd, en miljökatastrof. Sjöfåglarna kan inte reproducera sig, deras ungar dör. Ingen vet varför de får b-vitaminbrist och dör en plågsam förlamningsdöd. Att småfåglarna tystnat i städerna kan var och en konstatera.