Det värsta sveket – SSM:s inställning till barns känslighet för strålning

I alla länder är barnen känsligare för strålningen – utom i  Sverige. Och det gäller bara mobilstrålningen. Och bara enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

När Jimmy Estenberg från SSM talade i Båstad den 9 november om hur ofarlig 4G-utbyggnaden är, kom han in på att SSM:s rekommendationer om ”försiktighet” det vill säga att använda hands-free är särskilt viktiga för barnen:

– Inte för att de är känsligare på något sätt, utan för att de kommer att använda mobilen under längre tid sade han till de närvarande mobillobbyisternas belåtenhet som såg framför sig att inkomsterna kommer att öka i framtiden i takt med att barnen använder mobilen allt mer.

I alla andra länder utom i ”Ericssonland” är barn känsligare för mobilstrålning. WHO:s  cancerforskningsinstitut IARC anser att de brådskar att göra studier på om barn får hjärntumörer av mobilanvändningen eftersom de möjliga riskerna är större för barnen. WHO anser också att barn är känsligare liksom även vårt grannland, trots att det är Nokialand. Finlands motsvarighet till SSM anser att eftersom barn är känsligare bör de minimera sin användning av mobiltelefon. Frankrike förbjöd i somras mobilanvändning i skolan och mobilreklam till barn under 14 år eftersom de franska barnen också är känsligare.

Ett utskott i israeliska Knesset har i dag slagit fast att israeliska barn liksom alla andra barn över hela världen (utom de svenska) är känsligare för strålningen och rekommenderar därför ett omfattande program för att minska riskerna för barnen. Bland annat rekommenderas fasta datanätverk i skolor  i stället för trådlösa.

Varför är de svenska barnen inte känsligare liksom alla andra barn? Jo det handlar om att vår myndighet SSM går mobilindustrins ärenden tvärt emot sitt uppdrag. Mmobiltelefonföretagen vill maximera sina intäkter på en ännu inte fullt utnyttjad barnmarknad.

Aftonbladet skrev okritiskt i lördags om hur 3-åringar använder mobilen allt mer. Mobilindustrin gnuggar händerna och maximerar sina vinster på en allt yngre och ännu oexploaterad barnmarknad. Samtidigt studerar forskaren Maria Feychting, som gång på gång avfärdat de ökade dödliga hjärntumörrisker hon sett, om de intet ont anande unga nya kundgrupperna får fler hjärntumörer av mobilen som de fått höra är ofarlig. Redan har Lennart Hardell visat att svenska ungdomar löper högre risk för hjärntumör av mobilen än vuxna och att de således liksom alla utländska barn är känsligare för strålningen. Maria Feychting som är expert till SSM, låtsas som om Hardells resultat inte finns.

I presentationen av Feychtings barnstudie står, tvärt emot vad SSM hävdar, att den motiveras av att barn är känsligare och att strålningen tränger längre in i deras huvuden. Maria Feychting ingår i SSM:s vetenskapliga råd och är myndighetens expert.

Men såväl hon och SSM:s som Socialstyrelsens experter och tjänstemän har inget ansvar för sina ansvarslösa ”råd” till svenska folket om att mobilstrålningen är harmlös och att barnen inte skulle vara känsligare:

– Jag kan inte ställas till ansvar för något jag har sagt, sade Socialstyrelsens expert i frågan, Martin Tondel belåtet i Båstad. Vi har inget tjänstemannaansvar.