Mobilindustrins mörkläggningsstrategi

Mobilindustrins mörkläggningsstrategi

När strålsäkerhetsmyndigheten nyligen höll seminarium med sina experter på det som inte finns, risker med mobiltelefonin, var en av åhörarna Gunnar Lindstedt från Veckans Affärer. Experterna är till en majoritet medlemmar i ICNIRP som fastställt gällande gränsvärde som all mobilteknik anpassat sig till. Därför var budskapet lika lätt att förutse som att det efter varje natt kommer en ny dag: Inga risker med tekniken. Kritiker till gränsvärdet får inte vara med  i SSM:s expertgrupp, vars medlemmar får betydande forskningsmedel från industrin.

Gränsvärdet omhuldas av mobilindustrin och ICNIRP-experterna säger det industrin vill höra: de nonchalerar eller avfärdar all forskning som visar risker med tekniken och lyfter i stället fram industrifinansierad forskning som inte visar risker.

För att vårda gränsvärdet och skydda den egna verksamheten investerar industrin i produktförsvarsprodukten ”forskning och vetenskap”. Med hjälp av mängder av industrisponsrade studier som inte visar några effekter målar man upp en bild av att tekniken är riskfri. Tredjepartsexperter och forskningssammanställningar som påstås vara ”oberoende” presenterar därefter ett fulländat produktförsvar som få bestlutsfattare och journalister förmår genomskåda.

ICNIRP-medlemmen Eric van Rongen visade en lista på 35 studier som inte visat någon cancereffekt i djurförsök. Det var övertygade om  att inga cancerrisker har kunnat konstateras.  Att nästan alla var finansierade helt eller delvis av mobilindustrin, och visar hur mobilindustrin tillåtits dominera den forskning som görs, betyder enligt de ”oberoende experterna” lika lite som att de själva är medlemmar i ICNIRP.

Du får veta mer om hur industrin mörklägger riskerna i min bok Mobiltelefonins hälsorisker.