WiFi en hälsorisk

WiFi är en allvarlig hälsorisk

För några veckor sedan skrev jag om att eleverna i Falkenbergs kommun fått sämre studieresultat. Falkenbergs kommun var bland de första i landet som införde Wifi i skolorna. Falkenbergs kommun har inte, liksom alla andra kommuner som infört trådlösa datanätverk, undersökt hur många som möjligen mår dåligt av strålningen. En flicka som mådde dåligt blev hänvisad till hemundervisning, tekniken var viktigare.

Ett kanadenskiskt granskande TV-reportage låter barnen som mår dåligt av WiFi och deras föräldrar komma till tals. De får huvudvärk och hjärtproblem, yrsel och koncentrationsproblem.

Reportaget är inte långt, ta dig tid att titta på det.