Myndigheterna ljuger om mobilriskerna och köpta experter

Myndigheterna ljuger om mobilriskerna och köpta experter

I en debatt med SSM på SVT Debatt  ljuger myndigheten fast sig om mobilriskerna. Här är min första artikel där jag redovisar att SSM anlitar jäviga experter och att, som enbart ett exempel, experten Maria Feychting slår knut på sig själv för att avfärda de ökade risker för dödliga hjärntumörer hon logiskt nog först sett i den högst exponerade gruppen.

I en replik ljuger Lars Mjönes om att de inte ljuger om gränsvärdet, visade risker och experterna.

Här är min slutreplikÄnnu mer skandalöst är att inga av alla de experter och forskare som bedömer att det finns hälsorisker återfinns i SSM:s expertgrupp. SSM bojkottar såväl deras expertis som de forskningsresultat som visar att strålningen skadar både människor, djur och celler. Ett exempel är Lennart Hardells alarmerande resultat som visar att unga mobilanvändare löper höga hjärntumörrisker.”

Ett stort problem med rättssäkerheten och myndighetsväsendet är att Lars Mjönes och hans kollegor inte har något ansvar för sina lögner. Martin Tondel från Socialstyrelsen påpekade det med belåten ton under mötet i Båstad den 9 novembger (se tidigare inlägg: Det värsta sveket)

En alternativ förklaring till myndigheternas lögner om riskerna – än att de anser att den mäktiga mobilindustrin med Ericsson i spetsen är viktigare än folkets hälsa och rättigheter – är att tjänstemännen Lars Mjönes, Martin Tondel mfl  har dåligt minne.

De kommer inte ihåg att de läst att barn är känsligare, att gräsnvärdet enbart skyddar mot effekter av korttidsexponering, att experterna redovisat att de får pengar av industrin, att forskning om och om igen konstaterat hälsorisker. 

Mobilstrålning kan orskaka dåligt minne vilket är visat om och om igen och beskrivet redan på 70-talet som en komponent av mikrovågssyndromet. Men det har väl myndigheternas experter glömt för länge sedan….